Grib ieviest pirmās palīdzības sniegšanas apmācību

Katastrofu medicīnas centra Mācību un kvalifikācijas daļa kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojusi mācību programmu par pirmās palīdzības sniegšanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Katastrofu medicīnas centra (KMC) Mācību un kvalifikācijas daļa kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojusi mācību programmu par pirmās palīdzības sniegšanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. To skolās piedāvās iekļaut stundu sarakstā jau 2005./2006.mācību gadā.
Ir secināts, ka vispiemērotākie pedagogi, kas to varētu mācīt bērniem, būtu sporta skolotāji. Jau kopš pagājušā gada decembra KMC īsteno pilotprojektu sporta skolotāju apmācībai pirmās palīdzības pasniegšanai skolu audzēkņiem. Malienas pamatskolas sporta skolotāja Sandra Medeniece vērtē, ka pirmās palīdzības sniegšanā vajadzētu apmācīt pamatskolas vecāko klašu audzēkņus.
"Es gan neesmu īsti pārliecināta, vai šo tēmu vajadzētu iekļaut sporta nodarbībās, jo mācību gada sporta stundu programma jau tā ir apjomīga. Turklāt tad sporta skolotājiem vajadzētu arī uzskates līdzekļus, lai rādītu bērniem pirmās paldzības sniegšanu. Domāju, ka šī tēma vairāk būtu piemērota veselības mācībai," uzskata S.Medeniece.
Viņas darba laikā Malienas pamatskolā sporta nodarbībās bērni nav guvuši traumas.
"Nepieciešamības gadījumā es varētu sniegt audzēknim pirmo palīdzību. Skolā mums ir zinoša bioloģijas skolotāja, kas arī varētu palīdzēt," saka S.Medeniece.
Centrs ir ieinteresēts, lai veselības apmācību skolās ieviestu kā Latvijas kopējās veselības aprūpes sastāvdaļu. Centra darbinieki vēlas, lai primitīvāko pirmās palīdzības sniegšanu mācītu pamatskolas pēdējās klasēs, bet plašāk to apgūtu vidusskolēni. Pašlaik Latvija ir ierindota vienā no pirmajām vietām Eiropā ceļu satiksmes negadījumu skaita ziņā. Liels ir arī traumatisms starp jauniešiem.
"Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti, īpaši ārpus pilsētām, ne vienmēr pie cietušā var ierasties pirmo dzīvībai izšķirošo 10 līdz 15 minūšu laikā. Mediķiem bieži vien jāsastopas ar gadījumiem, kad cilvēks, kas nelaimē atrodas blakus cietušajam, neprot veikt pat viselementārākos dzīvības glābšanas pasākumus: mājās nespēj palīdzēt tuviniekam, kas nonācis bezpalīdzīgā situācijā, laikus nespēj pieņemt lēmumu par ātrās palīdzības izsaukšanu. Tāpēc ir ļoti būtiski jau skolā apgūt zināšanas pirmajā palīdzībā un prast sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem," uzskata KMC speciāliste pirmās palīdzības jautājumos Sarmīte Villere.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...