Gādā, lai skolēni nepārtrauc mācības

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Alūksnes novada vidusskola ar 2018.gada 25.janvāri iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekts ilgst līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Projekta mērķauditorija ir 5.-12.klašu skolēni.
Kopš esam iesaistījušies projektā "PuMPuRS", esam sapratuši, ka, sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem vairāk jāsadarbojas savā starpā. Ļoti bieži klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katrs bērnu redz citādi. Tagad skolotāji daudz vairāk runā savā starpā par konkrētu bērnu un kā viņam varētu palīdzēt.
Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Skolā šobrīd tiek īstenoti individuālā atbalsta plāni 13 skolēniem. Gan skolotāji, gan skolēni atzīst, ka sākotnējā skepse pret projektu ir zudusi, un novērtē pirmos pozitīvos rezultātus. Skolēni projektā saņem individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros zināšanu līmenis ir nepietiekams. Tam ir dažādi iemesli: skolu maiņa, kavējumi, slimošana, zema mācību motivācija. Konsultācijas sniedz pamata priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, dabaszinības. Šajos mācību priekšmetos ir jākārto eksāmeni gan pamatizglītības, gan vispārējās izglītības iegūšanai.
Katram bērnam ir savs dzīvesstāsts, kāpēc viņš nonāk riska grupā un vēlas pamest mācības. Citam tā ir neprasme iekļauties klases kolektīvā, bērni bieži mēdz būt ļauni, izsmej klasesbiedru, piemēram, par nesekmīgām atzīmēm. Bet, iespējams, tu nekad nezini, kas patiesībā notiek ar tavu klasesbiedru. Tieši individuālās konsultācijas, sarunas palīdz noskaidrot konkrētajam skolēnam vajadzīgo. Žēl, ka ne visi skolēni novērtē viņiem sniegto atbalstu, cenšoties izvairīties no konsultācijām. Šiem bērniem it īpaši gaidām vecāku atbalstu un sapratni. Latvijā 60 % skolēnu ir neattaisnoti mācību kavējumi, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Bieži mācību kavējumi signalizē par risku priekšlaikus pamest skolu. Arī mūsu skolā daļiņai skolēnu neattaisnoti mācību kavējumi ir drauds izglītības neiegūšanai.
Tikai sadarbojoties pedagogiem un vecākiem, mums ir iespējams palīdzēt bērniem.
— Direktores vietniece mācību darbā Silva Zariņa

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē – 54 jaunas darbavietas 3

  Alūksnē – 54 jaunas darbavietas

  Turpinās no 1.lappusesŠonedēļ Alūksnē savu darbību uzsāka uzņēmums SIA “efn Nord”, kura pārstāvji septembra beigās uz tikšanos aicināja iedzīvotājus,...

 • Alūksne īsumā

  Apes novads ◆ 31.oktobrī Apes novadā kāds vīrietis uzglabājis 12 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Vīrietim noformēts administratīvā...

 • Alūksnē attīsta rūpnieciskās apbūves zonu

  Alūksnē šoruden uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2....