Ievēl jaunu rajona padomes priekšsēdētāju

Padomē: varu pārņem sievietes. Par Alūksnes rajona padomes jauno priekšsēdētāju vakar ievēlēja Laimoni Sīpolu, kas ir arī Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs, bet par priekšsēdētāja vietnieku - Jāni Libertu.

Padomē: varu pārņem sievietes.
Par Alūksnes rajona padomes jauno priekšsēdētāju vakar ievēlēja Laimoni Sīpolu, kas ir arī Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs, bet par priekšsēdētāja vietnieku - Jāni Libertu, kas ir Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs.
Jaunā sasaukuma padome no iepriekšējās atšķiras ar to, ka šajā lielākoties ir sievietes - kopumā 13, un tikai 7 vīrieši. Turklāt visās pagastu padomēs, kur pēc pašvaldību vēlēšanām mainījās priekšsēdētāji un kuras līdz šim vadīja vīrieši, tagad pienākumus pilda sievietes. Virešos, kur līdz šim priekšsēdētājs bija Jānis Ceļmillers, tagad strādā Ārija Ceļmillere, Ilzenē Alda Čirkstes vietā - Arita Prižavoite, Zeltiņos Edvīna Puzuļa vietā - Elita Laiva, Ziemeros Viļa Pauliņa vietā - Valda Zeltiņa, bet Mālupē Gundara Baltiņa vietā - Iveta Priede. Turklāt divām rajona pašvaldību vadītājām tagad ir vienāds uzvārds - Sandrai Zeltiņai no Alsviķiem un Valdai Zeltiņai no Ziemeriem.
Rajona padomes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti trīs kandidāti - Laimonis Sīpols, Viesturs Dandens (Gaujiena) un Jānis Liberts. Abi pēdējie savas kandidatūras atsauca, jo viņu vadītās pašvaldības ir tālu no rajona centra, kas, viņuprāt, radītu problēmas jaunajā amatā. Par L.Sīpola kandidatūru bija balsojuši 18 padomes locekļi, pret - divi. Savukārt rajona padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīja divus kandidātus - J.Libertu un Astrīdu Harju (Ape).
Aizklāti balsojot, par Jāni Libertu nobalsoja 12 padomes locekļi, bet par Astrīdu Harju - 8.
L.Sīpols atzīst, ka ir gandarīts par kolēģu izrādīto uzticību un atbalstu. "Jau dienās pirms sēdes man tika jautāts, vai es būtu ar mieru uzņemties padomes priekšsēdētāja amatu, es piekritu. Uzskatu, ka mana pagasta iedzīvotāji tāpēc necietīs, jo Liepnā ir zinoši pagasta padomes darbinieki, kas strādā daudzus gadus. Arī mana vietniece Laima Kaņepe ir kompetenta. Man tagad negribētos nosaukt konkrētu darbu, ar ko sākšu. Rajona padomes darbinieki ir kompetenti un zina, kas viņiem jādara, tas veicina kopēju sadarbību," saka L.Sīpols.
Viņš uzskata, ka iepriekšējā rajona padome ir veiksmīgi pildījusi savas funkcijas, tomēr lielāka uzmanība būtu jāvelta uzņēmējdarbības attīstībai un jāizsaka attieksme par Saeimā pieņemtajiem lēmumiem.
"Visiem kopā būtu vairāk jāstrādā, lai veicinātu uzņēmējdarbību Alūksnes rajonā, iesaistītu uzņēmējus kopīgu projektu īstenošanā. Rajona padomei ir vairāk jāsadarbojas ar Alūksnes pilsētu, atbalstot un piedaloties pilsētas aktivitātēs. Manuprāt, mums vajadzētu pārskatīt arī Alūksnes rajona padomes attīstības programmu, jo šobrīd ir jaunas iespējas, Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā. Ir jāizrāda lielāka iniciatīva par Saeimā pieņemtajiem lēmumiem, jāizsaka savi priekšlikumi un argumenti, jo ne vienmēr lēmumi ir labvēlīgi un veicina rajona attīstību," uzskata L.Sīpols.
Arī J.Liberts atzīst, ka nebijis pārsteigts, ka viņu vakar ievēlēja par priekšsēdētāja vietnieku. "Pārsteigums tas bija šīs nedēļas sākumā, kad man izteica priekšlikumu uzņemties šo amatu. Domāju, ka manis vadītā pagasta cilvēki nebūs zaudētāji. Priekšsēdētāja amata gadījumā būtu citādāk, jo attālums no Alūksnes līdz Trapenei nav mazs. Vietniekam būs jāstrādā priekšsēdētāja prombūtnes laikā. Turklāt man ir labs vietnieks Trapenes pagasta padomē - Juris Puļļa, tādēļ es domāju, ka jaunie pienākumi grūtības neradīs," saka J.Liberts.
Rajona padomes sēdē vakar vienojās par darbību komitejās. Alūksnes rajona padomes nolikums paredz, ka rajona padomē ir divas komitejas: finanšu un tautsaimniecības, kā arī sociālā, izglītības un kultūras komiteja. Katrā jābūt deviņiem locekļiem. Vēlmi piedalīties komiteju darbā izteica visi padomju un domju priekšsēdētāji. Izveidojās situācija, ka finanšu komitejā vēlējās darboties 12 cilvēki, bet sociālajā - 9. Lai visus rajona padomes locekļus iesaistītu komiteju darbā un ievērotu viņu intereses, tika nolemts veikt izmaiņas padomes nolikumā.
Jauno nolikumu ar izmaiņām rajona padomei būs jāpieņem kā saistošos noteikumus tuvākajā laikā, bet pašlaik vienojās, ka finanšu un tautsaimniecības komitejā strādās: Laimonis Sīpols (Liepna), Sandra Zeltiņa (Alsviķi), Astrīda Harju (Ape), Rasma Muceniece (Jaunlaicene), Zinaīda Silirava (Mārkalne), Aivars Fomins (Anna), Viesturs Dandens (Gaujiena), Armands Musts (Alūksne) un Jānis Liberts (Trapene). Kad jaunais nolikums būs apstiprināts, šajā komitejā strādās arī Valda Zeltiņa (Ziemeri), Ārija Ceļmillere (Vireši) un Arita Prižavoite (Ilzene).
Savukārt sociālajā, izglītības un kultūras komitejā - Inta Ņikitina (Pededze), Benita Jušvajeva (Jaunalūksne), Vēsma Čugunova (Jaunanna), Armands Musts (Alūksne), Silvija Rēdele (Veclaicene), Iveta Priede (Mālupe), Aivars Baltais (Maliena), Andrejs Aploks (Kalncempji) un Elita Laiva (Zeltiņi).

Citu datumu laikraksti

 • Konkursa 6.kārtas rezultāti

  Jānis Kūms (Gaujienas vidusskola, 10.klase) - 11,5 punkti.Jānis Kūms (Gaujienas vidusskola, 10.klase) - 11,5 punkti. - Līga Kūma (Gaujienas...

 • Veselā miesā vesels gars

  Šodien publicējam konkursa “Veselā miesā vesels gars” 7.kārtas jautājumus, ko veidoja Alūksnes rajona tūrisma informācijas speciālisti. Savukārt...

 • 7.kārtas uzdevums

  Pētījums: “X pirts darbība un attīstības tendences”.Pētījums: "X pirts darbība un attīstības tendences" Pētījumam jāizvēlas vienu sava...

 • Jāmaksā katrreiz, šķērsojot robežu

  Baltkrievijas Transporta un komunikāciju ministrija informē LR SM, ka saskaņā ar likumu, veicot pārvadājumus, kas nav atbrīvoti no maksājuma par...

 • Vai šogad kāps kredītu likmes?

  Statistika liecina, ka Latvijā turpinās līdzšinējo piecu gadu kreditēšanas pieauguma tendence. Kopējie kredītu apjomi janvārī gada laikā...

 • Rajona invalīdiem dāvina svētku sajūtu

  Invalīdu biedrības Alūksnes rajona nodaļas Lieldienu pasākuma dalībniekus pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem uzrunāja luterāņu draudzes mācītājs...