Invalīdi aicina pašvaldības palīdzēt risināt viņu problēmas

Pagājušajā nedēļā Alūksnē prezentēja projektu “Zaļā gaisma iespējām”, kura mērķis ir noteikt cilvēkiem ar invaliditāti aktuālas problēmas un ieteikt to risinājuma variantus.

Pagājušajā nedēļā Alūksnē prezentēja projektu "Zaļā gaisma iespējām", kura mērķis ir noteikt cilvēkiem ar invaliditāti aktuālas problēmas un ieteikt to risinājuma variantus.
Uz tikšanos bija aicināti rajona pašvaldību vadītāji, kas jau pirms tam tika iepazīstināti ar šo projektu. Uzsākot tā realizāciju, janvārī tika izveidota darba grupa 11 cilvēku sastāvā.
"Tikai sadarbojoties ar pašvaldībām, varam iegūt pozitīvu rezultātu. Pašvaldībām jādomā, kā nodrošināt invalīdiem pieejamību pašvaldībās, bibliotēkās, pirmsskolas izglītības iestādēs, lai viņi varētu justies kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi," stāsta Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Alūksnes nodaļas vadītāja, cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" lokālā koordinatore Alūksnes rajonā Ināra Priede.
Galvenās invalīdu problēmas ir specializēta transporta trūkums un nav pietiekama vides pieejamība. Darba grupa izstrādājusi priekšlikumus, kas nepieciešami invalīdiem ar īpašām vajadzībām – pašvaldībām jāsekmē, lai invalīdi var justies neatkarīgi ar asistentu, surdotulku vai pavadoņu palīdzību, jānodrošina finansējums šo asistentu pakalpojumu apmaksai.
"Bieži dzirdam pārmetumus, ka maz iesaistāmies kultūras un sporta dzīvē. Ja invalīdiem ratiņkrēslos nav transporta, tad viņi nekur nevar tikt. Arī bez asistenta tas nav iespējams, nedzirdīgajiem ir vajadzīgs surdotulks, bet neredzīgajiem – pavadonis. Ja nav finansējuma, mēs viņus nevaram algot, tāpēc vēlamies saņemt pašvaldību atbalstu," aicina MSA Alūksnes nodaļas vadītājas vietniece Anna Fursenko.
Pasākumā tika aktualizēta arī problēma par iespējām invalīdiem ar kustību traucējumiem izkļūt no mājas. Tika minēts, ka grūtības Alūksnē sagādā pieejamība poliklīnikas dažādos kabinetos, tautas nama telpās, aptiekās, slimnīcā un citur. Kā pozitīvs piemērs tika minēta Alūksnes Sociālās palīdzības centra darbība un citi.
Jūnija sākumā darba grupa pašvaldību vadītājus aicinās parakstīt vienošanos - izstrādāto plānu, kas paredz pašvaldību un invalīdu sadarbību ilgā laika posmā. "Ceram, ka mūsu kopējā sadarbība veiksies. Mēs centīsimies atbalstīt invalīdus, cik varēsim iespēju robežās," solīja Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols.
***
Fakts
Projektu vada Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento". Tā realizācijā iesaistījušās Alūksnes, Jēkabpils un Talsu rajona nevalstiskās organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Citu datumu laikraksti

 • Ar varu neprotu lauzties aizslēgtās durvīs

  Brīvos brīžos strautiņiete Tija Āboliņa sapņo par ģimenes lauku māju un paklausīgiem bērniem. Ģimene - vīrs Sarmis un bērni Annija un Roberts - ir...

 • Piedalās atceres konferencē

  Vācijā notika starptautiska konference, veltīta Bībeles tulkotāja latviešu valodā E.Glika 300. nāves gadadienas atcerei.Vācijā notika starptautiska...

 • Deputāti atklāj savus ienākumus

  Alūksnes pilsētas domes deputāte, Alūksnes vidusskolas direktore Vija Puzule deklarācijā norādījusi, ka domē pērn nopelnījusi 7807,81 latu.Alūksnes...

 • Aicina laikus pieteikties atbalsta maksājumiem

  Tuvojas pirmo iesniegumu termiņš valsts un ES atbalsta maksājumiem par zīdītājgovīm, tāpēc Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus laikus...

 • Bibliotēkā diskutē par ģimenes lomu

  Annas pagasta bibliotēkā notika pasākums “Gads ģimenei Eiropas Savienībā”, kas veltīts Mātes un ģimenes dienai, ko svinēs 15.maijā.Annas pagasta...

 • Kontrolēs tirgotājus ceļmalās

  Sākoties dārzeņu, augļu un ogu sezonai, Pārtikas un veterinārais dienests plāno aktīvi uzraudzīt tirgotājus, kas lielceļu malās pārdos pašu audzētus...