Ir cits laiks un cita kultūra

Kad pie mums brauc viesi, tad vispirms lepojamies ar kultūras programmu, ko varam parādīt viņiem un piedāvāt saviem iedzīvotājiem.

Kad pie mums brauc viesi, tad vispirms lepojamies ar kultūras programmu, ko varam parādīt viņiem un piedāvāt saviem iedzīvotājiem. Bet, kad dala finansējumu, tad deputāti bieži vien jautā – kas ir svarīgāk, piešķirt līdzekļus pansionāta jumta remontam vai kultūras pasākumiem.
Protams, parasti atzīst, ka vispirms ir jādomā par vecajiem cilvēkiem un sociālo palīdzību. Un iznāk, ka kultūra var pagaidīt vai arī jāmeklē sponsori.
Acīmredzot šo iestāžu vadītāji nav pratuši pārliecināt, ka nevar salīdzināt un dalīt svarīgās un mazsvarīgās nozares. Katrai pašvaldībai ir attīstības prioritātes. Tomēr lielākā kļūda ir tā, ka nenovērtē kultūras nozīmi. Daudziem ir vajadzīgi līdzekļi izdzīvošanai. Bet ar maizi vien cilvēkā nomirst cilvēks, jo tas ir garīga būtne.
Kultūra ir process
Viegli ir pārtraukt kāda pašdarbības kolektīva vai kluba darbību. Daudz grūtāk ir veidot tos no jauna, jo tam ir vajadzīgs milzīgi daudz spēka un pacietības. Varam pelt laiku, kad dziedājām un dejojām repertuāru, ko paši nevēlējāmies. Un dziļi sirdī slēpām dziesmas, pēc kurām ilgojāmies. Tomēr kultūras iestādēm bija budžeta un speciālie līdzekļi, ko varēja lietot dažādām vajadzībām. Tagad ir cits laiks, un naudas ir daudz mazāk. Tāpēc ir jāsaprot, ka pašvaldības nav vienīgās finansētājas. Arī sponsori nav vienīgie, bet ir jāmeklē un jāapvieno līdzekļi.
Pazīstams ir Kultūrkapitāla fonds. Tas var atbalstīt ar nelielām summām, bet kopā ar pašvaldības vai sponsoru līdzekļiem ir iespējams realizēt projektus. Un tas nebūt nav vienīgais fonds, ar kura palīdzību var daudz paveikt. To apliecina Virešu, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Pededzes, Trapenes pagasta padomes un kultūras darbinieki.
Saņem labākie kolektīvi
Pašdarbnieki dzied, dejo un spēlē teātri savā brīvajā laikā. Tomēr viņi to dara pašvaldības iestādē, kas saņem tās finansējumu. Pašvaldības uztur un veido amatiermākslas kolektīvus un maksā algu to vadītājiem. Kultūras ministrijas mērķdotācija ir paredzēta piemaksām par labu darbu. Pašlaik Tautas mākslas centrs izstrādā jaunu nolikumu, un tajā paredzētos dotācijas sadales kritērijus cenšamies ievērot. 1998.gadā Alūksnes rajona kolektīvu vadītāji papildus saņēma 2 509 latus, bet šajā gadā dotācija ir 6 733 lati.
Tas bija iespējams tāpēc, ka pašvaldības atbalsta amatiermākslu un Alūksnes rajona padome piešķir līdzekļus kopējiem svētkiem. Darbs ir bijis mērķtiecīgs. Pašdarbnieku kolektīvi piedalās novada un valsts skatēs, un to kvalitāte ir uzlabojusies. Būs nākamās skates, un var mainīties vadītāji, kam piešķir piemaksu no mērķdotācijas. Iespējams, ka to paredzēs arī tiem, kas strādā īpaši atbalstāmos pagastos. Tagad mērķdotācija nav tikai tautas kolektīviem, kā tas bija kādreiz. Piemēram, koris "Dzelme" bija otrais labākais kolektīvs valstī, bet tagad tā nav.
Pērn rajonā bija 103 pašdarbības kolektīvi, un nav kauns ne par vienu. Bet ir jāsaprot, kad un kur katrs var uzstāties. Tā ir kolektīvu vadītāju atbildība, jo viņi ir tie, kas izvērtē dalībnieku spējas, atrod piemērotu repertuāru un līdzīgus kolektīvus, ar ko sadarboties un kopā koncertēt. Viņi grib izpausties, un tās ir viņu tiesības. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Vija Virtmane atzīst, ka šobrīd mēs dzīvojam "radikāli citā laikā". Tomēr ik pa laikam pametam skatu atpakaļ – bet bija tā. Daudzi nevar pieņemt, ka ir citi spēles noteikumi. Tas traucē ieviest jauno kultūras darbā.
Mainīs svētku koncepciju
Rīgas 800 gadu jubilejas pasākumi mainīja domas un attieksmi pret dziesmu svētkiem. Kad esi uz Mežaparka estrādes un dziedi starp tūkstošiem, tad brīnies, ka visi koristi paklausa viena diriģenta žestiem. Bet Eiropas valstu eksperti uztver mūsu svētkus kā tautas mūzikas festivālus, jo angliski to nosaukumu nevar precīzi tulkot. Taču tā ir vienīgā pasaulē tautas kopā dziedāšana. Varbūt, stāvot starp tiem tūkstošiem, arī eksperti saprastu, kas tas ir?
Virsdiriģenti grib, lai pastāv klasiskā dziesmu svētku tradīciju forma. Bet jaunie diriģenti vēlas to papildināt ar šova elementiem. Tie patīk arī dziedātājiem un publikai. Tāpēc 2003.gada svētku koncepcija vēl nav apstiprināta. Tomēr ir redzams, ka vispārējo un Rīgas 800 gadu svētku norise ir pretstati. Labu dziedāšanas un dejošanas kvalitāti pēdējos panāca striktas prasības: apmeklēt rajona un novada kopmēģinājumus, ja vēlas piedalīties svētkos. Tā paliek spēkā arī nākamo svētku dalībniekiem. 16.februārī būs otrais rajona koru un 23.februāri – deju kolektīvu kopmēģinājums.
Galvenās valsts kultūras inspektores Astrīdas Leimanes viedokli
sagatavojusi Mārīte Dzene

Citu datumu laikraksti

 • Par stādu audzēšanu

  Februāra žurnāla „Agro Tops" numura tēma – dārzeņu dēstu audzēšana.Februāra žurnāla „Agro Tops" numura tēma – dārzeņu dēstu audzēšana: dēstu...

 • Piedzīvojumi dabā

  Žurnāls bērniem par dabu "Zīlīte" februārī turpina publicēt lasītāju darbus par piedzīvojumiem dabā.Žurnāls bērniem par dabu "Zīlīte" februārī...

 • Rotaļlietas no zeķītēm

  Žurnāls maziem bērniem "Ezis" februārī "Burtu stāstiņos" ir kopā ar bagāto biznesmeni Bertu, kam baraviku birzī briesmīgi bramanīgais buldogs...

 • Horoskopi šodien

  Ūdensvīram vajadzīgs miers.AUNS. Neapšaubāmi būsiet pierādījis, ka spējat būt līderis visās jomās un nedēļas nogalē gribēsiet papriecāties un...

 • Uzvelk skandālisma karogu

  Plašākā sabiedrībā ik palaikam "uzpeld" kāds skandāls. Tas nav nekas neparasts, jo ar negācijām piesātināta visa mūsu dzīve.Plašākā sabiedrībā ik...

 • Ar sirdi pretim Mīlestībai

  Valentīna diena par savējo izraudzījusies koši sarkano krāsu un dažādas formas, materiāla un lieluma sirsniņas.Valentīna diena par savējo...

 • Aiz durvīm

  Tonakt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus pamodināja sievietes kliedziens. "Atdod bērnu! Tas ir mans bērns!".Tonakt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus...

 • Atbildam lasītājam

  Kur Alūksnes rajonā var saņemt palīdzību, ja dzīvoklī konstatēju gāzes noplūdi?Kur Alūksnes rajonā var saņemt palīdzību, ja dzīvoklī konstatēju gāzes...

 • Atklājumi vecās grāmatās

  Vakaros šad tad pāršķirstu vecas grāmatas. Ģimenē tās sen izlasītas, interesantākās dotas arī draugiem.Vakaros šad tad pāršķirstu vecas grāmatas....