Iespēja palīdzēt gan sev, gan citiem

Kā rakstīts mūsdienu mācību grāmatās pieaugušajiem - kopiena ir cilvēku grupa, ko vieno kopīgs ģeogrāfiskais novietojums, sociāla identitāte vai līdzīgi rīcības motīvi.

Kā rakstīts mūsdienu mācību grāmatās pieaugušajiem - kopiena ir cilvēku grupa, ko vieno kopīgs ģeogrāfiskais novietojums, sociāla identitāte vai līdzīgi rīcības motīvi.
Citiem vārdiem sakot, par kopienu var saukt gan cilvēku grupu, kas dzīvo vienā pilsētā vai pagastā, vai valstī, gan cilvēkus, kas apvienojas kopīga mērķa vārdā.
Savukārt kopienu iniciatīva ir visas labās idejas, kas rodas cilvēku prātos un tiek īstenotas, un tās visas apvieno kopīgs mērķis - padarīt konkrētās kopienas dzīvi labāku. Kopienu iniciatīvas var būt gan lielas, gan mazas. Tā var būt draugu kopa, kam rūp kāda pagasta mazās upītes liktenis - viņi rīko talkas, lai attīrītu upīti no gružiem, pēta upītes vēsturi, pārliecina iedzīvotājus, ka mest atkritumus upītē nevajag. Tā var būt biedrība, kurā apvienojušies cilvēki, kurus vieno kopīga bēda, piemēram, neredzīgo biedrība.
Ir ļaudis, kas, saskaroties ar dzīves nedienām, nokar rokas, ir, kas nepadodas un cīnās, pie tam, ne tikai par sevi, bet arī par citiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīga problēma.
Prieks var būt kopīgs
Taču apvienoties un darīt labas lietas var ne tikai cilvēki, kam ir kopīga bēda, apvienoties var arī cilvēki, kam ir kopīgs prieks.
Alūksnes rajona Virešos organizācijas "Fantāzija" izveidotais centrs ir viena no retajām vietām pagastā, kur cilvēki var satikties, gan lai mācītos, gan lai radoši izpaustos, gan lai vienkārši baudītu kopā būšanas prieku. Kā atzīst organizācijas vadītāja Ausma Agare, "ja šādu vietu Latvijas novados būtu vairāk, tas būtu cerīgs sākums arī daudz kam citam".
Sākotnēji "Fantāzija" bija pavisam neliela organizācija, atbalsta lūgšana no NSF bija pirmais viņu lielais izaicinājums. Tagad organizācijai jau ir vērā ņemama pieredze gan finanšu, gan cita atbalsta piesaistē, tiek lolota ideja par sociālā centra izveidi, kurā ciematniekiem būtu iespēja saņemt gan morālu, gan pavisam praktisku atbalstu, piemēram, izmazgāt veļu veļas mašīnā vai pašiem nomazgāties dušā.
Mazliet teorijas
Ja ideja ir laba, tā piesaista arvien vairāk un vairāk atbalstītāju, jo sniedz cilvēkam vienu no vērtīgākajām lietām pasaulē - pārliecību un pieredzi, ka dzīvi ir iespējams mainīt uz labo pusi un, apvienojoties kopīga mērķa labā, var īstenot pat šķietami pārdrošus sapņus. Zinātniskā valodā to mēdz dēvēt par "iesaistīšanos sabiedriskajos tīklos". Ievērojamais 20.gadsimta pētnieks Pjērs Burdjē atzīst, ka šajā procesā paralēli citām vērtībām (piemēram, tīra upīte, iekārtots dienas centrs) rodas arī "sociālais kapitāls". Kas tas ir? Pjērs Burdjē to definē kā personisku līdzekli, kas cilvēkiem (gan indivīdiem, gan ģimenēm, gan dažādām grupām), kam ir labāki kontakti savā starpā, nodrošina būtiskas priekšrocības. Sadarbojoties kopīgu mērķu vārdā, cilvēki iegūst gan tieši, gan netieši. Nosacīti par tiešo ieguvumu mēs varētu saukt kopīgā mērķa sasniegšanu, piemēram, upīte ir tīra un vietējie iedzīvotāji zina, ka tajā mest iekšā neko nevajag, tieši otrādi - viņi jūtās iekšēji motivēti arī paši par upīti rūpēties. Taču tas nebūt nav vienīgais ieguvums. Kopīgi rūpējoties par upīti (vai daloties pieredzē, kā labāk palīdzēt slimiem tuviniekiem), cilvēki cits citam sniedz un paši saņem dažādu atbalstu - gan psiholoģisku, gan morālu, gan nereti arī materiālu.
Tiekoties cilvēki apmainās ar pieredzi, zināšanām, kontaktiem, tas, piemēram, var atvieglot darba meklēšanu vai palīdzēt uzlabot iemaņas darbā ar datoru, vai iemācīties angļu valodu.
Kam jābūt, lai viss notiktu?
Kā jau visos laikos un jomās arī šajā ārkārtīgi nozīmīgi ir cilvēki - gan līderis, kas spēj ideju virzīt, gan komanda, kas šo ideju izprot, atbalsta un spēj īstenot.
Gan līderim, gan komandai jābūt spēcīgai iekšējai motivācijai mainīt lietu kārtību, ietekmēt notikumus un soli pa solim uzlabot situāciju, pārvērst negatīvo pozitīvajā. Ja ir gan skaidra vīzija, gan precīza taktika, kā šo vīziju iedzīvināt, gudrs līderis un spēcīga komanda, tad pārmaiņas, lai arī reizēm lēni, bet vienmēr notiek.
Tādā gadījumā, lai arī kāda sponsora piešķirtais finansējums ir beidzies, izveidotais centrs (vai biedrība, vai klubs) turpina pastāvēt un strādāt.
Pieņemsim, ka mums ir ideja, mums ir spēcīgi un aizrautīgi cilvēki - ļoti labi. Taču nav itin nekāda atbalsta no vietējās varas, no valsts, drīzāk pat otrādi. Cik ilgi šādā gadījumā mūsu nenoliedzami lieliskā ideja būs dzīvotspējīga? Kādā brīdī pat visdedzīgākais cilvēks var nogurt, ja sajūta ir līdzīga, kā cīnoties pret straumi. Tieši tāpēc ļoti nozīmīgs ir vietējās pašvaldības atbalsts - gan finansējot organizācijas telpu uzturēšanu, gan sniedzot citādu atbalstu.

Citu datumu laikraksti

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...

 • Ugunsgrēks vecajiem ļaudīm atņem mājas (27.septembrī)

  Ieinteresēta persona: “Notikums kārtējo reizi parāda, kādos apstākļos dzīvo vecie un slimie cilvēki Latvijā. Gribu izteikt vislielāko atzinību...

 • Dziesmotā rudens diena

  Sestdien, 17.septembrī, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un Alūksnes pilsētas sākumskolas 5. līdz 9.klašu koris un Ernsta Glika Alūksnes...

 • Nelaimē parādās varoņi

  Nelaime nenāk brēkdama. Skaistajā rudens sestdienā, 24.septembrī, Apes kapos godināja un pieminēja viņsaulē aizgājušos Apes iedzīvotājus, iededzot...