Iepazīstina bērnus ar gadskārtu ieražām

Virešu pagasta bibliotēka sākusi realizēt projektu “Latviešu gadskārtu ieražas”. Tas saņēmis Kultūrkapitāla fonda finansējumu.

Virešu pagasta bibliotēka sākusi realizēt projektu "Latviešu gadskārtu ieražas". Tas saņēmis Kultūrkapitāla fonda finansējumu.
"Tradicionālie latviešu gadskārtu svētki un tradīcijas nav aizmirsti, bet ir daudz citu dienu, par kurām jaunākā paaudze gandrīz neko nezina. Projektā visa gada garumā būs tikšanās ar skolēniem un bērnudārza audzēkņiem, lai stāstītu un izzinātu to nozīmi. Pavasarī būs Māras diena, Jurģa diena, Lapu diena, pēc tam - Vasarsvētki," stāsta bibliotēkas vadītāja Ausma Agare.
Pagasta Brīvā laika skolā bija iekārtota sveču izstāde, ar skolēniem runāja par Zvaigžņu dienu, Teņa dienu un Sveču dienu. Vienā sarunā ietver trīs tuvāko mēnešu dienas un to ieražas. "Senāk Māras dienas ieražas bijušas nozīmīgas. Tajā nevar cirst kokus, jo tie sajūt sāpes. Ar izrakstītām prievītēm apsien ābeļu zarus, šis koks dāvā augļus, tāpēc ir jāgodina," atklāj A.Agare. Viņa projektā iecerējusi ne tikai stāstīt par katras dienas ieražām un ticējumiem, bet arī diskutēt. Jūlijā ir Jēkaba un Annas diena. Pēdējā ir saimnieču diena, viņas tajā atpūtās. Iespējams, ka tad pagastā rīkos tirgu. Bērniem parādīs, kā agrāk cepa maizi uz kļavu lapām.
Augustā ir Lielā Māras diena, tad visi ceļi ved uz Aglonu. Savulaik to plaši svinēja Gaujienā, Alūksnē un Smiltenē. Tagad jaunieši dodas svētceļojumā uz Aglonu, bet nezina šo svētku izcelsmi. "Šaubos, vai izdotos iedzīvināt, piemēram, Semijūda dienu. Tāpat Veļu laika paražas daudziem liekas svešas, bet senie latvieši izlika cienastu veļiem un vakarēja, apmeklēja mirušos kapos," saka A.Agare. Andreja dienu uzskata par vienu no gada laimīgākajām dienām. Tajā zīlējuši nākotni, naktī sapnī redzētais piepildoties. Bijušas arī jautras izdarības, tāpēc jauniešiem ļaus no sirds izpriecāties.
Latvijā Lūcijas diena ir ienākusi salīdzinoši nesen. Skandināvijas valstīs meitene baltā tērpā apstaigā mājas, lai nestu gaismu, svētību un šķīstību. Lūcijas dienā notikuši konkursi, tāpēc Virešos to organizēs meitenēm. A.Agare domā, ka savu Lūciju neizraudzīsies. Skaistu un atraktīvu meiteņu pagastā ir daudz, tāpēc nebūtu viegli izraudzīties vienu. "Ne visas gadskārtu ieražu dienas ir latviešu, bet mūsu senči tās ir svinējuši. Nekur neatradu, ka viņi būtu pieņēmuši Helovīnus, bet tagad tos svin," secina A.Agare. Viņa nedomā, ka pēc projekta īstenošanas jaunieši svinēs gadskārtu ieražu dienas. Varēs secināt, kuras pieņem, droši vien kādu varēs veidot par tradīciju pagastā.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...