Grāmatā iekļauj arī Alūksnes rajona sieviešu veiksmes stāstus

Pirmo reizi Latvijā ir izveidota un izdota Lauku sieviešu veiksmes grāmata, kurā sievietes dalās savā pieredzē un idejās ar domu, ka tās noderēs citām Latvijas sievietēm iedvesmai un spējai uzdrīkstēties ko līdzīgu.

Pirmo reizi Latvijā ir izveidota un izdota Lauku sieviešu veiksmes grāmata, kurā sievietes dalās savā pieredzē un idejās ar domu, ka tās noderēs citām Latvijas sievietēm iedvesmai un spējai uzdrīkstēties ko līdzīgu.
Ir prieks, ka šajā grāmatā lasāmi arī četri veiksmes stāsti par Alūksnes rajona sievietēm.
Šo grāmatu izdevies izveidot, ņemot vērā Latvijas lauku sieviešu un Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) sadarbību. Grāmatā iekļauti 115 stāsti, un katram pievienota fotogrāfija, bet latviešu valodā uzrakstītā stāsta kopsavilkums ir lasāms arī angļu un krievu valodā. Interesentiem pie katra stāsta ir atrodama arī kontaktinformācija, lai varētu sazināties ar stāstu pārstāvjiem. Tāpat ir informācija par LLSA.
Grāmatas ievaddaļā uzsvērts, ka šī grāmata ir unikāla ar to, ka tā ir pagaidām pirmā un vienīgā, kas atspoguļo lauku sieviešu centienus un LLSA darbu vairāku gadu gaitā, aktivizējot un apmācot sievietes.
Rod kaut ko dvēselei
Grāmatā atrodamie četri veiksmes stāsti par Alūksnes rajona sievietēm, gan par organizācijām, gan personiski piedzīvoto. Varam lasīt stāstu "Integrācija praksē", kurā savā pieredzē dalās Jaunalūksnes pagasta Bejas interešu klubiņš "Pīlādzis". Tā vadītāja Ārija Bērziņa ir pirmā, kas Alūksnes rajonā pirms sešiem gadiem izveidoja šādu sieviešu klubiņu, kurā katru mēnesi notiek daudz interesantu pasākumu.
Pašlaik klubiņa nodarbības regulāri apmeklē vairāk nekā 20 dāmas. Ā.Bērziņa pauž prieku, ka šo gadu laikā klubiņš ir "noturējies" un dāmas labprāt nāk uz tā nodarbībām vēl joprojām.
"Galvenais ir pašiem domāt idejas savai atpūtai un lietderīgai laika pavadīšanai," saka Ā.Bērziņa. Viņa pozitīvi vērtē šādas grāmatas izdošanu.
"Cilvēkiem ir nepieciešama šāda grāmata, jo ar dienišķo maizi vien ir par maz. Manuprāt, it īpaši tiem, kas ilgu laiku ir bijuši sabiedriski aktīvi, vajag kaut ko dvēselei, piemēram, kādu pasākumu. Būdams mājās un pavadot laiku vientulībā, tu nekad nevari gūt to, ko tiekoties ar citiem cilvēkiem. Domāju, ka no šīs grāmatas interesenti varēs aizgūt sev kādu ideju, jo nekad jau nevar kaut ko nošpikot vārds vārdā," uzskata Ā.Bērziņa.
Jau tagad viņā raisās idejas Ziemassvētku pasākumam, kas arī gaidāms interesants un svinīgs.
Vecums nav šķērslis
Septiņus gadus Alūksnē aktīvas nodarbības notiek Alūksnes veco ļaužu interešu klubam "Optimisti", kura vadītāja ir Gaida Gožēvica. Arī šo sieviešu veiksmes stāstu "Izbauda jauneklīgu prieku un enerģiju" var atrast grāmatā. Tajā izklāstīts, kad un kā klubs izveidojās, kādas ir tā nodarbības. Pašas kluba dalībnieces atzīst, ka kopā pulcējas četru iemeslu dēļ - lai vingrotu, draudzētos, izsmietos un justu līdzi cita citai priekos un bēdās.
Šajā stāstā ikviens var gūt pozitīvu pieredzi tam, ka vecums nav šķērslis, lai aktīvi darbotos un sarūpētu sev prieku. Latvijā šādu klubu kā "Optimisti" ir ļoti maz. G.Gožēvica ilgus gadus Valkas rajonā ir vadījusi ārstnieciskās vingrošanas grupu nodarbības, nu jau septīto gadu viņas pavadībā aktīvi vingro alūksnietes cienījamos gados, kas vēlas uzlabot savu veselību un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Šo gadu laikā "optimistiem" ir izveidojušās savas tradīcijas, un kluba nodarbības jau sen neaprobežojas tikai ar vingrošanu. Četras reizes gadā viņi rīko kopīgus pasākumus, kuros labprāt piedalās arī tuvinieki un citi interesenti.
Oktobrī dāmām ir jaunā treniņgada uzsākšanas balle, kad sveic vasaras jubilārus un degustē pašu gatavotos konservus un ievārījumus. Neizpaliek arī Ziemassvētku svinības, bet Lieldienās "Optimisti" dodas uz sporta un atpūtas bāzi Mežiniekos, kur ir olu kaujas, šūpošanās un rotaļas. Sezonu optimisti beidz aprīlī, kad sveic ziemas mēnešu jubilārus. Šis veiksmes stāsts spēj aizkustināt ar savu optimismu un enerģiju, mudinot aktīvi strādāt arī pašiem.
Uz priekšu
virza slinkums
Grāmatas stāstā "Labais slinkums" var lasīt par Ilzenes pagasta dāmu klubu "Baltā puķe". Tā dalībnieces stāstā atzīst, ka cilvēku uz priekšu un uz labo darbu veikšanu virza tikai pašu slinkums.
Klubiņu Ilzenē izveidoja pirms trim gadiem, lai popularizētu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veicinātu pagasta vispārējo attīstību un rīkotu labdarības pasākumus. Šo gadu laikā Ilzenes dāmas ir tikušās ar daudziem interesantiem cilvēkiem. Tā vadītāja ir ilzeniete Rudīte Pehlaka, kas studiju un aizņemtības dēļ šos pienākumus pašlaik ir uzticējusi citai klubiņa dalībniecei.
R.Pehlaka ir pārliecināta, ka šādas grāmatas izdošana stimulēs citus darboties vēl aktīvāk.
"Manuprāt, cilvēkiem šāda veida rakstiska informācija varbūt ir pieņemamāka nekā mutiski dzirdēts stāstījums. Mēs ļoti ceram, ka stāstā aprakstītā mūsu klubiņa pieredze - tas, ko esam darījušas, kā darījušas un ko ieguvušas no tā, kādam lieti noderēs. No mūsu pagasta uz šīs grāmatas atklāšanu devās Dace Brūniņa un Līga Januša, lai gūtu pieredzi savas iniciatīvu grupas darbībai. Šī grupa Ilzenē izveidota saskaņā ar projektu," saka R.Pehlaka.
Sliktā pieredze
pārtop labā
Grāmatā ir atrodams arī alūksnietes, LLSA koordinatores Alūksnes rajonā Daigas Sliņķes veiksmes stāsts "Veiksmei patīk spēlēt paslēpes". Tajā D.Sliņķe stāsta par pašas piedzīvoto rūgto pieredzi, kas pārtapa labā pieredzē.
"Šo stāstu ir grūti izstāstīt - tas ir jāizlasa. Stāsta ideja ir, ka, absolvējot vidusskolu, es nebiju ne laba fiziķe, ne laba matemātiķe. Direktors, pasniedzot dokumentu par vidējās izglītības iegūšanu, uzsvēra, ka bez šo priekšmetu zināšanām mana potenciālā darba vieta varētu būt fermā, jo tolaik ļoti pozitīvi vērtēja skolēnus ar fizikas un matemātikas zināšanām. Protams, ko tādu dzirdēt bija ļoti nepatīkami, bet ļoti priecājos, ka šo starpgadījumu spēju ātri pārdzīvot. Par spīti direktora teiktajam devos uz Rīgu un iestājos Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kur guvu vidējo speciālo izglītību, bet nu man ir arī augstākā izglītība. Tolaik tā bija tāda labā spītība," klāsta D.Sliņķe.
Rakstot savu veiksmes stāstu, viņa vēlējās iedvesmot citus cilvēkus, kas arī reizēm nonāk šādās nepatīkamās situācijās un tiek "nolīdzināti līdz ar zemi".
"Dzīvē diemžēl tā notiek, ka mēs satiekam cilvēkus, kas mums pasaka ko tādu, kas spēj ļoti satraukt. Šādos gadījumos ir svarīgi, ko mēs darām: esam izmisuši un sev sakām: "Jā, es jau neko nevaru, viņš taču zina labāk..." - vai sakām sev: "Nē, paga, paga - man ir sava izpratne par to, cik vērtīga es esmu!"
Man ļoti gribētos, lai cilvēki paši sevi vērtē un nepaļaujas uz citu teikto. Jā, citu vērtējums ir labs, tajā ir vērts ieklausīties, bet tas nedrīkst būt noteicošais. Neviens tevi tik labi nepazīst, kā tu pats," uzsver D.Sliņķe.
Grāmatā
ir daudz ideju
Viņu apbēdina, ka grāmatā iekļauti tikai četri stāsti par Alūksnes rajona sievietēm, jo nosūtīti publiskošanai bija vairāk - arī par Pededzes sabiedriskās organizācijas "Pededzes nākotne" aktivitātēm un Mālupes pagasta sieviešu klubiņa "Pie kamīna" paveikto.
"Tas laikam kārtējo reizi apliecina, ka Alūksnes rajonā nav pilnībā attīstīta un izveidota informācijas aprites sistēma. Būtībā šī grāmata bija jau gandrīz gatava, kad es iesaistījos LLSA darbā un uzzināju, ka šādu grāmatu veido. Taujāju, vai arī Alūksnes rajona sieviešu stāstus tajā publicēs, bet uzzināju, ka nav paredzēts. Ātri rīkojoties, izdevās panākt, ka grāmatā tomēr atrada vietu arī Alūksnes rajona stāstiem. Šis gadījums pierādīja, ka ir jābūt struktūrai, kas koordinē šāda veida informāciju uz vietas mūsu rajonā," saka D.Sliņķe.
Arī tas bija iemesls, kādēļ D.Sliņķe piekrita kļūt par LLSA koordinatori Alūksnes rajonā, tādēļ tagad Alūksnes rajona interesentiem ir iespēja pie viņas gūt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar LLSA aktivitātēm.
D.Sliņķe uzskata, ka Lauku sieviešu veiksmes grāmatā daudzi var gūt idejas tam, kā veidot un attīstīt savas organizācijas. "Lasot par to, kā strādā citas organizācijas, daudz ko varam gūt sev," ir pārliecināta D.Sliņķe.
Viņa vērtē, ka Alūksnes rajonā ir daudz sieviešu klubiņu, kas aktīvi darbojas, bet vajadzētu pilnveidot rajona klubiņu kopā nākšanas reizes.
"Mums pašām vēl ir nepieciešams formulēt, ko gribam panākt, organizējot šīs tikšanās. Viens iemesls ir informācijas apmaiņa, bet ir jābūt vēl kam, piemēram, mērķim veidot vienu kopīgu organizāciju," saka D.Sliņķe.
Organizācijas no Alūksnes rajona, par kurām ir iekļauta informācija Lauku sieviešu veiksmes grāmatā, šo grāmatu kā dāvanu saņems 9.decembrī, kad Mālupē risināsies trešais Alūksnes rajona dāmu klubiņu salidojums. Citi interesenti informāciju par šīm grāmatām var gūt pie D.Sliņķes vai arī LLSA mājas lapā "www.llsa.lv".
Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA) dibināta 2000.gada 28.novembrī. Apvienības dibināšanā piedalījās 240 lauku sieviešu pārstāves no 22 rajoniem.
LLSA pirmsākumi rodami konkursā "Radoša sieviete laukos", kuru pirmoreiz Latvijā organizēja 1998.gada pavasarī.
2000.gada 6.jūnijā Bulduros organizēja pirmo Latvijas Lauku sieviešu konferenci, kuras mērķis bija aktivizēt lauku sievietes izglītoties, radoši attīstīt savas spējas uzņēmējdarbībā, paaugstināt savu pašapziņu un veidot cilvēka cienīgu dzīvi laukos.
Kopš 2001. gada LLSA ir daudz paveikusi - ir apzināti lauku sieviešu klubi, izveidots sadarbības tīkls starp visām sieviešu organizācijām Latvijā.
Šā gada 25. novembrī LLSA svinēja piecu gadu jubileju. Svinību laikā prezentēja arī jauno grāmatu "Lauku sieviešu veiksmes grāmata". Tajā lasāmi arī četri veiksmes stāsti no Alūksnes rajona sievietēm.

Citu datumu laikraksti

 • Augstskolā aizstāv bakalaura darbus

  Ceturtdien Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes studiju centrā 12 studentiem, kas iegūs kvalifikāciju “sākumskolas skolotājs...

 • Izdos grāmatu par dzīvi pierobežā

  Veclaicenes pagasta pašvaldība kopīgi ar igauņiem īsteno pierobežu sadarbības projektu “Igaunijas dienvidaustrumi un Latvijas ziemeļaustrumi - divi...

 • Tiekas kluba biedri

  Lauvu kluba “Alūksne” biedriem pagājušajā nedēļā bija kārtējā tikšanās, kurā pārrunāja tuvākās aktivitātes.Lauvu kluba "Alūksne" biedriem pagājušajā...

 • Māmiņas aicina pieredzes braucienā

  Sestdien, 3.decembrī, Alūksnes Jauno māmiņu skolas dalībnieces tiek aicinātas pieredzes apmaiņas braucienā pie Lejasciema pagasta māmiņām Gulbenes...

 • Ievērojiet ugunsdrošību adventes laikā!

  Sākoties klusajiem gaidīšanas svētkiem, ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni.Sākoties klusajiem gaidīšanas svētkiem,...

 • Ģimnāzistiem būs konkurss

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā šonedēļ risinās tradicionālais konkurss 10. līdz 12.klašu skolēniem “Ģimnāzists un ģimnāziste 2005”.Ernsta...

 • Brīnuma gaidās...

  Jau šajā svētdienā iedegsim pirmo sveci adventes vainagā, un sāksies lielais gaidīšanas laiks. Miera, mīlestības, dāvanu un cerību, ka beidzot kaut...

 • Jaunieši var piedalīties starptautiskā konkursā

  Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Starptautisko Eiropas Kustību un Eiropas Komisiju aicina 17 līdz 25 gadus vecus jauniešus piedalīties...

 • Viņu var mīlēt par patiesumu un cilvēcību

  Alūksnietis Artis Žagars simpātijas spēj iekarot ar to, ka savā vecumā - divdesmit astoņos gados - ir pārlieku nopietns.Alūksnietis Artis Žagars...