Indeksācijas rezultātā pensijas palielināsies vidēji par 5,40 latiem

Atbilstoši likumam par valsts pensijām šogad 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas vidēji par 5,40 latiem, ņemot vērā faktisko inflāciju un vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālo pieaugumu.

Atbilstoši likumam par valsts pensijām šogad 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas vidēji par
5,40 latiem, ņemot vērā faktisko inflāciju un vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālo pieaugumu. Šim mērķim no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta atvēlēti 9,6 miljoni latu.
Aptuveni 539 tūkstošiem pensionāriem pensijas (līdz 105 latiem) šogad paaugstināsies vidēji par 5,65 latiem, bet aptuveni 41 tūkstotim pensionāriem pensijas (no 105,01 līdz 175 latiem) paaugstināsies par 3,60.
Ņemot vērā noteikto indeksācijas kārtību un šos indeksus, oktobrī indeksācijas rezultātā lielākie ieguvēji būs tieši mazo pensiju saņēmēji, kuru pensijas paaugstinājās vidēji par 5,65 latiem. Savukārt šogad kopumā abu indeksāciju rezultātā pensionāri būs ieguvuši vidēji 7,62 latus.
Pensiju indeksācija nav atkarīga no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta labās izpildes, bet gan no valsts ekonomiskās attīstības. Indeksācija ir paredzēta, lai kompensētu pensionāru pirktspējas samazināšanos inflācijas dēļ un nodrošinātu mazāko pensiju lielāku pieaugumu.
Pensijas līdz 105 latiem tiks indeksētas, ņemot vērā gan patēriņa cenu (inflācijas) indeksu, gan 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.
Taču pensijas no 105,01 līdz 175 latiem tiks indeksētas tikai ar patēriņa cenu pieaugumu. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir tā alga, no kuras vidēji valstī tiek veiktas sociālās iemaksas. 2004.gadā šī iemaksu alga bija 191,84 lati, bet 2003.gadā - 172,32 lati.

Citu datumu laikraksti

  • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

    Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

  • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

    Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

  • Jauna iespēja skolēniem

    Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...