Gandrīz puse budžeta - izglītībai

Alūksnes pilsētas domes deputāti budžetu šim gadam apstiprināja bez asām diskusijām. Domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš norādīja, ka tas ir vairākkārt pārstrādāts, papildināts un konkretizēts pastāvīgajās komisijās.

Alūksnes pilsētas domes deputāti budžetu šim gadam apstiprināja bez asām diskusijām. Domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš norādīja, ka tas ir vairākkārt pārstrādāts, papildināts un konkretizēts pastāvīgajās komisijās.
Budžeta kopējie ieņēmumi paredzēti 2 281 032 lati, tāda pati summa apstiprināta izdevumiem. Gandrīz pusi no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. Lielāko daļu izdevumu - 1 336 313 latus - tērēs izglītībai. Tiesa, tiem izmanto arī no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai.
Jāiekasē soda nauda
Par ieņēmumu daļu vienīgā bija deputāta Jāņa Cīmiņa iebilde. Viņš atzina, ka budžetā maz plānots iekasēt no sodiem, lai gan iedzīvotāji regulāri pārkāpj domes apstiprinātos noteikumus. No sodiem paredzēts saņemt 2080 latus, bet gandrīz visu summu iekasēs no ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem.
G.Bērziņš atzīst, ka sodīt pilsētas iedzīvotājus nav pašmērķis. Pašvaldības policisti tos brīdina par karogu neizkāršanu, par atkritumu izbēršanu neatļautā vietā vai citiem pārkāpumiem.
Tomēr galvenais iemesls nesodāmībai ir nesakārtota likumdošana. Lai piedzītu piecus latus soda naudu, par katru iesniegumu tiesu izpildītājam ir jāmaksā 37 lati. Turklāt tā nav garantija, ka sodu iekasēs, jo nav izstrādāts piedziņas mehānisms.
Sociālajām vajadzībām - vairāk
Pārskatot izdevumus, par 6000 latiem samazināta darba samaksa deputātiem, komitejām un darba grupām. Toties pirmo reizi visa prasītā summa - 43 500 - lati iedalīta valsts sociālā pabalsta kompensācijai un sociālajai palīdzībai. Deputāts Valdis Vīksna secina, ka vismaz šajā jomā problēmām nevajadzētu rasties. Viņš vēlas, kaut līdzekļu izlietojums visās pašvaldības iestādēs būtu godprātīgs.
V.Vīksna ierosināja suņu novietnei paredzēto summu - 4850 latus - pārcelt rezerves fondā, kamēr deputāti pārliecināsies, ka veidojas sadarbība ar citām pašvaldībām un līdzekļu izlietojums nav izšķērdība. Savukārt deputāts Arturs Dukulis domā, ka ar 12 000 latiem nevar nodrošināt Eiropas Savienības prasībām atbilstošas dzīvnieku patversmes sagatavošanu un darbību. G.Bērziņš atzīst, ka pašvaldība ir līdzšinējo lēmumu un darba ķīlniece. Suņu un kaķu izolatoru veido vairākus gadus. Tagad nav zināms, kāda būs valsts politika. Tomēr sāktais ir jāpabeidz - klaiņojošo dzīvnieku skaits nav mazinājies, bet trakumsērgas izplatība palielinās.
Vērtēs padarīto un algu
J.Cīmiņš secina, ka darba samaksa ir palielināta par 34 procentiem. Tomēr jāņem vērā, ka pērnā gada nogalē izveidota Licencēšanas komiteja, Informācijas komisija, to locekļiem un jaunizveidotām darba grupām arī būs vajadzīga maksa par darbu. Domes darbiniekiem ir apstiprinātais darba samaksas nolikums. Tas izstrādāts ar mērķi nodrošināt padarītajam un darbinieka kvalifikācijai atbilstošu samaksu, kā arī veidot vienotu un elastīgu darba samaksas sistēmu. Ne retāk kā reizi pusgadā algu pārskatīs, lai izvērtētu un koriģētu samaksas atbilstību.
Deputātiem atlīdzību izmaksā reizi mēnesī pēc aprēķina, kur domes priekšsēdētāja amatalgu dala ar darba dienu skaita reizinājumu ar 8 un deputāta nostrādāto stundu skaitu. Alūksnes domes deputātiem maksimālais stundu skaits mēnesī noteikts 40. Domes priekšsēdētāja amatalga ir desmit minimālās algas. Viņa vietnieka un izpilddirektora amatalga ir 80 procenti no domes priekšsēdētāja algas. Deputāti neatbalstīja G.Bērziņa priekšlikumu balsot par šīm amatalgām atsevišķi. Viņi apstiprināja pašvaldības štata sarakstu un amatalgu likmes bez izmaiņām. Darba samaksai paredzēts tērēt vairāk nekā 300 000 latu.
Pašvaldības iestādēm finansējums palielināts vidēji par 12 līdz 14 procentiem. Mazāks līdzekļu pialielinājums ir kultūras un sporta vajadzībām. Tomēr visi vienprātīgi balsoja par šādu budžetu. Alūksnes pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi apstiprināti 111 726 lati, bet izdevumi - 114 032 lati. J.Cīmiņš atturējās, bet pārējie deputāti apstiprināja šādu sociālo budžetu. V.Vīksna norādīja, ka tā bija unikāla iespēja - varbūt deputāti pēdējo reizi balsoja par budžeta pieņemšanu.

Citu datumu laikraksti

 • Gūst enerģiju no masāžas

  Alūksnes klubiņa “Optimisti” dalībnieces savās tikšanās reizēs ne tikai nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu, bet arī viena otrai veic...

 • Uzņēmumus dibina vairāk

  Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni uzņēmumi, bet likvidēti - 27.Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni...

 • Pilsētā būs četri vēlēšanu iecirkņi

  Alūksnes pilsētas dome nolēma noteikt 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām četras vietas, kur atradīsies vēlēšanu iecirkņi.Alūksnes...

 • Lems par finanšu sadali

  Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

 • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

  Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

 • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

  Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...