Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES Prezidentūru. Katru gadu tā tiek veltīta noteiktai tēmai.

Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES Prezidentūru. Katru gadu tā tiek veltīta noteiktai tēmai.
2002.gadā arī Latvijā ir izveidots ES drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālais kontaktpunkts, kurš organizē Eiropas kampaņas "Būvē droši!" pasākumus Latvijā. Šogad Eiropas nedēļas pasākumi notiek no 30.aprīļa līdz 22.novembrim. Kā liecina nosaukums, šogad kampaņas tēma saistīta ar būvniecības nozari, kas aptver ne tikai ēku būvniecību, bet arī ceļu un transportbūvju celtniecību, arī projektēšanu. Pasākumu pirmā daļa - informatīvā kampaņa - tuvojas noslēgumam. Pašlaik vēl notiek informatīvo vēstuļu nosūtīšana darba devējiem, kurās sniegta informācija par statistikas datiem un īsi padomi darba aizsardzības organizēšanai nelielos būvlaukumos. 6. un 7.septembrī sāksies otrā daļa - inspicēšanas kampaņa. Inspicēšanas kampaņā izpētīs būvuzņēmumus un būvobjektus, lai apzinātu nozari, kā arī sniegtu papildu informāciju darba devējiem par darba vides uzlabošanas pasākumiem.
Kampaņas mērķis ir noskaidrot, vai būvuzņēmumā ir izveidota darba vides iekšējās uzraudzības sistēma, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darbos augstumā.
Eiropas kampaņā notiek Eiropas Labās prakses balvas piešķiršana par labu praksi risku novērtēšanā darba vietās un darba apstākļu uzlabošanu.
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālais kontaktpunkts - Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Darba vides un veselības institūtu rīko Labās prakses balvas konkursu, kurš veltīts darbam būvniecībā. Pašlaik ir noslēdzies konkursa pirmais posms. Valsts darba inspekcijā saņemti 12 pieteikumi. Labās prakses balvu piešķirs gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Labās prakses balvas pasniegšana Latvijā notiks no 18. līdz 21.oktobrim rīkotās konferences "Par būvniecību" laikā. Eiropas līmeņa balvas pasniegšanas ceremonija notiks novembra beigās Bilbao (Spānija).
Papildu informācija ir rodama internetā Latvijas nacionālā kontaktpunkta mājas lapā (http://www.osha.lv).

Citu datumu laikraksti

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...

 • Daiļā dzimuma uzvaras gājiens

  Par sieviešu tiesībām sabiedrībā ir runāts daudz. Šādai diskusijai ir vieta arī Latvijā. Vērojot no politikas procesu skatpunkta, viss liekas...

 • Izsniedz licenci

  Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē nolēma uz vienu gadu izsniegt licenci Romanam Savinam pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.Alūksnes rajona...

 • Iedzīvotājus aicina gatavoties forumam

  Projekts “Iedzīvotāju līdzdalības un vietējās filantropijas veicināšana Alūksnes rajonā” saņēmis daļēju programmas “Baltijas - Amerikas...