ES atbalsta «ābece» un «aritmētika»

Latvijas lauku attīstības galvenais mērķis ir konkurētspējīgas lauksaimniecības, spēcīgi attīstītu lauku, daudzveidīgi bagātas un ilgtspējīgas lauku vides izveidošana.

Latvijas lauku attīstības galvenais mērķis ir konkurētspējīgas lauksaimniecības, spēcīgi attīstītu lauku, daudzveidīgi bagātas un ilgtspējīgas lauku vides izveidošana. Zemkopības ministrija to apzinās un strādā pie šā mērķa īstenošanas.
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programma Latvijā sākās tikai šogad, jo 5,2 miljonus latu liels finansējums tika piešķirts tikai 2002. gada nogalē. Programmas darbības mērķi ir radīt iespēju saņemt finansiālu atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai laukos, tādējādi sekmējot lauku iedzīvotāju nodarbinātības problēmu risināšanu un ienākumu paaugstināšanu, lauku iedzīvotāju iniciatīvas veidošanos un veicinātu ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā laukos.
Subsīdijas
Subsīdijas tiek piešķirtas bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai gan kā platību maksājumi, gan arī kā maksājumi par dzīvniekiem. 2003. gadā paredzētas subsīdijas 300 000 latu apmērā.
Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmā paredzēts atbalsts kooperācijas attīstībai, kuras mērķis ir veicināt lauku uzņēmēju sadarbību un kooperāciju. Nolikumā «Lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un ražotāju grupu atbalsts» paredzēts valsts atbalsts 295 024 latu apmērā, no tā kooperācijai – 178 524 latu. Kooperatīvo sabiedrību neto apgrozījums no 3,99 miljoniem latu 2000. gadā palielinājies līdz 11,08 miljoniem latu 2002. gadā.
Latvijā darbojas sešas horizontālās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas, kā arī apmēram 60 nozaru asociācijas un citas nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas. Šīs lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas aptver visu Latvijas teritoriju, nodrošinot vispārēju informācijas apmaiņu. Lai nodrošinātu atklātību lauksaimniecības nozaru būtisko problēmu risināšanā, lai veidotu, īstenotu kopējo lauksaimniecības politiku un uzņemtos kopīgu atbildību par lauku un lauksaimniecības sakārtošanu, izveidota Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).
SAPARD Latvijas Lauksaimniecības un lauku attīstības programma
No šīs palīdzības Latvija laikā no 2000. līdz 2006. gadam ik gadus no ES saņem 12,9 miljonus latu. Papildus Latvijas puse nodrošina 4,4 miljonus latu sabiedriskā līdzfinansējuma no valsts subsīdiju līdzekļiem lauksaimniecībai.
Kopumā akreditētas sešas apakšprogrammas, kas paredz finansēt:
lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un būvju modernizāciju;
lauksaimniecības zemju apmežošanu;
lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārstrādes un mārketinga pilnveidošanu;
lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvos ienākumu avotus;
vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanu;
apmācību organizēšanu un nodrošināšanu.
2003. gada 18. februārī Eiropas Komisija apstiprināja LR Zemkopības ministrijas izstrādātās apakšprogrammas «Bioloģiskās daudzveidības un lauku ainavas saglabāšana» un «Lauksaimniecības noteces samazināšana». Šīs apakšprogrammas varēs tikt uzsāktas, līdzko būs akreditētas Lauku atbalsta dienesta procedūras. Vēl jāizstrādā precīzi atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšprogrammai «Zemes ierīcība», kā arī jāsaskaņo grozījumi pavadošajā pasākumā «Apmācības».
Līdz šā gada 15. maijam bija atbalstīti 757 projekti, bet 246 projekti – jau realizēti.
Vienotais programmdokuments
un Lauku attīstības plāns
SAPARD programmas pasākumi pēc iestājas Eiropas Savienībā 2004. gadā daļēji pāries uz Vienoto programmdokumentu («Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana») un Lauku attīstības plānu. Paredzēts, ka šo dokumentu izstrāde ir veicama šā gada laikā.
Vienotais programmdokuments paredz:
investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos;
atbalstu jaunajiem zemniekiem;
lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošanu;
zemes uzlabošanu;
lauku ekonomikas dažādošanu;
mežsaimniecības dažādošanu;
lauku ainavas saglabāšanu;
vietējās kapacitātes izveidošanu, atbalstot ilgtspējīgas lauku kopienas;
apmācības;
konsultācijas;
meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs.
Lauku attīstības plāns paredz atbalstu:
agrovidei (obligāts pasākums);
pusnaturālo saimniecību atbalstam;
kooperatīvu atbalstam;
ES veterināro un higiēnas prasību ieviešanai;
agrai pensionēšanai;
lauksaimniecībai mazāk labvēlīgajiem apvidiem.
Pēc ZM materiāliem

Citu datumu laikraksti

 • Tauriņam pa pēdām

  - Jūs runājāt ar Fredi Bremzi? - Nē. Fredi es labi pazīstu, tas bija cits, - Maigonis sasprindzināja atmiņu.9. - Jūs runājāt ar Fredi Bremzi? - Nē....

 • Dziedātāji izbauda karstu prieku un sirsnību

  Trešo gadu Alūksnes koris "Atzele" pieteicās starptautiskam koru konkursam Katalonijas pilsētā Cantonigros. Un beidzot saņēma uzaicinājumu tajā...

 • Saldais ēdiens - viegls un atsvaidzinošs

  Piedāvājam augļu un ogu laikam piemērotu saldo ēdienu. Tam garšu un izskatu papildinās pavisam neliels daudzums meža ogu. Atliek tikai apbruņoties ar...

 • Tauriņam pa pēdām

  Esot vietējais un vēl viens strādnieks. Teica, ka viņiem ir slaukšanas aparāti un piena dzesēšanas iekārtas.Esot vietējais un vēl viens strādnieks....

 • Iekārto pirmo golfa laukumu

  Jaunalūksnes pagasta "Salņi" saimnieka Viktora Litaunieka veidotā Vinnija Pūka dabas taka dāvā arvien jaunas iespējas aktīvi atpūsties, uzzināt un...

 • Pilsētas svētkus vērtē pretrunīgi

  Alūksne: vienmēr ir bijusi saistīta ar armiju. Pirmo reizi Alūksnes pilsētas svētki bija neierasti - programmā bija Nacionālo bruņoto spēku...