Informē par ienākuma nodokli

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 111 500 iedzīvotājiem aprēķinājusi un nosūtījusi paziņojumus par pērn valsts budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijām, kas gadā lielākas par 1200 latiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 111 500 iedzīvotājiem aprēķinājusi un nosūtījusi paziņojumus par pērn valsts budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijām, kas gadā lielākas par 1200 latiem, slimību pabalstiem un pārmaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Par samaksāto ienākuma nodokli informēti 27 000 pensionāri, 84 000 slimības pabalsta saņēmēji un 500 sociālās apdrošināšanas iemaksas pārmaksājušie.
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 25 procentu apmērā apliek tās pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas pēc 1996.gada 1.janvāra un ir lielākas par 100 latiem mēnesī. Papildu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi paredzēti invalīdiem un politiski represētajiem pensionāriem, un tos var saņemt, ja pensionārs iesniedz VSAA algas nodokļa grāmatiņu, kurā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersona ir izdarījusi atzīmi par piemērojamo atvieglojumu.
Arī slimības pabalstam piemēro ienākuma nodokļa atvieglojumus, bet, lai tos saņemtu, ir jāiesniedz VID deklarācija, ārstniecības izdevumus apliecinoši dokumenti un no VSAA saņemtais paziņojums.
Sociālās apdrošināšanas iemaksu pārmaksas galvenokārt veidojas, ja cilvēks strādā vairākās darbavietās. Ja iemaksu summa ir pārsniegusi Ministru kabinetā noteikto gada iemaksu maksimālo apmēru, pārmaksāto summu iespējams atgūt triju gadu laikā. No šīs summas ietur ienākuma nodokli.
VSAA izsūtīto paziņojumu saņēmēju skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir palielinājies. 1998.gadā aprēķini bija veikti tikai par 48 000 iedzīvotāju, bet šogad tādu ir jau 111 500. To pamato ar ik gadu pieaugošajiem valsts garantētajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...