Iestāžu vadītājiem būs jāiet uz domes sēdēm

Alūksnes pilsētas domes septembra sēdē klātesošie septiņi deputāti vienbalsīgi apstiprināja Alūksnes pilsētas domes nolikumu.

Alūksnes pilsētas domes septembra sēdē klātesošie septiņi deputāti vienbalsīgi apstiprināja Alūksnes pilsētas domes nolikumu.
Nolikums nosaka Alūksnes pilsētas pašvaldības teritoriālo sadalījumu un domes struktūru, reglamentē domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, izpilddirektora un administrācijas, kā arī domes komitejas darbu, nosaka domes lēmumu projektu sagatavošanas kārtību, paredz domes līgumu projektu sagatavošanas kārtību un noslēgšanas procedūru, kā arī regulē citas darbības domē.
Jaunais nolikums paredz, ka domes sēdēs, ja tās nav slēgtas, ir jāpiedalās izpilddirektoram, visiem Alūksnes pilsētas domes administrācijas nodaļu vadītājiem vai to pienākumu izpildītājiem, domes juristiem, revidentam, izglītības, kultūras un sporta darba organizatoram, pilsētas domes iestāžu vadītājiem, sēdē skatāmo jautājumu tiešajiem sagatavotājiem. Ja kāds nevar ierasties uz sēdi, tās pienākums ir paziņot par neierašanos.
Līdz šim pilsētas iestāžu vadītājiem nebija noteikts, ka jāierodas uz domes sēdēm. Deputātos raisījās diskusija, vai tas ir nepieciešams un netraucēs tiešajam darbam, bet domes izpilddirektore Una Zadumina uzsvēra, ka šāds punkts iekļauts tādēļ, lai arī iestāžu vadītāji sēdē spriesto uzzinātu no pirmavota un lai nerastos informatīvi pārpratumi, kā tas reizēm ir bijis līdz šim. "Turklāt iestāžu vadītāji var brīvi izvēlēties, uz kuriem sēdes jautājumiem nākt un kuri viņus vairāk interesē," saka U.Zadumina.
Deputāts Jānis Cīmiņš bija uztraukts par nolikuma 11.nodaļā 11.8. punktā minēto, ka domes revidents izskata ne tikai Alūksnes pilsētas domes kancelejā saņemtos iesniegumus un sūdzības par domes, tās iestāžu vai kapitālsabiedrību finanšu darbību vai saimnieciskajiem darījumiem, bet arī par amatpersonu rīcību. Viņš uzskata, ka vārdu "rīcība" ir grūti definēt, tādēļ tas ir jāmaina. Turklāt revidenta uzdevums neesot izvērtēt amatpersonu, tostarp deputātu, rīcību. Deputāti vienojās šo punktu izteikt tā, ka revidents strādā saskaņā ar savu amata aprakstu.

Citu datumu laikraksti