Grib sašaurināt aizbildņu loku

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi grozījumus Civillikumā, kas paredz, ka turpmāk par bērna aizbildni varēs kļūt tikai bērna radinieki, personas, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā vai uztur ar viņu emocionālu saikni. Šobrīd aizbildņus bāriņtiesa ir tiesīga iecelt arī no citu personu vidus. Jaunās izmaiņas vēl nav apstiprinātas, bet par tām notiek dažādas diskusijas.

Inga Ozoliņa, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jāievēro bērna
intereses
Aizbildnība ir ārpusģimenes aprūpes veids bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Brīdī, kad bērns paliek bez vecāku gādības, bāriņtiesa vispirms apzina tuvākos radiniekus, parasti tie ir vecvecāki, arī vecāku brāļi un māsas. Dažkārt vecvecāki, kas pieļāvuši kļūdas savu bērnu audzināšanā, lai arī vēlas kļūt par mazbērnu aizbildņiem, ne vienmēr par tādiem var kļūt. Ir situācijas, kad vecvecākam sava cienījamā vecuma dēļ grūti novērtēt pusaudža situācijas, tādēļ bāriņtiesai rūpīgi jāizvērtē iespējamie riski. Ja neizdodas atrast aizbildni uzreiz, bērnu ievietojam audžuģimenē un strādājam, lai sazinātos arī ar attālākiem bērna bioloģiskās ģimenes tuviniekiem. Ieceļot aizbildni, vērtē motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās, psihologa atzinumu. Saskaņā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 12.panta 1.punktu, dalībvalstis nodrošina bērnam, kas spējīgs formulēt savus uzskatus, tiesības brīvi paust šos uzskatus visos jautājumos, kas skar bērnu. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta trešajai daļai, kas paredz, ka bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādās ar viņu saistītās administratīvās procedūrās, pirms bērnam iecelt aizbildni, noskaidro un ņem vērā viņa viedokli, ja vien viņš vecuma un veselības stāvokļa dēļ var to paust. Alūksnes novadā šobrīd ir 25 aizbildņi: 18 ir aizbilstamo radinieki, 7 nav radniecības. Aizbildnībā atrodas 31 bērns. Neizslēdzu, ka ir iespējami veiksmīgi aizbildnības gadījumi, kad aizbildnis nav no tuvinieku loka, tomēr, augot radinieku ģimenē, bērns saglabā ciešāku kontaktu ar bioloģisko ģimeni. Lai arī kāds ārpusģimenes aprūpes veids netiktu izvēlēts, tam jābūt bērna interesēm atbilstošam, lai bērns, kurš jau tā izgājis cauri grūtiem pārdzīvojumiem, varētu augt ģimeniskā vidē, drošībā, saprasts un aprūpēts. ◆

Dace Silauniece, Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Atrast aizbildni ir
grūti
Jau šobrīd ne visi radinieki ir gatavi kļūt par aizbildni savu radu bērnam, tādēļ nav pareizi nākotnē sašaurināt aizbildņu loku. Jau tagad ir ļoti grūti atrast aizbildni, kurš atbilst visām valstī noteiktajām prasībām un spēj pildīt savus pienākumus. Arī šobrīd bāriņtiesa vispirms apzina bērnam tuvākos radiniekus, līdz ar to jau tagad radiniekiem tiek dota priekšroka. Ja starp radiniekiem nav personas, kas būtu gatava to uzņemties, tiek uzrunātas citas personas. Iemesli, kādēļ radinieki nekļūst par aizbildņiem, ir dažādi – arī, piemēram, ja starp ģimenēm bijuši savstarpēji konflikti. Ja aizbildnis netiek atrasts, bāriņtiesa bērnam meklē audžuģimeni, jo arī aprūpes centrā bērnu nevar ievietot uz ilgstošu periodu. Latvijā vēlas palielināt audžuģimeņu skaitu, jo aprūpes centros bērnu skaits ir liels, bet audžuģimenē pieeja, aprūpe ir individuālāka. Manuprāt, Latvija šobrīd nav gatava tam, lai valstī pilnībā likvidētu bērnunamus, jo ir bērni, kuri nav gatavi dzīvot ģimenē un pieņemt citu ģimeni. Ir arī gadījumi, kad bērnam ir kādas veselības problēmas un viņam jāuzturas aprūpes iestādē. Bet piekrītu tam, ka aprūpes iestāde nevarētu būt kā primārais risinājums. Audžuģimeņu kustība valstī tiek stiprināta, bet šobrīd, piemēram, Apes novadā nav nevienas audžuģimenes, bet aizbildnības gadījumi ir. Cilvēki ir vairākkārt tam uzrunāti, bet nav gatavi uzņemties audžuģimenes pienākumus, jo tā nav tikai bērna pieskatīšana, bet ļoti liela atbildība, jābūt iekšēji un psiholoģiski stipram. Aizbildnis ir vecāku aizvietotājs. Mēs arī esam saviem bērniem aizbildņi, tikai bioloģiskie. Aizbildnim ir visi tie paši pienākumi attiecībā pret bērnu, kādi ir bioloģiskajiem vecākiem. Vienīgi viņiem aizbildnība beidzas, kad bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, vienalga, vai viņš turpina vēl izglītoties vai ne – valstī noteikts, ka tad bērnam jākļūst patstāvīgam. Savukārt aprūpes iestādē bērns var uzturēties arī pēc 18 gadu vecuma, ja viņš turpina izglītoties.  ◆

Egla Rācene no Gaujienas, aizbildne jau 8 gadus
Jājūt ar sirdi
Zēnam, kuram esmu aizbildne, ir 12 gadu. Manā aprūpē viņš nokļuva 4 gadu vecumā, viņš nav manu radu bērns. Dzīvoju Gaujienā, manai mājai bieži staigāja garām bērni no Gaujienas aprūpes iestādes. Toreiz trīs mēnešu laikā bija vairāki gadījumi, kad grupiņā, kurā bija arī mans aizbilstamais, tieši par viņu vairākas kundzes sajūsminājās, cik jauks bērniņš, uz ko zēns savukārt audzinātājai vienmēr jautāja: “Vai šī būs mana mamma?” Šie vārdi mani uzrunāja līdz sirds dziļumiem, sapratu, ka bērns ļoti gaida mammu, bet mammas nav... Savi bērni jau izauguši lieli, tādēļ nolēmu kļūt par aizbildni. Tiesa – ar sirdi ir jājūt, ka tas bērns būs tavējais. Savu toreizējo izvēli nekad neesmu nožēlojusi. Man ir liels atbalsts no maniem bērniem, no manas māsas ģimenes, draugiem – arī viņi  atbalsta manu izvēli un sniedz pietiekami lielu ieguldījumu. Par to, kāds Latvijā ir valsts atbalsts aizbildņiem, es klusēju. Man ir bijusi saskare ar gadījumiem, kā aizbildnība notiek Zviedrijā – tur valsts ļoti augstu novērtē aizbildņa statusu gan psiholoģiski, gan materiālā ziņā, aizbildņi ļoti izjūt valsts atbalstu. Par Latvijas valsts atbalstu man nav ne aizvainojuma, ne prieka. Savulaik piedzīvoju ļoti interesantu gadījumu – Latvijā mainīja likumus un man kā aizbildnei palika 38 latu atalgojums no valsts puses par to, ka esmu šo bērnu pieņēmusi, bet 32 latu uzturlīdzekļus, ko līdz tam par bērnu maksāja valsts, man pašai caur tiesu bija jāpiedzen no bioloģiskajiem vecākiem! Tas mani ļoti izbrīnīja, jo uzskatu, ka valsts institūcijām pašām to vajadzēja juridiski nokārtot. Iztiesājos. Esmu kategoriski pret Latvijā iecerētajām izmaiņām sašaurināt aizbildņu loku. Ja bērns ir nācis no sociālā riska ģimenes, tad 90 procentos gadījumu arī radinieki ir līdzīgi raksturā, uzvedībā, paradumos, tādēļ nevajadzētu liegt iespēju par aizbildi izvēlēties citu personu. Mana sirdsmiera pēc sociālā darbiniece jau toreiz, pirms 8 gadiem, ieteica man nekontaktēties ar aizbilstamā bioloģiskajiem vecākiem, taču ar viņa māsu, brāļiem man ir kontakti.  ◆

Citu datumu laikraksti

 • Ugunsdzēsējiem - 28 zeķu pāri 2

  Ugunsdzēsējiem - 28 zeķu pāri

  Pateicībā par ugunsdzēsēju glābēju grūto darbu Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” rokdarbu pulciņa dalībnieces noadījušas 28 pārus...

 • Sacepums “Svara vērotāju bieds”

  Sacepums “Svara vērotāju bieds”

  Vistas fileju izklapē. Liek cepamajā traukā, apber ar sāli un pipariem. Pa virsu kārto šampinjonus un tomātu šķēles. Sarīvētu sieru sajauc ar...

 • Ūdenstilpēs – jauni noteikumi

  Alūksnes novada domē ir apstiprināti publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi,...

 • Lieldienās “dēj” krāsainas olas 2

  Lieldienās “dēj” krāsainas olas

  Lāsma Ludviga mācās Strautiņu pamatskolas 8.klasē un ir aktīvs mazpulcēns. Strautiņu mazpulkā viņa darbojas jau sesto gadu. Šogad viņa no “Mazpulcēnu...

 • Suns, kurš cēlies no elfiem

  Suns, kurš cēlies no elfiem  2

  Lauris Šutijs mācās tikai 3.kla­sē Alūksnes novada vidusskolā, bet jau aptuveni divus gadus piedalās kinologu sacensībās ar savu Velsas korgija...

 • Labi rezultāti

  smiltene ◆ Pagājušajā nedēļā Smiltenē suņu nacionālajā divcīņā starp 27 dalībniekiem bija arī alūksnieši: Raivis Podrezovs ar Pradu, Roberts...

 • Rūpējas par “zaļo zeltu”

  Rūpējas par “zaļo zeltu”

  Ojāra Gailīša kokaudzētava “Miķeļi” ir vienīgā meža stādu kokaudzētava visā Alūksnes un Apes novadu apkārtnē. Tur audzētās eglītes un priedītes...

 • Muzejā - cimdi, jostas un gleznas 2

  Muzejā - cimdi, jostas un gleznas

  Alūksnes muzejā ir skatāmas divas jaunas izstādes - “Pierobežas raksti cimdos un jostās”, kā arī mākslinieces Laines Kainaizes gleznu ...

 • Burkānu kēkss

  Burkānu kēkss

  5-6 burkānus sarīvē rupjās skaidiņās, pielej 3 ēdamkarotes eļļas, pievieno 2 olas, 250 gramus cukura, puspaciņu vaniļas cukura un labi izmaisa. 6...