Fakti

Nodarbinātība. - Joprojām vairāk darba devēju ir vīrieši. 2003.gadā kopumā bija nedaudz vairāk nekā 32 000 darba devēju, no tiem 23 000 ir vīrieši, bet 9000 - sievietes.

Nodarbinātība
- Joprojām vairāk darba devēju ir vīrieši. 2003.gadā kopumā bija nedaudz vairāk nekā 32 000 darba devēju, no tiem 23 000 ir vīrieši, bet 9000 - sievietes.
- 2003.gadā Latvijā tautsaimniecībā nodarbināto sieviešu vidējā mēnešalga veidoja apmēram 81 procentu no vīriešu vidējās mēnešalgas.
- Joprojām aktuāls ir dalījums "sieviešu un vīriešu profesijas". Ievērojami vairāk sieviešu nodarbinātas izglītības un veselības nozarē, bet ievērojami vairāk vīriešu - rūpniecības un transporta nozarēs. Tā dēvētajās sieviešu profesijās atalgojums ir ievērojami zemāks nekā vīriešu profesijās.
- Daudz vairāk vīriešu ir nodarbināti tādās profesijās kā likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, vadītāji, kvalificēti strādnieki un amatnieki, savukārt sievietes - vecākie speciālisti, speciālisti, kalpotāji, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki.
Izglītība
- Apmēram 62 procenti no visu augstskolās studējošo skaita ir sievietes un tikai 38 procenti - vīrieši.
- Augstskolās sievietes studentes vairāk izvēlas studijas pedagoģijas, humanitārās, sociālās un mākslas zinātnēs, kā arī veselības, sociālās aprūpes, pakalpojumu, uzņēmējdarbības un tiesību nozarēs. Studentu vīriešu lielākais īpatsvars ir tādās studiju nozarēs kā dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, kā arī lauksaimniecība.
Vara un lēmumu pieņemšana
- 8.Saeimā strādā 21 deputāte un 79 deputāti.
- Pēc 2001.gada pašvaldību vēlēšanu rezultātiem 4 pilsētu domes priekšsēdētājas ir sievietes un 23 - vīrieši.
- 2003.gadā valsts sekretāra amatā bija 36 procenti sieviešu un 64 procenti vīriešu.
Sociālā dzīve
- Statistika rāda, ka algotu darbu strādājošās sievietes mājas darbiem un bērnu aprūpei velta gandrīz divas reizes vairāk laika nekā strādājošie vīrieši. Vīrieši - 16,09 stundas nedēļā, bet sievietes - 28,47 stundas nedēļā.
- No kopējā ģimeņu skaita valstī 29 procentiem ir tāds ģimenes modelis, ka sieviete viena pati audzina bērnus, bet 3,4 procenti - vīrietis viens pats audzina bērnus.
- Kopš 2003.gada janvāra bērna piedzimšanas gadījumā tēvi var izmantot apmaksātu atvaļinājumu, saņemot par to paternitātes pabalstu. Pērn astoņos mēnešos bērna piedzimšanas gadījumā
21 procents tēvu izmantojuši valsts piedāvāto iespēju pavadīt desmit dienas kopā ar savu bērnu, saņemot par to pabalstu.
No Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005. - 2006.gadam, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes datiem

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...