Godina sakoptāko sētu saimniekus

Jaunalūksnes pagasta Kolberģī nedēļas nogalē atpūtas vakarā godināja pašvaldības sakoptāko sētu saimniekus.

Jaunalūksnes pagasta Kolberģī nedēļas nogalē atpūtas vakarā godināja pašvaldības sakoptāko sētu saimniekus.
"Uz pasākumu bija aicināti daudzu sētu saimnieki, priecājamies, ka tas bija kupli apmeklēts. Pateicībā par ieguldīto darbu savas un pagasta teritorijas sakopšanā, Jaunalūksnes pašvaldība desmit saimniekiem pasniedza Atzinības rakstus un apmēram 40 Tencinājumus. Atzinības rakstus saņēma: daudzdzīvokļu māja "Teikas" Bejā, Ilgvars Semanis, Austra Tēviņa ar ģimeni, Dambju ģimene "Zaļokšņos", Irēna Koliste un Jānis Polis ar ģimeni, Ineta un Uģis Pūpoli, Antoņina Staršinska ar ģimeni, Aija Kalniņa ar ģimeni, Genoveva Strazdiņa, Sarmīte un Aivars Aizupieši ar ģimeni," stāsta Kolberģa tautas nama vadītāja Ieva Baltā.
Viņa uzsver, ka, sadarbojoties ar sponsoriem, Jaunalūksnes pašvaldība bija gādājusi par mūziku pasākumā, apmaksājot Santas Kasparsones un Ērika Gruzniņa uzstāšanos. "Pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot fotoizstādi. Bildes tapušas, komisijai viesojoties sakoptajās sētās. Jāteic, ka ar katru gadu cilvēki iegulda arvien vairāk darba sētu sakopšanā. Tieši ar lielu darbu tiek panākts estētisks un pozitīvs rezultāts. Braucot pa pašvaldības teritoriju, šķiet, ka tā ir nesakopta, bet ap privātmājām cilvēki visu rūpīgi sakopj. Jaunalūksne ir liels pagasts, tādēļ arī sakoptu sētu ir daudz," saka I.Baltā, kas arī bija vērtēšanas komisijā.

Citu datumu laikraksti

  • Rajonā šogad izvietos 14 ceļa zīmes

    Tūrisma attīstības valsts aģentūra šogad uzsākusi īstenot projektu “Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide”, kuram beidzies...

  • Rajonā būvniecības pārkāpumu ir maz

    Par patvaļīgu būvniecību vai tās renovāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, juridiskas personas varēs sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 3000...

  • Uz semināru aicina sociālos darbiniekus

    Jaunalūksnes pagasta “Paideros” 23. un 24.septembrī notiek seminārs par cilvēku tirdzniecības problēmu, tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes...