Iesaistās latvāņu apkarošanā

Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.
Lauksaimnieki varēja pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu Vienotā programmdokumenta pasākuma "Lauku teritorijas pārveidošanas un attīstības veicināšana" aktivitātē "Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās neizmantotās lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm". Diemžēl atbalstam pieteicās tikai divi pretendenti, tāpēc atlikušie līdzekļi tika piesaistīti citām pieprasītākām programmām.
Zemkopības ministrija apzināja un izstrādāja metodiskos norādījumus latvāņu izplatības ierobežošanai. Atbilstoši savām iespējam zemnieki varēja izvēlēties sev piemērotāko metodi. Lauksaimnieki šobrīd saņem arī vairākus Eiropas Savienības atbalsta maksājumus, piemēram, tiešos platībmaksājumus un atbalstu mazāk labvēlīgajiem reģioniem, ko iespējams izmantot apsaimniekojamo zemju sakopšanai, arī latvāņu iznīdēšanai.
"Lauksaimnieki paši var darīt pietiekami daudz savas zemes aizsargāšanā no latvāņiem, izmantojot gan ministrijas izstrādātos ieteikumus, gan Eiropas Savienības līdzekļus, gan savu pieredzi," uzskata Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Laimdota Straujuma, aicinot zemniekus vēlreiz pārdomāt visas iespējas, kā cīnīties ar latvāņiem.
Kā atzīst speciālisti, lauksaimniecības zemēs, kas tiek regulāri apstrādātas, latvāņu izplatība ir pierimusi. Taču problēma joprojām pastāv ceļmalās, grāvmalās, upju krastos un citās lauksaimnieciski neapstrādājamās teritorijās, kuras visbiežāk nav zemnieku saimniecību īpašumā.
Atbalsts latvāņu apkarošanai Lauku attīstības plāna pasākumā "Agrovide" būs pieejams ar 2007.gadu.

Citu datumu laikraksti