Īpaša banka atver kontu

Es piedāvāju iespēju noguldīt bankā visdārgāko, kas jums ir - mīlestību, prieku, līdzpārdzīvojumu, visas emocijas, kuras var izdzīvot, esot blakus un augot līdzi bērnam. Jūs varat kļūt par audžuģimeni.

Es piedāvāju iespēju noguldīt bankā visdārgāko, kas jums ir - mīlestību, prieku, līdzpārdzīvojumu, visas emocijas, kuras var izdzīvot, esot blakus un augot līdzi bērnam. Jūs varat kļūt par audžuģimeni.
Latvijas sociālās aprūpes iestādēs aug tūkstošiem bērnu, kuri ir paēduši un apģērbti, bet kuriem ir atņemts pats būtiskākais pilnvērtīgai attīstībai - iespēja izaugt ģimeniskā vidē, saņemt mīlestību, sapratni, atbalstu, kādu iespējams sajust tikai ģimenē. Tāpēc Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir uzsākusi akciju "Palīdzi bērnam izaugt!", kuras mērķis ir ģimenes aprūpes veicināšana - nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ģimenes veida aprūpi (adopciju, audžuģimeni, aizbildnību, atbalsta ģimeni).
Līdz šim vairāk zinājām, kas ir adopcija un aizbildniecība, citas audzināšanas formas pazīstamas mazāk.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Tātad bērns audžuģimenē tiek ievietots uz laiku. Pamatots ir jautājums, vai bērns netiek traumēts, no saviem vecākiem nokļūstot pie citiem un pēc laika atkal mainot dzīvesvietu. Šobrīd krīzes situācijā bērns tiek ievietots bērnunamā vai nonāk vēl absurdākā situācijā - paliek pie vecākiem, jo citu iespēju nav. Kamēr kārto formalitātes, mazā cilvēkbērna dzīves līnijā nereti jau ievilkti neatgriezeniski vaibsti. Uz laiku nokļūstot audžuģimenē, netiek zaudēta ģimeniskā vide, bērns neapšaubāmi tiek mazāk traumēts.
Kā kļūt par audžuģimeni? Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, vismaz vienam no laulātajiem jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Ģimene iesniedz pagastā iesniegumu un ārsta izziņu par veselības stāvokli. Mēneša laikā ģimeni apmeklē, lai novērtētu ģimenes dzīves apstākļus, noskaidrotu motivāciju un spējas audzināt bērnus. Kad saņemts atzinums par laulāto piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, ģimene noklausās mācību kursu. Parasti apmācība ilgst 10 dienas, lekcijām mijoties ar praktiskajām nodarbībām. Apmācības mērķis ir sniegt ikdienas situācijās noderīgas zināšanas likumdošanā, psiholoģijā (īpašu uzmanību atvēlot saskarsmes jautājumiem), pedagoģijā un medicīnā. 15 dienu laikā pēc kursu beigām ģimenei tiek piešķirts audžuģimenes statuss un tiek noslēgts līgums ar pašvaldību.
Latvijā audžuģimeņu pieredze ir neliela - pāris gadi. Patīkami konstatēt, ka šajos gados gūtā pieredze ir mudinājusi novērst nepilnības, kas radīja grūtības pirmo audžuģimeņu darbā. Nereti ģimenē jebkurā brīdī tika ievietots bērns, nerēķinoties ar psiholoģisko saderību bērnu un pieaugušo starpā. Audžuģimene cīnījās viena, tās bija viņu problēmas. Šobrīd bērnam tiek piemeklēta visatbilstošākā audžuģimene, arī ģimene tiek iepazīstināta ar problēmām, kādas varētu rasties, audzinot konkrēto bērnu. Audžuģimene izvērtē, vai tas būs pa spēkam, ja ir šaubas - iespējams atteikties. Audžuvecāki jebkurā brīdī var saņemt speciālista konsultāciju. Paralēli tiek strādāts ar bērna bioloģiskajiem vecākiem, cenšoties meklēt un likvidēt cēloņus, kas noveduši ģimeni krīzes situācijā.
Dažkārt grūtības rodas, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē, kas dzīvo vienā pagastā ar bērna vecākiem. Šobrīd audžuģimeņu kustība attīstās visā Latvijā, tāpēc nav problēmu, izvērtējot konkrēto situāciju un ņemot vērā audžuvecāku vēlmes, uzņemties rūpes par bērnu no citas pašvaldības.
Patīkami, ka valsts beidzot ir novērtējusi audžuģimeņu darbu un ieguldījumu situācijas uzlabošanā Latvijā: ģimene neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita saņem atlīdzību - 70 latus mēnesī, kā arī pabalstu bērna uzturam - ne mazāku kā 27 latus mēnesī (šo pabalstu nosaka pašvaldība). Iecerēts, ka atlīdzības apjoms nākamajā gadā palielināsies līdz 100 latiem un gan atlīdzību, gan pabalstu maksās valsts. Nauda nevar būt noteicošais, lai izlemtu savā ģimenē audzināt vēl kādu bērnu, tomēr nenoliedzami ir gandarījums, ka darbs, kādu prasa bērna audzināšana, tiek novērtēts arī materiāli.
Audžuģimeņu veidošanās kustību es salīdzināju ar ilgtermiņa noguldījumu bankā. Mans piedāvājums paliek spēkā - konts var tikt atvērts jebkurā Latvijas pilsētā un pagastā. Jā, bankas mēdz izputēt, bet mēdz arī piespēlēt dzīves lielo piepildījumu. Vienu gan zinu - riskēt ir vērts, jo ieguvums ir neatsverams: par naudu nenopērkama apziņa, ka kādu bērnu esat darījis smaidīgāku, laimīgāku. Varbūt, palīdzot augt svešam bērnam, jūs iedosiet visvērtīgāko pieredzi saviem bērniem.
Visi, kuriem ir vēlme palīdzēt, kuri ir gatavi dot savu mīlestību un pieredzi kādam grūtībās nokļuvušam bērnam, visi, kam apnicis šausmināties par bērnu stāvokli Latvijā, bet ir drosme pamēģināt to mainīt, var interesēties savas pašvaldības bāriņtiesā vai pagasttiesā, kā arī zvanīt vai rakstīt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bērnu ārpus ģimenes aprūpes koordinācijas nodaļas Vidzemes reģiona konsultantei - Valmierā, Meža ielā 7, LV - 4201, tālrunis 4233587.

Citu datumu laikraksti

 • Viena taisnība visiem?

  Tāpat kā dabā, arī sabiedrībā iezīmējas rudens laiks. Latvijas politikā padziļinājusies plaisa starp valdību un sabiedrību. Šķiet, ka iedzīvotāji...

 • Divas skolas saņems uzņēmēju dāvinātos datorus

  Sikšņu un Bejas pamatskolā divu mēnešu laikā nogādās uzņēmēju ziedotos datorus. Tajās situācija datortehnoloģiju sagādē atzīta par īpaši kritisku,...

 • Piedāvā grāmatas un mācību materiālus

  Alūksnes rajona Izglītības pārvalde saņēmusi grāmatas un materiālus, kas atvieglos skolotāju un skolēnu mācību darbu.Alūksnes rajona Izglītības...

 • Speciālists informē

  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas)...

 • Ziemeļu vējā bites nemedo

  Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām piepildīts vīna trauks. Pilna ar gaišām domām. Ar dvēselē uzplaucētu saules dārzu.Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām...

 • Fotoservisa centrs svin desmit gadu jubileju

  Alūksnieša Jāņa Podnieka “Fotoservisa centrs” ceturtdien svinēja 10 gadu jubileju. Svētku dienā Fotoservisa centra darbinieki mielojās ar īpašu...