Gājējiem traucē koku un krūmu zari

Kāda “Alūksnes Ziņu” lasītāja jautā, kādēļ Alūksnē, Helēnas ielā, atsevišķi privātmāju īpašnieki ļauj krūmu un koku zariem izaugt tik lieliem, ka tas traucē gājēju pārvietošanos. “Vai tiešām man jāiet, lienot zem zariem? Tas nav patīkami. Īpaši lietainā laikā,” saka alūksniete.
Alūksnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi nosaka, ka dzīvžogus kā robežžogus drīkst stādīt vienu metru no kaimiņu zemesgabala robežas. Ja tomēr kāds no īpašniekiem dzīvžogu ir iestādījis uz īpašumu robežas, tad šādā gadījumā saskaņā ar noteikumiem katrs zemesgabala īpašnieks kopj savā īpašuma teritorijā esošo dzīvžoga daļu. “Līdz ar to, ja pašvaldība nogriež tās īpašuma daļā esoša dzīvžoga vai apstādījumu daļu, kas traucē gājēju vai autotransporta kustībai, otrs īpašnieks nevar celt pretenzijas. Tomēr ir jārēķinās arī ar to, ka pašvaldības aģentūras “Spodra” resursi ir ierobežoti un tā griež traucējošos dzīvžogus un apstādījumu kokus satiksmes drošībai bīstamākajās vietās,” norāda E.Aploka.
Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektori, veicot patrulēšanu, fiksē vietas, kur apstādījumi un dzīvžogi traucē satiksmei. Šādos gadījumos zemes īpašniekam tiek atstāts uzaicinājums ar konstatētās problēmas aprakstu, situāciju raksturojošu fotoattēlu un lūgumu novērst problēmu. Pašvaldības policija informē arī pašvaldības aģentūru “Spodra” par vietām, kur apstādījumi un dzīvžogi rada bīstamību satiksmei, un tā arī attiecīgi rīkojas. Tāpat arī pašvaldības ainavu arhitekts apseko pilsētas teritoriju. “Gadījumos, kad tiek saņemtas sūdzības par traucējošiem dzīvžogiem un apstādījumiem, jāizvērtē, kāda veida apstādījumi vai žogs ir bijis traucējošs un kādos apstākļos. Piemēram, ceriņu pilnziedā to smagās ziedkopas tiešām noliecas tuvāk zemei, īpaši lietainā laikā, taču pēc ziedēšanas zari kļūst vieglāki un gājējiem vairs netraucē,” pauž E.Aploka.
Pašvaldības policija ir apsekojusi arī konkrēti minēto gadījumu, kur ziedošie ceriņu zari ir bijuši noliekušies pār ietvi, tomēr šis nav novērtējams kā kustības drošībai bīstams gadījums, kad būtu nepieciešama nekavējoša rīcība.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus parūpēties par to, lai īpašumos esošie dzīvžogi un apstādījumi netraucētu pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem.
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • Sieviešu vasaras skola gaida dalībnieces

  Sieviešu vasaras skola gaida dalībnieces

  No 30.jūnija līdz 1.jūlijam Alsviķos norisināsies sieviešu vasaras skola “Dzīvotprieks”, kuru rīko Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”....

 • Vasaras saulgriežu saullēkts sagaidīts

  Vasaras saulgriežu saullēkts sagaidīts

  (Turpinās no 1.lappuses)“Pašas esam lasījušas latviešu tautasdziesmas, dažādus pierakstus un izveidojušas vasaras saulgriežu godināšanas rituālu,”...

 • Pārbūvēs ceļus trīs pagastos

  Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos veic sagatavošanās darbus, lai apgūtu Lauku atbalsta dienesta finansējumu grants seguma ceļu pārbūvei....

 • “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas 4

  “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas

  Trešdien Ziemera pagasta “Putnos” notika oficiālā SIA “Alūksnes putnu ferma” modernizētās ražotnes atklāšana, kā olas tirgū pieejamas jau ceturto...

 • “Man vēl ir turpinājums”

  “Man vēl ir turpinājums”

  “Mana dzīve ir raiba kā dzeņa vēders,” saka pensionētā skolotāja Vija Gerharde. Tajā ir visas krāsas līdz pat bezcerīgi melnajai, taču viņa allaž ir...

 • Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Alūksnes un Apes novada fonda Uzraudzības padomes locekle Ilze Zvejniece maijā Kanādā apmeklēja Kanādas kopienu fondu konferenci, kurā kopienu fondi...

 • Mālupiešiem ir daudz neatbildētu jautājumu

  Mālupes pamatskola šovasar tiek likvidēta, bet vēl ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu. Kā pašvaldība skolēniem un bērnudārza vecuma bērniem...

 • Vērtēs skaistākās sētas

  Alūksnes novada pašvaldība šogad organizē konkursu “Sakop, rādi, lepojies!”, kurā vērtēs sakoptākos īpašumus visā novada teritorijā, tādēļ aicina...

 • Pārkāpj aģitācijas noteikumus

  Alūksnes novada pašvaldību vēlēšanas šoreiz nav pagājušas bez starpgadījumiem – fiksēta gan  aģitācijas noteikumu pārkāpšana, gan neslavas celšana...