Gaidu kustībā var iesaistīties jaunas dalībnieces

Kas ir gaidu kustība? Tā ir starptautiska, brīvprātīga, nepolitiska, nemilitāra jaunatnes audzināšanas sistēma, kas sekmīgi papildina skolas un ģimenes audzināšanu.

Kas ir gaidu kustība? Tā ir starptautiska, brīvprātīga, nepolitiska, nemilitāra jaunatnes audzināšanas sistēma, kas sekmīgi papildina skolas un ģimenes audzināšanu.
Šī ir viena no lielākajām pasaules jaunatnes organizācijām, kurā arī Latvijas gaidas ir pilntiesīgas locekles. Vairāk nekā 16 miljonu jauniešu 130 valstīs darbojas gaidu kustībā, veidojot Pasaules Gaidu asociāciju. Neatkarīgi no rases, tautības, reliģiskās pārliecības un sociālā stāvokļa, dažādās valstīs gaidu darbība balstās uz kopīgiem principiem un tradīcijām. Visu kontinentu gaidas vieno solījums un likumi, apsveice un kreisās rokas sveiciens, formas tērpi un gaidu simboli, kā arī ļoti svarīgas ir labā darba tradīcijas. It kā ar spēles elementiem, meitenes apgūst noderīgas iemaņas visam mūžam. Šeit notiek pašaudzināšanas process ar likumu palīdzību (gaidām ir 10 likumi), kuros akcents tiek likts uz godaprātu, tēvzemes un tautas mīlestību, pieklājību, izpalīdzību, dievbijību, akcentējot starptautisko draudzību un sadarbību. 10.likums izsaka pašu svarīgāko, kādai būtu jābūt gaidai: "Gaida ir tīra domās, vārdos un darbos." Darbība notiek pēc progresīvas mācību programmas, kas pamatojas uz spēļu, rotaļu un citu nodarbību dalībnieku interesēm. Dažādu noderīgu māku apguvē darbība noris galvenokārt kontaktā ar dabu un apkārtējo vidi - sabiedrību.
Mērķis - audzināt vispusīgi attīstītu personību, veicinot fizisko, intelektuālo, sociālo un garīgo attīstību. Pasaulei un cilvēkiem ir jākļūst labākiem!
Meiteņu dzīve kļūst saturīgāka un mērķtiecīgāka, brīvais laiks tiek izmantots pilnvērtīgāk. Īpaši aizraujoša ir dabas pētniecība, ekskursijas un velobraucieni. Visskaistākais ir vasaras nometņu laiks. Dzīvojam teltīs, katru dienu noslēdzam ar naksniņām pie ugunskura, kur rezumējam paveikto, notiek koncerti, karnevāli un tematiskas pārrunas, prāta vētras par aktuāliem jautājumiem. Notiek dažādas darbnīcas, kurās darbojamies ar mālu, papīru un citu. Zīmējam skaistākās dabas ainavas.
Pagājušajā vasarā mūsu vienība septiņas dienas pavadīja Meža mātes valstībā. Tās bija bezgala skaistas un jaukas dienas, jo tā bija pirmā jūnija nedēļa, kad katru dienu mūs mīļi uzlūkoja un apmīļoja saulīte. Brīnišķīgi pogoja lakstīgalas un silā kūkoja dzeguzes. Mēs pašas gatavojām ēst, kopā ar mums bija brīnišķīgā Zanes vecmāmiņa, kura palīdzēja labāk apgūt kulinārijas noslēpumus. Viktorijas vecāki palīdzēja novērst samilzušās problēmas, paldies. Ļoti aktīvi darbojās Aija, kura pēc neilgas prombūtnes atgriezās mūsu vienībā un šobrīd pilda vadītājas vietnieces pienākumus.
Mums šovasar paveicās, jo varējām piedalīties arī otrā - valsts lielajā nometnē, kura notika jūlija pēdējā nedēļā Kuldīgā. 11.novembrī - Lāčplēša dienā - mēs atzīmējām savas organizācijas pastāvēšanas piecu gadu jubileju. Šajā dienā vienībā uzņēmām jaunas dalībnieces, pasākumā piedalījās krustmāte - Velta Jurjāne - un no Rīgas ieradās gaidu un skautu organizācijas draugu komitejas priekšsēdētājs Juris Ulmanis. Viņš pēc pasākuma, kuru vērtēja pozitīvi, iepazinās ar darbības virzieniem un aktivitātēm. Sarunas noslēgumā viņš mums jautāja, vai mēs gatavojoties lielajai valsts nometnei, kura notiks Kuldīgā. Jā, mēs par nometni bijām informētas, bet dalībniekam nedēļas maksa bija 30 lati, to mēs nevarējām atļauties. Viņš saprata mūsu situāciju un teica, ka mēs esot daudz labu darbiņu paveikušas, tāpēc viņš septiņiem cilvēkiem sponsorēšot nometnes maksu. Mūsu vadītāja - skolotāja Inta Vilka - lika vēlreiz atkārtot visas mākas, kuras bijām iepriekš apguvušas, - mezglus un to siešanu, jo gaidas draudzīgi sadzīvo ar dabu un nedrīkst kokā dzīt naglas. Bet visa iedzīve ir jāiekārto, sienot mezglus. Tā var ierīkot nometnes virtuvi, nojumes un citu nepieciešamo. Mums bija jāsagatavo dažādi mājas uzdevumi, jāprezentē savs novads nometnē. Jāsagatavo un jānoformē fotomateriāls, kurš atspoguļo mūsu labos darbiņus un citas aktivitātes, par to mēs nometnē ieguvām 2.vietu, rezumējot vienību darbus. Atkārtojām morzes ābeci, svilpju un klabatu signālus, kā arī Latvijas valsts un gaidu vēsturi, jo nometnēs notiek dažādas viktorīnas, kur pārbauda zināšanas dažādos jautājumos.
Lielajā nometnē aktīvi darbojās Aija Bancāne, kura veica medmāsas pienākumus. Aijai bija daudz darba, jo aktīvi darbojās ērces. Enerģiski un ar lielu atbildības sajūtu uzticētos pienākumus veica sportiskā Maija, pateicoties viņai, mūsu vienība saņēma Atzinības rakstu par iegūto 3.vietu pētniecības gājienā uz Kuldīgu, kur bija jāprot ļoti labi orientēties nepazīstamā vidē un pēc fotoattēliem atrast norādītās vietas.
Mēs guvām daudz interesantu ideju, kuras varēsim izmantot vietējās nometnēs. Katra nometne kaut ko dod garīgajai izaugsmei. Tā ir liela saskarsmes un sadarbības skola, kopīgiem piedzīvojumiem bagāts laiks. Tas ir arī aizraujošs notikumu virpulis, kurā ikviens dalībnieks neuzspiesti apgūst daudz vērtīgu prasmju un iemaņu, jaunas zināšanas, atklājot sevī jaunas īpašības.
Vasara ir nemanot aizsteigusies, sācies jaunais mācību gads. Mēs sveicam pilsētas un rajona skolotājus, skolēnus un viņu vecākus! Vēlam, lai šis gads būtu ražens un veiksmīgs, lai katrā ģimenē valdītu miers, mīlestība un saticība!
Mēs aicinām jaunas dalībnieces papildināt mūsu vienību: guntiņas - no 7 līdz 11 gadiem, gaidas - no 11 līdz 16 gadiem. Nodarbības notiks Gulbenes kultūras centrā, 3.stāvā. Nāciet, gaidīsim!
97. gaidu vienība

Citu datumu laikraksti

 • Otrreiz izvirzīts ultimāts nav ultimāts

  Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās apkārtni pēc saviem uzskatiem. Tas attiecas arī uz valsts politiku.Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās...

 • Viesosies zviedru delegācija

  Alūksnē vairāku dienu vizītē 8.septembrī ieradīsies Zviedrijas sadraudzības pilsētas Sundbibergas pašvaldības, Lauvu kluba un psihiatrijas...

 • Dāvina enciklopēdijas un stimulē izglītoties

  Zeltiņu pagasta padome pašvaldības skolas bibliotēkai Zinību dienā dāvināja trīs enciklopēdijas, bet tagad skolēniem organizē erudīcijas spēli “Par...

 • Īpaša banka atver kontu

  Es piedāvāju iespēju noguldīt bankā visdārgāko, kas jums ir - mīlestību, prieku, līdzpārdzīvojumu, visas emocijas, kuras var izdzīvot, esot blakus un...

 • Piecdesmit divus gadus - dzelzceļnieka sieva

  Deviņdesmit četrus gadus vecā alūksniete Valija Jēkabsone ir inteliģenta un sirsnīga kundze, kurai nezinātājs nedotu vairāk par 74 gadiem.Deviņdesmit...

 • Bejā strādā četri jauni skolotāji

  Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā 2004./2005.mācību gadā darbu uzsākuši četri jauni pedagogi.Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā...