Internātskolām fonds atsaka finansiālu atbalstu

Latvijas Vides aizsardzības fonds atteicis finansiālu atbalstu Gaujienas un Liepnas internātskolu katlu māju renovācijas projektam, ko Alūksnes rajona padome fondam iesniedza augustā. Atteikuma iemesls - līdzekļu trūkums.

Latvijas Vides aizsardzības fonds atteicis finansiālu atbalstu Gaujienas un Liepnas internātskolu katlu māju renovācijas projektam, ko Alūksnes rajona padome fondam iesniedza augustā. Atteikuma iemesls - līdzekļu trūkums.
“Valsts programmas mērķis ir sekmēt katlumāju pāreju no mazuta uz videi draudzīgāku kurināmo. Bija pieteikts daudz projektu, kas to paredz, tāpēc cita veida katlumāju rekonstrukcijai līdzekļu nepietika,” skaidro Alūksnes rajona padomes speciāliste Laima Bebre.
Viņa ir gandarīta, ka avārijas situācija ir gandrīz novērsta Gaujienas internātskolā, izmantojot mācību iestādes ietaupījumus (7500 latus) un Alūksnes rajona padomes privatizācijas fonda līdzekļus
(6000 latu).
“Ar Gaujienas internātskolas direktores Mudītes Reigases un direktores vietnieka saimnieciskos jautājumos Jura Harkina aktīvu rīcību viens apkures katls jau darbojas un otru drīz nodos ekspluatācijā,” stāsta L.Bebre. Viņa atzīst, ka Liepnas internātskolas katlumājas rekonstrukcijai nepieciešams valsts finansējums, jo pašvaldības līdzekļi ir nepietiekami.

Citu datumu laikraksti