Informēs par finansējuma saņemšanu

Pededzes pagastā 16.augustā notiks seminārs krievu valodā par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas iespējām.

Pededzes pagastā 16.augustā notiks seminārs krievu valodā par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu piesaistīšanas iespējām.
Šis būs otrais seminārs, ko organizē Vidzemes attīstības aģentūras projektā "Integrācija - iespēja nākotnei".
"Semināros piedalās 15 līdz 20 mūsu pagasta iedzīvotāji, kas pārsvarā runā krievu valodā. Viņi jau ir informēti par Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanu. Tagad varēs uzzināt, kā sagatavot projektu pieteikumus. Seminārā piedalīsies arī Nodarbinātības valsts aģentūras projektu vadītāja Inese Čilipāne, kas informēs par Eiropas Sociālā fonda departamenta atklāto projektu konkursu ES līdzekļu piesaistei," stāsta Pededzes pagasta Eiropas informācijas centra vadītāja Valentīna Fedotova.
ES informācijas centru iekārtos pagasta bibliotēkā. Tur pededzieši jebkurā laikā varēs uzzināt par konkurētspējas palielināšanas iespējām Eiropas Savienībā. Augustā centra vajadzībām piegādās datoru, stendu informatīvo materiālu izvietošanai un plāksnīti, ko piestiprināt pie bibliotēkas durvīm. "Centra apmeklētājiem būs pieejams internets, varēs saņemt dažādus bukletus. Tas ir ļoti vajadzīgs, jo mūsu pagasta uzņēmēji un zemnieki maz zina par Eiropas Savienības strukturālo fondu piedāvājumu projektu finansējumam," atzīst V.Fedotova.
Pededzes pagastā būs neliels Eiropas informācijas centrs, ko veido ar projekta "Integrācija - iespēja nākotnei" finansējumu no PHARE Mazo projektu programmas. Projekta kopējās izmaksas ir 29 597 eiro (19 445 lati). Projekta semināru programma sagatavota, ņemot vērā pavasarī notikušās aptaujas rezultātus. Tajā paredzēts sekmēt sociālo un etnisko integrāciju, dzimumu vienlīdzību Vidzemes reģionā.

Citu datumu laikraksti

 • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

  Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

 • Nekas nav līdz galam izlemts

  Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

 • Vai pensionāram aizdod naudu?

  Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...