Iedzīvotāji var piedalīties pašvaldības ideju konkursos

Ikvienam Alūksnes rajona iedzīvotājam vēl ir iespēja piedalīties ar savām idejām trijos projektos, ko īsteno Alūksnes pilsētas dome.

Ikvienam Alūksnes rajona iedzīvotājam vēl ir iespēja piedalīties ar savām idejām trijos projektos, ko īsteno Alūksnes pilsētas dome.
Projekta "Tūristus piesaistošās pilsētas" laikā ir izsludināts ideju konkurss Alūksnes ezera piekrastes teritoriju zonēšanai. Tas darīts, lai uzlabotu tūrisma takas Alūksnes ezera un Tamulas ezera Veros (Igaunija) krastos, izzinātu iespējamās informatīvo zīmju, atpūtas vietu, skatu torņa atrašanās vietas, attīstītu un padarītu pievilcīgākas Alūksnes un Tamulas ezeru tuvumā esošās teritorijas un izveidotu labi funkcionējošu tūrisma infrastruktūru. Šajā ideju konkursā var piedalīties iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem.
Minētā projekta laikā ir iespēja piedalīties arī pētniecības konkursā "Katrīna I Alūksnē". Ar projektu vēlas akcentēt vēsturisko personību - Katrīnu I saistībā ar Alūksnes pilsētu un apkopot par viņu pieejamo informāciju. Ar šā projekta palīdzību vēlas uzzināt vairāk vēsturisko faktu un nostāstu par krievu imperatori un darīt tos zināmus sabiedrībai, uzlabot izpratni par vēsturisko starptautisko attiecību ietekmi uz Alūksni un tās apkaimi, kā arī izmantot izpētes materiālu idejām, lai radītu jaunus tūrisma maršrutus, tematiskas takas, suvenīrus un informatīvus materiālus. Interesentiem ir jāiesniedz plānotā izpētes darba koncepcija un nepieciešamās izmaksas tā veikšanai.
Alūksnes dome ir izsludinājusi arī leģendu un vēsturisku stāstu vākšanas konkursu. Tajā aicināti piedalīties skolēni (8. līdz 12.klase). Konkursā viņi var iesniegt leģendas, pasakas un vēsturiskus stāstus par Alūksnes rajonu, lai pēc tam tos varētu apkopot vienotā materiālā, kas būtu pieejams bibliotēkās. Tie var būt arī paša sacerēti, bet balstoties uz vēsturiskiem faktiem.
Alūksnes pilsētas domes projektu vadītāja Santa Stopniece priecājas, ka iedzīvotāji izrāda interesi par šiem konkursiem. "Tomēr gribētos, lai aktivitāte ir vēl lielāka. Darbus var iesniegt līdz decembra beigām, bet, ja būs interesenti, kas savus darbus ir iesākuši un nepagūs tos pabeigt līdz decembra beigām, tad iesniegšanas termiņu pagarināsim. Šādos gadījumos ir lūgums par to iepriekš domei paziņot," saka S.Stopniece.
Sīkāku informāciju par konkursiem un to nolikumu var iegūt Alūksnes pilsētas domes mājas lapā "www.aluksne.lv/dome" un Alūksnes pilsētas domē pie S.Stopnieces (416. kabinetā), tālrunis 4381512,
e-pasts "santa@aluksne.lv". Skolēni var vērsties arī pie saviem vēstures skolotājiem. Visiem minētajiem projektiem ir gūts atbalsts no INTERREG IIIA programmas Eiropas Reģionālās attīstības fondā.

Citu datumu laikraksti

  • Darina darbus jubilejas gada izstādēm

    Nākamais ir Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” 40.jubilejas gads. Gatavošanās svinībām saistīta ar citiem nozīmīgiem pasākumiem un...

  • Par ko jāmaksā?

    Loģiski, ka par apkuri vairāk maksā tad, kad ārā ir aukstāks. Taču Alūksnē Helēnas ielas 55.nama 2.korpusa iemītniekiem nākas pārdzīvot paradoksu -...

  • Nauda var ceļot vairākas dienas

    Latvijā arvien vairāk cilvēku regulāri veic naudas pārskaitījumus, jo līdztekus ierastajiem maksājumiem par īri, elektrību, gāzi un citiem...