Iedzīvotājus neapmierina domes atbilde

Alūksniete Jana Zilkalne saņēmusi atbildi uz iedzīvotāju vēstuli, kurā tika uzdoti jautājumi par SIA “Alūksnes nami” darbību. Tajā nav saņemtas konkrētas atbildes, kad un kādi trūkumi tiks novērsti. Iespējams, par to runās šodien iedzīvotāju sapulcē, kas notiks pulksten 18.00 administratīvās ēkas lielajā zālē.

Konstatē daudz pārkāpumu un trūkumu
“Vairākās pozīcijās ir apstiprinājušās Jūsu iesniegumā izteiktās aizdomas par to, ka daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā netiek ievērota normatīvajā regulējumā noteiktā kārtība, tas ir, mājas netiek apsekotas un tām netiek sastādīti pārvaldīšanas darba plāni, netiek aprēķināti izdevumi gadam un uz to balstīta ekonomiski pamatota apsaimniekošanas maksa, nenotiek īpašnieku iepazīstināšana ar pārvaldīšanas darba plānu un atskaitīšanās par finanšu izlietojumu,” rakstīts domes priekšsēdētāja Aivara Fomina parakstītajā atbildes vēstulē.
Tajā arī norādīts, ka nav izstrādāta pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika, materiālu norakstīšanas kārtība un kārtība, kādā dokumentē transporta izmaksas izdevumus. Turklāt secināts, ka laika periodā no 2009.gada, izņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos par siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, uzņēmumā nav veiktas Publisko iepirkumu likumā noteiktās procedūras preču un pakalpojumu iegādē, tāpēc nav ekonomiski pamatojamas sniegto pakalpojumu izmaksas. Ir konstatēti arī dokumentu pārvaldības pārkāpumi un trūkumi grāmatvedības organizācijas dokumentos. “Konstatētie pārkāpumi ir tieša SIA “Alūksnes nami” valdes atbildība, kuras pienākums ir nodrošināt attiecīgās kapitālsabiedrības vadību, darba plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli,” teikts atbildes vēstulē. Tiek arī secināts, ka ir jāpastiprina pašvaldības kapitālsabiedrību darbības kontrole, “kas tiks darīts, slēdzot līgumu ar jauno SIA “Alūksnes nami” valdes locekli, kuru plānots iecelt ar šā gada 30.aprīli”.

Neviens nav atbildīgs par nelikumībām
J.Zilkalne informē, ka ir paredzēta sūdzības iesniedzēju tikšanās, lai vienotos par tālāko rīcību. “Mūs neapmierina tas, ka nevaram pat izlasīt audita ziņojumu. Pārbaude tika veikta par visu novada iedzīvotāju naudu. Tad kāpēc nevaram iepazīties? Turklāt mūs interesē, kā tiks sakārtota uzņēmuma darbība,” norāda J.Zilkalne. Tagad iznāk, ka visu darīs jaunais uzņēmuma valdes loceklis. Taču līdzšinējā pieredze liecina, ka vadības maiņa ir maz devusi, acīmredzot uzņēmuma darbs nav būtiski uzlabojies. “Mēs gribam, lai kāds tomēr būtu atbildīgs par pieļautajiem pārkāpumiem. Domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par kapitālsabiedrībām, taču fakti liecina, ka tās netiek uzraudzītas un kontrolētas. Mēs nezinām, kas notiek “Rūpē” un “Simonē”, tāpēc tas acīmredzot būs nākamais solis, par ko interesēsimies,” saka J.Zilkalne. Pašvaldība gatavojas slēgt līgumu ar revidentu firmu “Jurates” (tā veica auditu “Alūksnes namos”), lai auditā “Rūpē” pārbaudītu dažās nesakārtotas lietas, uz kurām uzmanību vērsis revidents savā atzinumā par pagājušo gadu. Taču jautājumu, uz kuriem iedzīvotāji vēlas saņemt atbildes, ir daudz vairāk. Alūksnietim Ojāram Bērziņam adresētajā atbildes vēstulē  (publicēta 28.marta laikrakstā “Alūksnes Ziņas”) norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanā iedzīvotājiem tiek pieļauta nevienlīdzīga un netaisnīga attieksme. “Ar nožēlu jākonstatē, ka Alūksnes novada pašvaldība, pieņemot saistošo noteikumu 2.4. punktu un realizējot tā izpildi savā novadā, nav ievērojusi nevienu no uzskaitītajiem valsts pārvaldes principiem,” secināts vēstulē.

Citu datumu laikraksti

 • Horoskopi

  19. – 25.aprīlisAuns Nedēļas nogalē radīsies nepieciešamība gūt ātrus rezultātus tagad un tūlīt. Nepārcentieties savās darbībās. Sporta nodarbības...

 • Vai tikai bailes uzņemties rūpes?

  Inga Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja  Pērn bijuši divi adopcijas gadījumi Lēmums par adopciju ir ļoti nopietna, bet svētīga...

 • “Mutes aizlīmēšana” neko nemainīs

  Pēc domes darbu kritizējošās intervijas ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju pēkšņi slēgta mājas lapa “kabile.lv”. Lapas veidotāji to sauc par...

 • Vai puišiem jābūt zilā, meitenēm – rozā?

  Jaundzimušie zēni jāģērbj puišu krāsas drēbēs, bet meitenes – sievišķīgajās. Šāds krāsu sadalījums ir stereotips vai tam ir pamatojums? “Tas ir...

 • Ape īsumā

  Gaujiena Gaujienas Jāzepa Vītola fonds saņēmis finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latviešu oriģinālmūzika”. Fonda iniciētajam...

 • Neatbalsta satiksmes ministra ideju

  Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju tāpat kā vairums citu pašvaldību vadītāju neatbalsta satiksmes ministra Anrija Matīsa ieceri nodot...

 • Varēs saņemt kompensācijas

  Zemes īpašnieki beidzot varēs saņemt kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās. To paredz Vides...