Ir domstarpības par ezera tauvas joslu

Veclaicenes pagasta padomes septembra sēdes informatīvajā daļā deputāti izskatīja jautājumu par Ievas ezera tauvas joslu.

Veclaicenes pagasta padomes septembra sēdes informatīvajā daļā deputāti izskatīja jautājumu par Ievas ezera tauvas joslu.
"Pašlaik pašvaldībā ir radušās domstarpības par Ievas ezera tauvas joslas apkopšanu. Nav zināms, vai pie tā ir vainīgi bebri vai cilvēki, bet ir izveidots aizsprosts, tā rezultātā ezerā paaugstinās ūdens līmenis, kas rada draudus apkārtējai teritorijai. Ir izteiktas pretenzijas, ka tauvas josla netiek pareizi apsaimniekota, jautājuma izskatīšana ir iesniegta Madonas reģionālās Vides pārvaldes Alūksnes daļas vadītājam Aldim Verneram. Tuvākajā laikā viņš sniegs informāciju par situācijas izpēti un lems, kā to risināt," stāsta Veclaicenes pagasta padomes sekretāre Strauta Klaipa.
Viņa uzsver, ka deputāti sprieda par transporta izdevumu segšanu skolēniem, kas mācās ārpus Veclaicenes pagasta teritorijas, pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem, zemes un pabalstu piešķiršanu, kā arī bezdarbnieku nodarbināšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Citu datumu laikraksti

  • Rajonā šogad izvietos 14 ceļa zīmes

    Tūrisma attīstības valsts aģentūra šogad uzsākusi īstenot projektu “Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide”, kuram beidzies...

  • Rajonā būvniecības pārkāpumu ir maz

    Par patvaļīgu būvniecību vai tās renovāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, juridiskas personas varēs sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 3000...

  • Uz semināru aicina sociālos darbiniekus

    Jaunalūksnes pagasta “Paideros” 23. un 24.septembrī notiek seminārs par cilvēku tirdzniecības problēmu, tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes...