Ievēl jauno pensionāru padomi

Trešdien, 19.janvārī, notika Alūksnes pilsētas pensionāru sapulce.

Trešdien, 19.janvārī, notika Alūksnes pilsētas pensionāru sapulce. Izvērtējot padarīto, pensionāri secināja, ka nopietns kavēklis ir piemērotu telpu trūkums. Tādēļ nolēma atkārtoti vērsties pilsētas domē ar lūgumu tādas atrast.
Par paveikto stāstīja pensionāru padomes priekšsēdētāja Inta Maka, Helēna Žīgure, Ausma Taurmane, Alise Plīse, Rita Tiltiņa un Gaida Gožēvica. Jauno pilsētas pensionāru padomi ievēlēja 15 locekļu sastāvā. Ievēlēja arī trīs cilvēkus rezervē. Par revidentu atkārtoti ievēlēts Onufrijs Leišavnieks. Padomes priekšsēdētāja būs Antoņina Akimova, vietnieki - Rita Tiltiņa un Vīgants Vilisters. Jaunievēlētā padome vienojās, ka pensionāru padomes kārtējā sēde notiks pirmdien, 7.februārī, pulksten 10.00 sociālās palīdzības centrā.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...