Ilzenē Rudens ballē godina pagasta cilvēkus

Ilzenes pagastā nesen rīkoja ikgadējo Rudens balli, kur pašvaldība izteica pateicību daudziem pagasta cilvēkiem.

Ilzenes pagastā nesen rīkoja ikgadējo Rudens balli, kur pašvaldība izteica pateicību daudziem pagasta cilvēkiem.
"Šogad nolēmām sumināt sava pagasta cilvēkus par dažādiem labiem darbiem. Ne tikai tos, kas katru dienu ir aizņemt lauksaimniecības un zemes apstrādāšanas darbos, bet arī tos, kuri ikdienā dara visiem vajadzīgus, bet nemanāmākus darbus. Ir prieks, ka balli apmeklēja arī daudz jauniešu," stāsta Ilzenes pagasta padomes priekšsēdētāja Arita Prižavoite.
Jurim Janušam pašvaldība izteica pateicību par darba sīkstumu cīņās ar vējlauzām, Dacei Brūniņai - par aktivitāti un enerģiju, Anitai Steinertei - par izpalīdzību sociālajos jautājumos, Initai Leitei - par aktivitāti algoto sabiedrisko darbu veikšanā, Dacei Ķikutei un Annai Jaškovai - par drosmi mazo piensaimniecības fermu attīstīšanā, Ingai Jeļisejevai un Aleksandram Pohomovam - par darbu ceļmalu sakopšanā, Ārijai Ābeļkalnei - par brīnišķīgu spēju visiem neuzbāzīgi atgādināt par apdrošināšanas iespējām. Aldim Ķeselim izteica pateicību par guļbūvju amatu prasmes praktisku pielietošanu, Inesei Žīgurei - par nesavtīgu darbu sporta spēļu organizēšanā, Ilutai Mednei - par iejūtīgo attieksmi un stundu neskaitīšanu pacientu ārstēšanā, Benitai Kokarēvičai - par mūsdienu Ilzenes vēstures cītīgu dokumentēšanu, bet Līgai Janušai - par mūžizglītības piemēru Ilzenes pagastā.
Pašvaldības pateicības saņēma arī Ilzenes pagasta tīrumu kopēji par zemnieku darba tikuma pilnveidošanu - zemnieku saimniecības "Siveci" (pārvaldnieks Gatis Salmiņš), "Madaras" (Guntis Boks), "Paipalas" (Aigars Kaparšmits), "Sapnīši" (Gatis un Ārija Vērši), "Mežrozītes" (Dzintars Ceriņš); SIA "Romelkas" (Gints Rozenbergs) un kooperatīvā sabiedrība "Amatnieki" (Gundars Salmiņš). Tika pasniegtas arī nenopietnas nominācijas, piemēram, "neliels atvaļinājums derētu..!" vai "paldies, ka atgriezies". Katrs apsveiktais saņēma pašvaldības sarūpētu piemiņas velti.

Citu datumu laikraksti