Gaujienas skolēni redz “Ūdens pasauli bērnu acīm”

Jau desmito reizi noticis starptautiskais bērnu jaunrades konkurss “ūdens pasaule bērnu acīm”. Tajā ar panākumiem piedalījušies Gaujienas Ojāra Vācieša vidusskolas audzēkņi.

Jau desmito reizi noticis starptautiskais bērnu jaunrades konkurss "ūdens pasaule bērnu acīm". Tajā ar panākumiem piedalījušies Gaujienas Ojāra Vācieša vidusskolas audzēkņi.
Madonas reģionālajā vides pārvaldē informē, ka konkursam pavisam bija iesūtīti 266 pētnieciskie un zinātniskie darbi, zīmējumi un literārie sacerējumi. Visaktīvākie un visveiksmīgākie konkursa dalībnieki mācās Tirzas un Murmastienes pamatskolā, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā, Madonas mākslas skolā, Ļaudonas un Mētrienas vidusskolā un Mētrienas pamatskolā.
"lai gan mēs cerējām un lielāku bērnu un jauniešu atsaucību, priecē tas, ka šogad iesūtītie konkursa darbi ir kvalitatīvāki un labāk noformēti nekā iepriekšējos gados. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tie 15 bērni, kuri savās nominācijās ieguva visaugstākos vērtējumus, šovasar godam pārstāvēs Latviju noslēguma pasākumā Pleskavā", saka Madonas reģionālās vides pārvaldes direktors Jevgēnijs Sobko.
Zinātnisko darbu konkursā pirmo vietu ieguvusi Ieva Kleine, otro vietu - Agnese Boreiko, trešo vietu - Andrejs Paisums (visi trīs brauks uz konkursa noslēguma pasākumu Pleskavā). Pētniecisko darbu konkursā vecākajā grupā par labākā darba autori atzīta Baiba Gabrāne.
Konkursa galvenie mērķi ir izveidot dialogu starp pieaugušajiem un bērniem Latvijā, Igaunijā un Krievijā, kā arī citās valstīs, iepazīstināt jauno paaudzi ar vides aizsardzības jautājumiem un aktualitātēm, stimulēt starptautisku projektu realizēšanu ūdens resursu aizsardzības jomā. Nākamajā gadā starptautiskā konkursa noslēguma pasākums notiks Latvijā, Madonas rajonā.
Konkursu organizēja Vides ministrija, Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde, Igaunijas Apkārtējās vides aizsardzības ministrija, Pleskavas apgabala administrācijas vispārējās un profesionālās izglītības galvenā pārvalde, Pleskavas apgabala Apkārtējās vides aizsardzības valsts nodaļa un starptautiskā nevalstiskā organizācija "pārrobežu sadarbības centrs".

Citu datumu laikraksti

  • Zālienam uzbrūk sūnas

    Cītīgi vismaz reizi nedēļā pļauju zālienu un pārliecinos, ka to arvien vairāk pārņem sūnas, tāpēc devos noskaidrot, kas to veicina. Izrādās, ka sūnas...

  • Nē! - mākslīgajiem rūķiem daiļdārzos

    Individuālo māju pagalmos dižojas lielāki un mazāki mākslīgi rūķi, stārķi, pūces, suņi, eži, vardes un citi dzīvnieki.Individuālo māju pagalmos...

  • Dzīvžogs pasargā un norobežo

    Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša, aizsedzoša un sargājoša nozīme.Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša,...