Eglīti var cirst bez speciālas atļaujas

Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.

Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.
Tiesa, egles stumbra diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 centimetriem.
"Protams, arī es došos uz mežu pēc eglītes. Katrā ziņa tirgū to nepirkšu, bet izraudzīšos kādu kuplu skaistuli. Turklāt eglītes izraudzīšanās ir skaists svētku rituāls. Tiesa, sasnigušā mežā tikai zinātājs var noteikt robežu, kur beidzas valsts un sākas privātais mežs. Drošāk ir aicināt talkā mežsargu, kas pastāstīs un parādīs. Vajadzētu atcerēties, ka eglītes nedrīkst cirst jaunaudzēs, bet uz stigām, grāvmalās un ap komunikāciju trasēm," skaidro Alūksnes virsmežniecības inženieris - konsultants Gvido Reismanis.
Situācija nav sevišķi patīkama īpašniekiem, kam meži atrodas piepilsētā. To iedzīvotāji nevēlas tālu meklēt eglītes, tāpēc piepilsētas mežu teritorija, arī jaunaudzes, ir apdraudētas. Zaļoksnā kociņa izvēli pārvērst īstā piedzīvojumā, dodoties kopā ar ģimeni pastaigā pa piesnigušu mežu, vēlas daudzi. Valsts mežu dienests aicina būt uzmanīgiem un nenodarīt pāri mežaudzēm.
Likumdošanā nav paredzēts speciāls ciršanas apliecinājums Ziemassvētku eglītēm. Ja savā īpašumā paredzēts cirst egles lielākos apjomos tirdzniecībai, tad ieteicams to ieguvei izmantot kādu no Meža likumā noteiktajiem ciršu veidiem - kopšanas cirti vai nogriezt eglītes, kas aug uz meža infrastruktūras objektiem: ceļiem, stigām, grāvjiem. Citām personām eglīšu ieguve privātā mežā saskaņojama ar īpašnieku. Atļauju ieteicams noformēt rakstiski, tajā norādot ciršanas vietu un eglīšu skaitu, kā arī atļaujas izsniedzēju un saņēmēju. Tad neradīsies problēmas, ja amatpersona liks uzrādīt eglīšu izcelsmi apliecinošu dokumentu.

Citu datumu laikraksti