Iepazīst kaimiņu pieredzi

Alūksnes rajona kultūras darbinieki izbraukuma seminārā Madonas rajonā apmeklēja Madonu, Cesvaini un Sarkaņu pagastu.

Alūksnes rajona kultūras darbinieki izbraukuma seminārā Madonas rajonā apmeklēja Madonu, Cesvaini un Sarkaņu pagastu.
"Pagājušajā gadā bijām visos rajona pagastos, tāpēc tagad iepazīsim kultūras darbu kaimiņos. Bija zināms, ka Madonā ir jaunas telpas mūzikas skolai, bibliotēkai un muzejam, gribējām redzēt, vai tas ir kaut ko mainījis. Cilvēkiem ir patīkami būt sakārtotā vidē, tāpēc kultūras iestāžu apmeklētāju skaits ir palielinājies, lai gan kultūras darbs ir līdzīgs kā mūsu pašvaldībās," stāsta Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras jautājumos Sanita Eglīte.
Madonas bibliotēka un muzejs ir rajona padomes īpašums. Tā ņēmusi kredītu, lai bibliotēkas diviem stāviem piebūvētu trešo stāvu, atjaunotu visu ēku. Mūzikas skola saņēmusi valsts budžeta investīcijas un pilsētas domes finansējumu renovācijai. "Patiesībā skolas ēka ir pārbūvēta no jauna, telpas tajā ir fantastiskas. Dīvaini apzināties, ka Alūksnē mūzikas pedagogi un viņu audzēkņi nav sliktāki, bet acīmredzot madoniešiem ir vairāk drosmes un augstāks domu lidojums. Ir liela nozīme, kādās telpās bērni nāk mācīties. Viņus labvēlīgi ietekmē apgaismojums, aprīkojums un akustika," atzīst S.Eglīte.
Tādas iespējas būtu arī Alūksnē, ja pašvaldība iedrošinātos uzņemties lielas kredītsaistības. Tās budžetā nekad nebūs tik daudz līdzekļu, lai celtu jaunu ēku vai renovētu vecu. "Tas nozīmē uzņemties risku un domāt par nākotni, nevis tikai par tagadni. Ir vajadzīgi uzņēmīgi cilvēki, kas izšķirtos par šādu lēmumu," uzsver S.Eglīte. Alūksnes tautas nama un muzeja telpas nav pievilcīgas apmeklētājiem, nav izstāžu zāles, tāpat gadiem runā par mūzikas skolas piebūvi.

Citu datumu laikraksti