Finansējumu saņems četri rotaļlaukumu projekti

Alūksnes rajona padomes komisija izvērtējusi desmit konkursā “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana” iesniegtos projektus. Finansējumu projektu realizācijai saņems četru darbu autori, 500 latu katram projektam.

Alūksnes rajona padomes komisija izvērtējusi desmit konkursā "Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana" iesniegtos projektus. Finansējumu projektu realizācijai saņems četru darbu autori, 500 latu katram projektam.
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un Strautiņu pamatskolas skolēnu grupas darbs "Mēs esam fiziski attīstīti, sportiski sakoptā vidē" ieguva pirmo vietu. Projektu realizēs Alsviķu pagastā, jo projekta autori dzīvo šajā pagastā. Otro vietu komisijas vērtējums piešķīra Trapenes pamatskolas audzēkņu darbam "Bērnu un jauniešu aktīvas atpūtas laukums". Šīs mācību iestādes projekts uzvar otro gadu, tātad ir iespēja turpināt iesāktos darbus un pilnveidot laukuma labiekārtošanu. Trešo vietu ieguva Jaunlaicenes pamatskolas 4.klases audzēkņu darbs. "Bija redzams, ka tas ir bērnu projekts. Protams, skolotāji varēja palīdzēt, bet viņu iesniegtu darbu augstu nevērtē. Konkursa nolikumā norādīts, ka projektu izstrādā skolēni," akcentē Izglītības pārvaldes metodiķe Vera Zučika. Turklāt šis projekts izceļas ar oriģinalitāti. Paredzēts no koka uz koka ierīkot virvju trasi. Ceturto vietu piešķīra Ilzenes pamatskolas 9.klases skolnieku Vladimira Golovko un Gundara Lisovska projektam bērnu rotaļu un sporta laukuma atjaunošanai pie daudzdzīvokļu mājām pagasta centrā. Paredzams, ka ar līdzfinansējumu rotaļlaukumu veidošanā iesaistīties pašvaldības.
Izglītības pārvalde izsaka atzinību Alūksnes sākumskolas 5.a klases audzēknim Reinim Šķepastam par "profesionālu redzējumu no klases loga", Malienas pamatskolas 6. un 7.klases kolektīviem par ideju oriģinalitāti, Sikšņu pamatskolas audzēkņiem Anetei, Unai un Jānim Reķiem par sadarbību, Ziemeru pamatskolas skolniekam Tomam Drīlim par patstāvību projekta izstrādē. "Vērtētāju atzinumu atbalstījusi Alūksnes rajona padomes finanšu komiteja, nākamnedēļ par to lems rajona padomes sēdē. Konkursu otro gadu organizē Īpašo uzdevumu ministra bērnu un ģimenēs lietās sekretariāts sadarbībā ar Alūksnes rajona padomi un vietējām pašvaldībām. Tam tāpat kā pagājušajā gadā piešķirti 2000 lati," informē V.Zučika.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja bija rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe, locekļi: Apes domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Liberts, Alūksnes valsts ģimnāzijas mājturības skolotājs Harijs Stradiņš un mākslinieks Ivars Vecāns. Vērtētāji ierosina izdarīt grozījumus konkursa nolikumā. Viņi iesaka vērtēt projekta nosaukuma oriģinalitāti, prasīt, lai projektam pievienotu tehnisko zīmējumu mērogā, pievērst lielāku uzmanību skolēnu darba atspoguļojumam projekta pieteikumā. Turpinās diskusija, vai vajadzētu liegt uzvarēt projektu autoriem, kas konkursā finansiālu atbalstu jau saņēmuši. Projektus īstenos jūlijā un augustā.

Citu datumu laikraksti

  • Dārza darbi jūnija otrajā pusē

    Mitruma apstākļi labi, dažviet pēc pērkona negaisa arī pārmitrs, vislabākie apstākļi nezāļu attīstībai, vēl pēdējais piegājiens to apkarošanai,...

  • Lauksaimniekiem - izdevīgāki kredīti

    Lauksaimnieki joprojām var pietiekties divās kreditēšanas programmās ar zemākām procentu likmēm - Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju...

  • Senču optimisms palīdz uzvarēt pārbaudījumus

    Mālupiete Ināra Garā it nemaz neatgādina rūpju nomāktu sievieti, lai gan pārbaudījumu dzīvē droši vien bijis vairāk nekā citiem.Mālupiete Ināra Garā...