Glika mājupceļā

…vēl vasarā zaļojošas Lietuvas, Polijas un Vācijas lauku āres un mēs – 15 laimīgi un smaidoši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre, skolotāji Mārīte Poiša, Inguna Vilemsone, Andis Jauniņš, Ilona Riekstiņa un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins - esam ceļā uz E. Glika dzimto pilsētu Vetīnu, lai piedalītos ļoti svarīgā notikumā – Ernsta Glika vārda došanas pasākumā Vetīnas pilsētas pamatskolai.

Soli tuvāk sadraudzības stiprināšanai
Ir šā gada 22. septembris, un mūsu ilggadējais savstarpējās sadraudzības apmaiņas brauciens ir sācies, lai kopā pavadītajās četrās dienās mēs atkal par soli būtu tuvāk sadraudzības stiprināšanai ne tikai skolēnu, ģimeņu un pedagogu vidū, bet tālāk virzītu arī abu pilsētu pašvaldību – Alūksnes un Vetīnas savstarpējo sadarbību.
…sirsnīga sagaidīšana Zāles upes krastā, kur majestātiska un lepna, klintī celta rotājas Burgģimnāzija. Liekas, tālumā skan Svētā Nikolaja baznīcas zvani, sveicinot mūs Ernsta Glika dzimtajā pilsētā. Mirklis priecīga mulsuma, un skolēni jau satikušies ar sen vai tik tikko iepazītajiem vācu jauniešiem, lai pavadītu šīs dienas viņu ģimenēs, izjūtot vācu ikdienas dzīves ritmu, sadzīvi un ģimeņu tradīcijas. Jau pirmajā vakarā izbaudām Mauf ģimenes viesmīlību un iepazīstam tradicionālu vācu virtuvi.

Draudzības mačs
džudo
Nedēļas plānojums, dažādām aktivitātēm, izbraukumiem un pārsteigumiem bagāts, šobrīd šķiet viens vienīgs laimīga laika plūdums. Skolēnu, skolotāju, vecāku un Vetīnas pašvaldības pārstāvju pārstāvētajā konferencē izskan abu skolu audzēkņu sagatavotās prezentācijas gan par Ernsta Glika devumu abu tautu izglītības, kultūras un vēstures attīstībā, gan  par savu pilsētu attīstības novitātēm, kā arī skan muzikāli priekšnesumi latviešu un vācu valodās. Īpaši pārsteidzošs ir Burgģimnāzijas skolēnu kora grupas priekšnesums latviešu valodā. Seko iepazīšanās ar skolu, pedagogu tikšanās ar Burgģimnāzijas direktori Almuth Roenneke un projektā iesaistītajiem pedagogiem, kur rodas arī idejas iesāktā projekta turpinājumam. Iepazīšanās ar Vetīnas pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām, tradicionālais foto pie Ernsta Glika piemiņas plāksnes Svētā Nikolaja baznīcas ārsienā, pusdienas “Oktoberfest” stilā un tad – draudzības mačs džudo cīņā starp mūsu audzēkni Aleksandru Skuju un Burgģimnāzijas sporta un bioloģijas skolotāju Stefan Wussow, ievērojamu džudistu. Radošās darbnīcas. Dziesmotā vakarpuse. Gatavošanās Glika vārda došanas svinībām un radošo darbnīcu vadīšanai Vetīnas pamatskolas skolēniem. Vakarēšana kopā ar vācu ģimenēm liek izjust bagāti pavadītu dienu, kam seko nākamā ar pārsteidzoši skaistās, senās vācu pilsētas Kvedlinburgas apmeklējumu, ģimeņu sarūpētajiem tuvākas un tālākas apkārtnes iepazīšanas izbraukumiem.

Atgriezies dzimtajā
pilsētā
Un klāt 25. septembris – diena, kad visi kļūstam par vēsturiska notikuma aculieciniekiem – Vetīnas pamatskolai tiek piešķirts Ernsta Glika vārds! Uzdrošinos teikt – līdz ar vārda došanu skolai Ernsts Gliks ir atgriezies savā dzimtajā pilsētā Vetīnā, kuru atstāja 21 gada vecumā, lai savu dzīves un darba stāstu rakstītu Latvijai un latviešiem, arī Krievijai, Eiropai un pat pasaulei.
Viesojoties Vetīnā pirmo reizi 2005. gada rudenī kopā ar toreizējo Alūksnes mēru Armandu Mustu un domes pārstāvjiem  un stāstot par šo dižo cilvēku, tikai retais tam noticēja. Glika vārds un nopelni tobrīd Vetīnas ļaudīm šķita kā pasaka. Sapņi īstenojas! Un tas ir veselas komandas darbs – abu skolu skolēnu un skolotāju, abu novadu pašvaldību soli solī iets ceļš līdz skaistam pieturas punktam – Glika vārda atdzimšanai viņa dzimtajā pilsētā. Saviļņojums, gandarījums, neliegšos – arī prieka asaras. Mūsu ģimnāzisti – pašu roku darinātos tautas tērpos, daudzbalsīgs latviešu tautas dziesmu dziedājums, tautas deju soļi, radošās darbnīcas abu valodu apguvē, līdzību un atšķirību meklējumos, un mūsu visu vienkāršais un patiesais prieks. Šī notikuma apliecinājums būs skolas dārzā ziedošā, mūsu kopīgi iestādītā “Glika roze”.

Pašvaldības pārstāvju
klātbūtne
Esam patiesi priecīgi, ka soli solī visos pasākumos kopā ar mums līdzdarbojās mūsu domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Vetīnas - Ljubejunas novada vadītāja Antje Klecar, bet skolas vārda došanas pasākumā arī  Hartmut Handschak, kurš 29. septembrī rīkotajās Zāles reģiona pašvaldības vēlēšanās uzvarēja, kļūstot par reģiona pašvaldības vadītāju turpmākos septiņus gadus. Pašvaldību pārstāvju klātbūtne apliecināja šī projekta nepieciešamību un iezīmēja tālākās attīstības metus.
Laiks steidz un klāt atvadīšanās mirklis. Neviltotas asaras vai pēkšņi krītošās lietus lāses? Vetīnas jauniešu sarūpētā atvadu dāvana – balti spilveni ar skaistās Burgģimnāzijas attēlu gluži kā miega rūķi ieaijā mūs ceļā.
Mājupceļu uzsāk mūsu baltais autobuss, kuru tik ļoti prasmīgi, profesionāli un iejūtīgi vada VTU “Valmiera” šoferi Edgars Zaķis un Valdis Lepiksons. Par viņiem gribas teikt tikai to labāko – mēs jutāmies droši kā šlāgerdziesmu maratonā, tā arī autobāņu izaicinājumos un klusumā. Par to no sirds pateicamies!

Divas skolas ar
Ernsta Glika vārdu
Sirsnīgs PALDIES ikvienam šajā projektā iesaistītajam cilvēkam un organizācijai – skolēniem, vecākiem, mūsu kolēģiem, kuri aizstāja mūs mūsu prombūtnes laikā, mūzikas skolotājām Inai Perevertailo un Ingrīdai Pilskalnei, Armīnam Rēdelim par atbalstu filmas tapšanā, Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnes evaņģēliski luteriskajai baznīcai un VTU “Valmiera”.
… vasarīgi ziedošie lauki salijuši pēkšņi atnākušā rudens lietavās, bet mēs - laimīgi, gandarīti un apņēmības pilni turpināt iesākto un to attīstīt vēl un vēl, esam atgriezušies Alūksnē, zinot, ka plašajā pasaulē nu ir divas Ernsta Glika vārdu nesošas skolas – mūsu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Ernsta Glika Vetīnas pamatskola. Kāds ļoti ražīga projektu darba posms ir noslēdzies, lai turpinātos jau citā kvalitātē. Katra šķiršanās ir jauna atkal satikšanās.


Izjūtu mozaīka
Un atpakaļceļā domas un atziņas par piedzīvoto veido lielisku projektā piedzīvotā apkopojumu jeb mūsu izjūtu mozaīku:

Una Koliste:
“Piedalīšanās projektā dod iespēju iegūt draugus. Tāpat šis projekts dod iespējas uzlabot vācu un angļu valodas zināšanas. Mani ļoti pārsteidza vācu jauniešu koris ar priekšnesumu latviešu valodā. Manuprāt, šis projekts turpināsies vēl ilgi, ilgi. Mēs esam dažādi, bet mūs vieno vēlme iepazīt citu kultūru un caur to iegūt jaunus draugus.”

Kristaps Āboliņš:
“Vislielāko gandarījumu man sniedza Ernsta Glika vārda došana Vetīnas pamatskolai, jo tagad arī Vācijā ir nosaukta skola viņa vārdā, un Vetīnas skolēni tagad zina vairāk par viņu pilsētā dzimušo cilvēku un viņa nozīmību Latvijā. Vēl man prātā paliks mācību stundu apmeklējumi, man bija iespēja saprast, kā tas ir - mācīties pilī un salīdzināt Latvijas un Vācijas mācību stundas.”

Emīlija Zālīte:
“Man ļoti patika viesoties ģimenē, jo tā labāk iepazinu vietējo kultūru, sadzīvi un ieguvu jaunus draugus.”

Aleksandrs Skuja:
“Man vislabāk patika komunikācija ar vāciešiem. Lieliski uzlaboju savus vācu un angļu valodu zināšanas. Ģimenē par mani rūpējās kā par savu pašu bērnu.”

Kristīne Krastiņa:
“Piedalījos astronomijas stundā. Bija interesanti mācīties priekšmetu, ko mūsu skolās nemāca. Projekts noteikti turpināsies, jo vienmēr mūs saistīs šī neredzamā un nesaraujamā “saite” - Ernsts Gliks. Ir tik daudz, ko vēl apgūt, un pētīt par viņa dzīvi un padarīto.”

Projekta dalībnieku grupas vārdā – skolotāja Ilona Riekstiņa

Citu datumu laikraksti

 • Es skrienu, skrienu vēl...

  Runājot par darbu un atpūtu, cilvēku domas noteikti dalīsies. Vieni apgalvos, ka Latvijā ir liels bezdarbs, citi atkal teiks, ka darba ir tik daudz,...

 • Par ko liek domāt Grēta?

  16 gadus vecā zviedriete Grēta Tūnberga ar savu cīņu par planētas veselību daudzus ir sajūsminājusi, bet daudzus arī sadusmojusi. Taču abos gadījumos...

 • Strautiņu bāzē jauna šautuve

  Strautiņu bāzē jauna šautuve

  “Beidzot šis projekts ir realizējies,” nozīmīgajā brīdī teica Nacionālo bruņoto spēku Alūksnes  Kājnieku skolas komandieris majors Oļegs Dubovs,...

 • Lustīgs koncerts ar Normundu Rutuli

  Lustīgs koncerts ar Normundu Rutuli

  Dziedātājs Normunds Rutulis uzsācis Latvijas koncerttūri - ar kustīgu, lustīgu un dinamisku  koncertu “Man nav žēl” mākslinieks uzstāsies arī...

 • Sāk taupīt nebaltām dienām

  Sāk taupīt nebaltām dienām

  Alūksnes novada domes septembra komitejās un domes sēdē starp deputātiem raisījās diskusija arī par nākamā gada pašvaldības budžetu, paužot bažas, ka...

 • Meklēs jaunu zobārstu Alūksnes novadam

  Meklēs jaunu zobārstu Alūksnes novadam

  Jaunu speciālistu piesaistei Alūksnes novadam šajā gadā pašvaldība noteikusi vēl vienu  specialitāti medicīnas jomā – zobārstniecību jauna zobārsta...

 • Uzkodu veikaliņi dabā – hobijs vai ienesīgs bizness? 6

  Uzkodu veikaliņi dabā – hobijs vai ienesīgs bizness?

  Dabas tūrisms – garu stundu vai pat vairāku dienu pastaigas pļavās, mežos, purvos, gar ūdenstilpnēm un jūras krastu – kļūst arvien populārāks atpūtas...

 • Grāmatu vīrs no Alūksnes 7

  Grāmatu vīrs no Alūksnes

  Viņš sauc sevi par bookman, ko apliecina arī uzraksts uz zaļā T - krekla, ar ko doties savās biznesa gaitās. Tas tulkojumā varētu nozīmēt “grāmatu...

 • Mecenātisms no sirds

  Vienmēr ar apbrīnu esmu vērojusi līdzcilvēkus – mecenātus, kuri patiesi un no sirds dalās ar sabiedrību tajā, kas pieder viņiem, un spēj būt...