Iebilst pret mežsargu skaita samazināšanu

Valsts mežu dienests izveidojis jaunu darba grupu, kas pirms paredzētās reformas pētīs un analizēs meža politikas īstenošanai nepieciešamos resursus.

Valsts mežu dienests izveidojis jaunu darba grupu, kas pirms paredzētās reformas pētīs un analizēs meža politikas īstenošanai nepieciešamos resursus.
Šāda vienošanās ar virsmežziņiem panākta pēc laikrakstā "Alūksnes Ziņas" un citos laikrakstos izskanējušās informācijas par vēlmi samazināt mežsargu skaitu.
Alūksnes virsmežniecības virsmežzinis Andis Krēsliņš kļuvis par vadītāju darba grupai, kurā iekļauti visu 26 rajonu virsmežziņi.
"Secināts, ka iepriekšējā pieeja šā jautājuma risināšanā nebija pareiza. Nevar pieņemt viennozīmīgu lēmumu par mežniecību un darbinieku skaita samazināšanu. Vispirms ir jāanalizē darba apjomi un to izpildei nepieciešamie cilvēku resursi, kā arī jādomā, ko darīt, lai mežā būtu labāka kārtība. Protams, ir jāatrod iespējas ietaupīt finanšu līdzekļus," atzīst A.Krēsliņš.
Darba grupa izvērtēs pēdējo piecu gadu darba rezultātus, arī pozitīvo un negatīvo iepriekšējā reformā. Toreiz atdalīja valsts mežu apsaimniekošanu no mežu uzraudzības. Situācijas izpēte un analīze ļaus izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus Zemkopības ministrijai līdz nākamā gada 30.aprīlim.
"Tikai tad ļausim politiķiem izšķirties, kāda būs mežu apsaimniekošana perspektīvā. Būtiski ir izlemt, vai konsultācijas un uzraudzība par medībām paliek mežniecību pārziņā," norāda A.Krēsliņš. Pašlaik mežniecības aptver gandrīz divu pagastu mežu teritoriju. Ja mežniecību skaitu samazinās, tad atsevišķi pakalpojumi būs pieejami vienā vietā rajonā vai pat vēl mazāk.
Lai gan Ministru kabinets gatavojas apstiprināt jaunus noteikumus par valsts darbinieku atalgojumu, A.Krēsliņš uzskata, ka nav pamata cerēt uz papildu līdzekļiem mežniecību darbiniekiem. Valsts mežu dienests gatavojas meklēt līdzekļus esošajā finansējumā.
"Algu fonda samazinājums bija paredzēts par 1,35 miljoniem latu. Tas tika novirzīts resursiem, nevis atalgojumam. Iespējams, ka štatu samazināšana ļautu palielināt algu palikušajiem, bet noteikti ne daudz," secina A.Krēsliņš. Viņš ir gandarīts, ka pašvaldībām un mežu īpašniekiem, kur mežniecība kontrolē un uzrauga, ir pozitīva attieksme pret to.
"Latvijas lauku un reģionu attīstības biedrība" nosūtījusi aicinājumu Saeimas tautsaimniecības komisijai, Zemkopības ministrijai un Valsts meža dienestam neveikt plānoto reformu. Tajā uzsvērts, ka jau tagad mežsargu apkalpes zonas ir pārāk lielas. Biedrības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzsver, ka reorganizācija būtu tuvredzīga rīcība gan no mežu apsaimniekošanas, gan no reģionu attīstības viedokļa. Viņš domā, ka šis jautājums būs steidzami jārisina jaunajai valdībai.

Citu datumu laikraksti

 • Mani liktenis ir ļoti sargājis

  Apē bieži var sastapt sirmu, staltu vīru, kas uz velosipēda vai kājām mēro patālo ceļu no savām mājām Vaidavas malā, “Maziņos”. Citreiz rosīgais vīrs...

 • Palielinās maksu

  SIA “Alūksnes nami” paredz nākamā gada pavasarī palielināt maksu par dzīvokļu apsaimniekošanu.SIA "Alūksnes nami" paredz nākamā gada pavasarī...

 • Mārkalnē sumina Gada ģimeni

  Mārkalnē pirmo reizi par godu Latvijas valsts svētkiem sumināja “Gada ģimeni Mārkalnē 2004”. Šai nominācijai iedzīvotāji izvirzīja Līču...

 • Turpinās kompensāciju izmaksa

  Latvijā sākas Vācijas fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” kompensāciju 2. kārtas izmaksa nacionālsociālisma upuriem.Latvijā sākas Vācijas fonda...

 • Līdz brīnumam vēl jāpaciešas

  Šobrīd lielās partijas nav nominējušas savu kandidātu premjera amatam, ne arī vienojušās par jaunās koalīcijas aprisēm.Šobrīd lielās partijas nav...

 • Būs “Zaļās karotītes” produktu degustācija

  Alūksnes Jauno māmiņu skola sadarbībā ar laikrakstu “Alūksnes Ziņas” aicina visas māmiņas, kā arī citus interesentus uz tikšanos par kvalitatīva...