Grib pirkt ēku 1

Alūksnes novada domes sociālajā, izglītības un kultūras komitejas aprīļa sēdē deputāti skatīja jautājumu par ēkas Uzvaras ielā 1, Alūksnē, kur šobrīd vēl atrodas Valsts ieņēmumu dienesta Alūksnes filiāle, piemērotību un izmantošanu pašvaldības sociālo funkciju nodrošināšanai. Ēka noskatīta, lai tur ierīkotu Alūksnes novada dienas aprūpes centru “Saules stars”. Jautājumu skatīja arī vakar finanšu komitejas sēdē.
Ēka šobrīd pieder SIA “Baltic Finanz-Invest”, kuras pārstāvis ir Vācijas pilsonis Riko Šlēgels. Ja pašvaldība ēku iegādātos, tur izvietotu centru “Saules stars” – gan ar esošajiem pakalpojumiem, gan radītu jaunus. VID Alūksnes filiālei telpas ēkā jāatbrīvo līdz 30.aprīlim. Ja pašvaldība nopirktu šo ēku, tā būtu jāatstāj arī citiem nomniekiem, piemēram, klubam “Cita opera”, jo sociālie pakalpojumi būtu visā ēkā.

No daudzām telpām uz vienu ēku
“Saules stars” kopš 2014.gada decembra atrodas īrētās telpās Jāņkalna ielā 18 - kādreizējā sabiedriskā pirts. Toreiz tās tika atrastas kā pagaidu risinājums, jo pašvaldības telpās Ojāra Vācieša ielā 2a, kur pirms tam bija “Saules stars”, atrasties kļuva bīstami ēkas tehniskā stāvokļa dēļ. Pa šo laiku Alūksnes novada pašvaldība nolēma iesaistīties sociālajā projektā “Vidzeme iekļauj”, kas sevī ietver arī deinstitucionalizāciju (process, kas nodrošina personas ar invaliditāti pāreju no aprūpes sociālajā iestādē uz pašam savu neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi). Tagad, lai projektu īstenotu,  steidzami jāatrod jaunas un plašākas telpas “Saules staram”, jo ievērojami palielināsies klientu skaits un dienesta štats. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa norādīja – esošajās telpās tas nav paveicams. Telpas Uzvaras ielā Sociālais dienests jau apsekojis. R.Kalniņa uzsvēra – pirmajā stāvā jau tagad nodrošināta piekļuve personām ar invaliditāti. Lai nokļūtu otrajā stāvā, izbūvētu liftu vai pacēlāju.
“Ja apgūtu ēku Uzvaras ielā 1, tad Sociālais dienests varētu atbrīvot telpas dažādās vietās, kuras izmantojam šobrīd: Brūža ielā 1 (otrajā stāvā), Ojāra Vācieša ielā 2a, ko izmanto kā noliktavu humānās palīdzības glabāšanai, un telpas Jāņkalna ielā 18. Uzvaras ielā viena stāva telpu platība ir 327 kvadrātmetri,” sacīja R.Kalniņa.

Apzina potenciālos klientus
Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine stāstīja, ka projektā “Vidzeme iekļauj” izvērtē potenciālos projekta dalībniekus. “Šobrīd jau izvērtēti 34 bērni ar invaliditāti. Vēl notiek vērtēšana 9 personām ar garīga rakstura traucējumiem – šādu cilvēku Alūksnes novadā ir krietni vairāk, bet šobrīd varam iesaistīt deviņus. Turklāt ir 2 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šobrīd atrodas valsts sociālās aprūpes iestādēs un izteikušas vēlmi atgriezties uz dzīvi Alūksnes novadā. Kopumā no Alūksnes novada valsts sociālās aprūpes centros atrodas 31 persona ar garīga rakstura traucējumiem,” sacīja V.Vārtukapteine. Viņa uzsvēra, ka jau tagad Alūksnes novadā piedāvā divus no pakalpojumiem, kas paredzēti arī projektā “Vidzeme iekļauj” - atelpas brīža pakalpojumu (iespēja vecākiem bērnus ar invaliditāti uz laiku atstāt aprūpes centrā) un sociālo aprūpi mājās bērniem līdz četru gadu vecumam, kuriem vajag īpašu kopšanu.

Jāiegulda pašvaldības infrastruktūrā
Projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai Alūksnes novads varēs piesaistīt Eiropas fondu finansējumu “Pakalpojumi infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”. Plāns jāizstrādā līdz oktobra beigām. “Lai plānu izstrādātu, izzinās situāciju, kādi pakalpojumi pašvaldībā jau pieejami, kāda ir infrastruktūra, kas vēl jāizveido. Finansējumu varēs izmantot infrastruktūras uzlabošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei un atjaunošanai, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei. Nosacījums – tai jābūt pašvaldības infrastruktūrai. Projekta efektivitāti mērīs pēc izveidoto vietu skaita – cik cilvēkiem sniegs pakalpojumu. Provizoriski izskan, ka uz vienu personu tie būs 14 000 eiro,” stāstīja V.Vārtukapteine.
Apgūstot telpas citur, domāts arī par to, kas paliks un ko attīstīs no jauna esošajās Sociālā dienesta telpās Lielā Ezera ielā 11. Tur paredzēta sociālo pakalpojumu saņemšanas vieta jeb daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kā arī biroja “Aprūpe mājās” telpas.

Telpām jābūt pilsētā
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks un sociālās komitejas vadītājs Aivars Fomins uzskata, ka pašvaldībai būtu lietderīgi iegādāties ēku Uzvaras ielā, kur vienkopus sniegt sociālos pakalpojumus. “Esošās telpas dienas centram “Saules stars” nav piemērotas – par to klātienē pirms komitejas varēja pārliecināties arī deputāti. Tur nav cilvēka cienīgi! Sociālajā dienestā pašvaldība pēdējā laikā nav ieguldījusi finansējumu un nav sakārtojusi tā vidi. No Sociālā dienesta budžeta noņēmām lielas naudas, ko izmantojām pilsētas un novada attīstībai – dienests toreiz tam piekrita. Tagad ir iespēja iekārtot visu vienā vietā,” sacīja A.Fomins.
Deputāte Maruta Kauliņa vērsa uzmanību, ka rehabilitāciju un fizioterapiju, kas paredzēta arī projektā, bērniem atmaksā arī valsts, rosinot izmantot arī šīs iespējas. V.Vārtukapteine norādīja – to jau dara un darīs turpmāk, bet pakalpojumus, ko valsts nenodrošina, iekļaus projektā. Šobrīd puse “Saules stara” klientu ir no pagastiem, puse – no pilsētas. Sociālais dienests uzskata, ka centra telpām jābūt pilsētā, lai klienti paši var izbraukāt uz nodarbībām, kā tas notiek arī šobrīd.

Robs pašvaldības budžetā?
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers rosināja šāda pirkuma lietderību rūpīgi pārdomāt. “Šādi pašvaldība iegādātos vēl vienu īpašumu, kas prasīs lielas uzturēšanas izmaksas. Nav slikti uzlabot sociālā pakalpojuma sniegšanas vietu, bet tas radīs lielu robu pašvaldības budžetā. Pašvaldībai jau ir plāns izveidot Mālupē pansionātu – šīs abas ieceres summējot, var rasties nopietnas problēmas. Sociālajam dienestam apjoms, kvadratūra, izmaksas palielinās, bet iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā katru gadu samazinās par 350 cilvēkiem. Tas nelīmējas kopā – nav loģikas! Pašvaldībai ir daudz savu īpašumu pilsētā un pagastos – pareizāk būtu tos uzturēt un sakopt. Tas ir neprāts pirkt svešu, jaunu īpašumu. Agrāk šo ēku pašvaldība nepirka par mazāku naudu, tad tagad grib to darīt par aptuveni 120 000 eiro. Nevajag iekrist tīklos, bet domāt par to, ko tiešām iedzīvotājiem vajag,” uzskata Dz.Adlers.

Gatavos izvērtējumu
Tā kā sociālā komiteja atbalstīja ēkas piemērotību sociālo funkciju īstenošanai, jautājumu skatīja vakar finanšu komitejā. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis izteica priekšlikumu šobrīd finanšu komitejas deputātiem konceptuāli atbalstīt ieceri ēkas iegādei, bet uzdot Sociālajam dienestam izstrādāt ekonomisko pamatojumu un veikt finanšu aprēķinus. “Kad būs aprēķini, izvērtēta situācija, īpašuma vērtība un ieguvumi – lemsim, bet ne vēlāk kā maija domes sēdē,” sacīja A.Dukulis. Deputāts Ainars Melders atgādināja, ka savulaik dome nolēma sociālām funkcijām izmantot ēku Pils ielā 52, un rosināja uz nākamo finanšu komitejas sēdi sagatavot arī informāciju, kas notiek ar šo ēku.

Komentāri 1

prokurors3

Kaut kā neviens neprezentē ekonomisko pamatojumu, aprēķinus par izmaksām, ko iegūs, ko ietaupīs, cik izlietos remontā, kādi darbinieki un cik daudz un no kurienes tiks pārcelti. Vai arī pats vadības kantoris turp tiks pārcelts? Sociālajam dienestam ir pašiem savs projektu vadītājs, un šim cilvēkam šis projekts jāvada un jāprezentē tāpat kā to dara citi projektu vadītāji.
No zila gaisa izzīž, ka vajag, neko nerēķina.
Hei, tā ir novada cilvēku nauda kā nekā!!!

pirms 4 gadiem, 2017.04.28 12:01

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē atsākas ielu remonti

  Alūksnē atsākas ielu remonti  1

  (Turpinās no 1.lappuses)Darbus Ganību un Rūpniecības ielā veic pilnsabiedrība “ReRe Vide 1” no Mārupes. Uzņēmuma projektu vadītājs Edgars Krastiņš...

 • Alūksnē - “Princese uz zirņa”

  Alūksnē - “Princese uz zirņa”

  Tiem, kam patīk labestīgs humors un izrādes ar dziļu domu zemtekstā, ir vērts 21.aprīlī pulksten 18.30 Alūksnes Kultūras centrā apmeklēt muzikālu...

 • Kornēlijai Apškrūmai - 80

  Virešu pagasta saieta namā 12.aprīlī pulksten 19.00 būs svinīgs sarīkojums “Uzsmaidīt dzīvei”, svinot dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas...