Gatavojas skatēm un dziesmu svētkiem

Valsts galvenā kultūras inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Bētere informē, ka rajona skolu pārstāvji gatavojas novada konkursam “Do - re - mi”, kas notiks 24. aprīlī Valkā.

Valsts galvenā kultūras inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Bētere informē, ka rajona skolu pārstāvji gatavojas novada konkursam "Do - re - mi", kas notiks 24. aprīlī Valkā, savukārt Sondors Līviņš ir apstiprināts par rajona pūtēju orķestru virsdiriģentu.
"Ir izveidota Latvijas skolu jaunatnes IX dziesmu un deju svētku, kas notiks 2005.gada vasarā, mākslinieciskā padome, ko vada komponists Raimonds Pauls. Viens no šīs padomes lēmumiem ir par pūtēju orķestru virsdiriģentiem, kas paredz, ka mūsu rajonā šis pienākums uzticēts Sondoram Līviņam," stāsta A.Bētere.
Mākslinieciskās padomes pirmā sēde notikusi februāra beigās, tajā apspriests svētku norises plāns un izskatīts jautājums par svētku galveno pasākumu - noslēguma koncertu un deju koncerta lieluzvedumu, bet otrā sēde bijusi veltīta svētku grafiskās zīmes izveidei un noslēguma koncerta repertuāra atlasei, kā arī pūtēju orķestru un tautas mūzikas koncertu organizācijai. Papildu informācija par šo pasākumu skatāma mājas lapā internetā (www.vjic. gov.lv).
A.Bētere atgādina, ka novada mazo vokālo vienību konkursā "Do - re - mi", kurā piedalās dziedošie kolektīvi no septiņiem rajoniem, Alūksnes rajonu pārstāvēs četri kolektīvi un divi solisti. 1. līdz 4. klašu vokālajā grupā izvirzīti divi Alūksnes pilsētas sākumskolas kolektīvi: 3.b klases ansamblis, ko vada skolotāja Sarmīte Līce, un 3.e klases vokāli instrumentālais ansamblis, ko vada skolotāja Ina Perevertailo. 5. līdz 9. klašu grupā gods pārstāvēt mūsu rajonu uzticēts Sigitas Taivānes vadītajam ansamblim "Cielaviņas", bet 10. līdz 12. klašu grupā - Sandras Oto vadītajam Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas meiteņu trio. Individuāli novada konkursā startēs otrklasniece Diāna Zariņa no Trapenes pamatskolas, kas dziedātprasmi izkopj skolotājas Inetas Maltavnieces vadībā, un Sigitas Taivānes audzēknis Edgars Krūmiņš.

Citu datumu laikraksti