Invalīdiem palīdz rast iespēju konkurēt darba tirgū

Alsviķu profesionālā skola (agrāk rehabilitācijas centrs) pagājušās nedēļas nogalē tradicionāli rīkoja Atvērto durvju dienu.

Alsviķu profesionālā skola (agrāk rehabilitācijas centrs) pagājušās nedēļas nogalē tradicionāli rīkoja Atvērto durvju dienu. Skolā tika iekārtota izstāde, kurā bija apskatāmi informatīvi materiāli par skolu un piedāvātajām programmām, kā arī audzēkņu gatavotie darbi. Par tām apmeklētāji izrāda arvien lielāku interesi.
Uz skolu ekskursijās tradicionāli trešo gadu brauc pašvaldību sociālie darbinieki no dažādiem rajoniem.
"Viņi iepazīstas ar skolas mācību un sadzīves apstākļiem, mācību darbnīcām, mudina cilvēkus ar īpašām vajadzībām nākt uz šo skolu mācīties," stāsta skolas direktora vietniece sociālās rehabilitācijas darbā Mārīte Mičule.
Patlaban skolā pārveido apmācības programmu "Mājsaimniece", kas turpmāk sauksies "Sociālā aprūpe – aprūpētājs". "Darba tirgū mājsaimnieces profesija patlaban nav pieprasīta, tāpēc apsvērām, ar ko to aizstāt. Pašvaldībās un rajonos ir izveidoti sociālās aprūpes centri un ir vajadzīgi aprūpētāji, tāpēc nolēmām piedāvāt šādas programmas apguvi," stāsta direktores vietniece izglītības jomā Veronika Beča. Viņa atklāj, ka skolas audzēkņi varētu strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem vai veciem cilvēkiem, sagādātu pārtiku, sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Vecākajai audzēknei - 52
Skolā parasti audzēkņu skaits nav lielāks par 90 līdz 96. Visvairāk audzēkņu ir no kaimiņu – Balvu, Madonas, Valmieras un Cēsu – rajona, ir arī no Kurzemes un Rīgas rajona. Vecums ir, sākot no 16 gadiem, bet var uzņemt ne vecākus kā sešus gadus pirms pensijas vecuma. Šobrīd vecākajai skolas audzēknei ir 52 gadi. Vislielākā interese ir par tekstu redaktora operatora specialitāti, pieprasīta ir arī pavāra un koksnes materiālu apstrādātāja profesija. M. Mičule bilst, ka kādreiz apmēram 50 procentiem absolventu ir izdevies atrast darbu un strādāt savā profesijā.
"Kopš pagājušā mācību gada situācija nedaudz ir pasliktinājusies – 25 procenti strādā savā profesijā, bet 25 procenti turpina mācīties citās mācību iestādēs," stāsta M.Mičule. Divas audzēknes uzsāka mācības veselības un sociālās aprūpes koledžā Jūrmalā, daļa paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus. "Bieži vien situācija mainās – mācību gada sākumā absolventam darba nav, bet vēlāk viņš to atrod. Tā tas ir, piemēram, ar šuvējiem," apgalvo V.Beča.
Laba sadarbība jau trešo gadu izveidojusies ar akciju sabiedrību "Rīgas drēbnieks", kas palīdz skolas audzēkņus nodrošināt ar praksi. "Viņi izprot invalīdu problēmas un vēlas, lai viņi iegūst darba pieredzi," uzsver V.Beča. Praksi piedāvā arī Alūksnē - pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte", Alūksnes pansionāts, Alviķu pirmsskolas izglītības iestāde, speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš", SIA "Partner Baltika" un citas dažādos Latvijas rajonos. "Invalīdiem atrast darbu nav bezcerīgi, taču veselības stāvoklis var pasliktināties un darba devējam ar to ir jārēķinās, tāpēc rodas problēmas," spriež V.Beča.
Skolas vadība spriež, ka nākotnē problēmas varētu sagādāt ēdināšana, kas nākamajā mācību gadā būs par maksu. Patlaban trīsreizēja ēdināšana ir par brīvu, bet dienesta viesnīca ir daļēji apmaksāta. "Mēs labprāt piedāvātu jaunas profesijas, taču tam vajadzīga materiālā bāze, arī esošā ir jāatjauno. Rakstām projektus, taču pagaidām tas nav izdevies," neslēpj V.Beča. Skolā jau vairākus gadus darbojas sabiedriskā organizācija "Integritāte", to vada Astrīda Melece. "Ar tās palīdzību varam rakstīt dažādus projektus, arī šogad piedalāmies projektā "Dzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši Eiropā", kurā piedalās četras valstis, arī Latvija," stāsta viņa.
Vēlas, lai redz pasauli
Audzēkņi jau vairākus gadus piedalās radošā pasākumā Igaunijā un citās aktivitātēs ārpus Latvijas. "Ceram, ka šovasar varēsim īstenot projektu - prakse Vācijā nedzirdīgajiem astoņiem skolas audzēkņiem. Vēlamies, lai audzēkņi redz pasauli un jūtas kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi," stāsta A.Melece. Skolas darbinieces spriež, ka sabiedrības attieksme pret invalīdiem mainās pozitīvā virzienā. Arī ārpusstundu dzīve skolā ir daudzveidīga, audzēkņi bieži brauc ekskursijās. Skolas vadība cenšas ņemt vērā audzēkņu izteiktos ierosinājumus.
"Daļai skolas audzēkņu pārvietošanās ir ierobežota, uz skolu daudzi brauc ar koncertiem. Mums notiek dažādi pasākumi, arī paši audzēkņi izrāda iniciatīvu darboties un sevi izpaust. Īpaši patīk karnevāli. Viņi agrāk ir mācījušies dažādās skolās, ir tādi, kas pirmo reizi 21 gadu vecumā kāpj uz skatuves," stāsta sociālā rehabilitētāja Dzintra Bāliņa. Skolas struktūrvienības vadītāja medicīnas jomā Dace Ēķe stāsta, ka audzēkņiem invaliditāte kļūst aizvien smagāka. "Mēs neesam ārstējošais personāls, bet palīgi, lai viņi var apgūt izvēlēto profesiju. Sekojam, lai viņi lieto ārsta izrakstītos medikamentus, sniedzam neatliekamo medicīnisko palīdzību un veicam citus nepieciešamos pasākumus," saka D.Ēķe.
***
Fakti
- Alsviķu profesionālā skola darbojas kopš 1991.gada un ir akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestāde (kopš 2004. gada 1.jūlija).
- Skolā uzņem 1., 2. un 3.grupas invalīdus darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta smaga vai ne tik izteikta invaliditāte.
- Skolas uzdevums ir sniegt profesionālās izglītības un rehabilitācijas pakalpojumus: iegūt profesionālo pamatizglītību vai arodizglītību; atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem.
- Skolā var apgūt šādas profesijas: šuvējs, pavāra palīgs, apavu remontētājs (visām apmācību ilgumsdivi gadi). Pēc trīs gadu ilgas apmācības programmas var apgūt koksnes materiālu apstrādātāja, teksta redaktora operatora, mājsaimnieces un pavāra specialitāti.

Citu datumu laikraksti

 • Var pieteikt dziesmas

  Alūksnes rajona padome saņēmusi vēstuli no Latvijas Televīzijas Mūzikas redakcijas, kurā izteikta pateicība par ieguldīto darbu mazo vokālistu...

 • Konkursā gūst pieredzi

  Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta dejotāji viesojās Igaunijā.Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Ugunsdzēsējiem būs svētki

  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes brigāde 13.maijā rīko ugunsdzēsēju depo atklāšanas pasākumu. Par to informē Alūksnes brigādes...

 • Bērniem epilepsiju iespējams izārstēt

  Kopš jūnija Rīgā darbojas pirmais bezmaksas konsultatīvais epilepsijas kabinets, kas pēc Latvijas epilepsijas slimnieku asociācijas iniciatīvas...

 • Gatavos priekšlikumus

  Pamatojoties uz Vides ministrijas informāciju par iespējām uzsākt ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu, Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē...

 • Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

  Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas piecos gadījumos.Alūksnes pilsētas domes aprīļa...