Ir izmaiņas bērna kopšanas pabalsta saņemšanā

Kopš 2005.gada 1.janvāra bērnu vecāki var saņemt bērna kopšanas pabalstu pēc jaunajiem noteikumiem.

Kopš 2005.gada 1.janvāra bērnu vecāki var saņemt bērna kopšanas pabalstu pēc jaunajiem noteikumiem.
Tādējādi ar 2005.gada 1.janvāri zaudēja spēku līdzšinējie, 2003.gada 1.jūlija MK noteikumi, taču tie joprojām tiek piemēroti par laiku līdz 2005.gada 1.janvārim gadījumos, ja 2005.gadā pieprasītais bērna kopšanas pabalsts būs jāpiešķir par iepriekšējo - 2004.gadu. Pēc "vecajiem" noteikumiem joprojām tiek piešķirts un aprēķināts pabalsts par laiku līdz 2004.gada 31.decembrim, bet pēc tam šis pabalsts tiek pārrēķināts jau pēc jaunajiem noteikumiem.
Arī tie vecāki, kam bērni dzimuši līdz 2004.gada 31.decembrim, sākot ar 2005.gadu, saņems bērna kopšanas pabalstu atbilstoši jaunajiem noteikumiem. Ja pabalsts bija piešķirts jau 2004.gadā un pabalsta saņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņš saņem bērna kopšanas pabalstu 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (apdrošināšanas iemaksu alga 12 mēnešu periodā ir visi darbā gūtie ienākumi un citas summas, no kurām veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tai skaitā, iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem sociālās apdrošināšanas budžetiem) par attiecīgo 12 mēnešu periodu (nosakot 12 mēnešu periodu, par kuru aprēķināma mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, par atskaites punktu kalpo bērna piedzimšanas mēnesis). Līdz 2005.gada 31.martam ik mēnesi tiks izmaksāts kopšanas pabalsta avanss 56 latu apmērā, bet pēc minētā datuma tiks veikts šī pabalsta pārrēķins un izmaksāta nesaņemtā pabalsta daļa par janvāri, februāri un martu. Uz pabalstu attiecas ierobežojums: ne mazāk kā 56 un ne vairāk kā 392 lati mēnesī.
Pēc tādiem pašiem nosacījumiem pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts arī tiem pabalsta saņēmējiem, kas līdz 2004. gada 31.decembrim bija sākuši strādāt nepilnu darba laiku, kā arī pašnodarbinātajām māmiņām, kuras pēc maternitātes pabalsta saņemšanas kopj bērnu, negūstot ienākumus, vai ir nodarbinātas nepilnu darba laiku, kad tiek kopts bērns līdz 1 gada vecumam.
Ja pabalsta saņēmējs nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, pabalsts izmaksājams ik mēnesi 50 latu apmērā līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai.
Savukārt par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadu vecumam pabalsts ir 30 lati mēnesī, ja pabalsta saņēmējs nestrādā, tas ir, nav nodarbinātais vai pašnodarbinātais, vai ir nodarbinātais un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai strādā nepilnu darba laiku (ne vairāk kā 20 stundas nedēļā).
Ja pabalsta saņēmējs vienlaikus kopj vairākus bērnus, kas ir dažādā vecumā, kopšanas pabalsta apmērs, sākot ar 2005.gada 1.janvāri, ir atkarīgs no kopjamo bērnu skaita un vecuma. Ja pabalsta pieprasītājam, piemēram, ir 2 bērni un 2005.gada 1.janvārī vienam bērnam ir gads un 5 mēneši, bet otram - 3 mēneši, bērna kopšanas pabalsts pēc 2005.gada 1.janvāra nosakāms par katru bērnu atsevišķi atkarībā no viņa vecuma. Par pirmo bērnu pabalsts būs 30 lati mēnesī, bet par otro bērnu līdz viņa 1 gada vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs būs atkarīgs no vidējās iemaksu algas, ja pabalsta saņēmējas ir darba ņēmējs (pašnodarbinātais), vai arī 50 latu apmērā, ja pabalsta saņēmējs nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais. Tiem pabalsta saņēmējiem, kuri pabalstu par vairākiem audzināmajiem bērniem līdz 2 gadu vecumam janvārī nebūs saņēmuši, tas tiks izmaksāts februārī kā piemaksa pie februārī saņemamā pabalsta.
Atgādinām, ka šo pabalstu var saņemt vai nu bērna māte vai bērna tēvs; tātad vecāki var izvēlēties, kurš no viņiem būs pabalsta saņēmējs.
Taču jaunie nosacījumi neattiecas uz vecākiem, kam bērna kopšanas pabalsts ir piešķirts pirms 2003.gada 1.janvāra un nepārtraukti turpinās līdz bērna 3 gadu vecumam. Šādos gadījumos pabalsts izmaksājams 7,50 latu apmērā mēnesī (saskaņā ar tā laika tiesību aktu nosacījumiem, kad pabalstu maksāja līdz bērna 3 gadu vecumam), ja pabalsta saņēmējs nav nodarbināts vai ir nodarbināts ne vairāk kā 34 stundas nedēļā. Sākot ar 2003.gada 1.janvāri pabalsta izmaksas termiņi tika mainīti un noteikts, ka pabalsts izmaksājams līdz bērna 2 gadu vecumam.

Citu datumu laikraksti

  • Ir radīti, lai būtu viens otram blakus

    Kas cilvēka dzīvē kļūst par galveno prioritāti, kad darba mūžs ir aiz muguras, bērni izauguši un radījuši iespēju priecāties par mazbērniem.Kas...

  • Turpinās konkurss “Veselā miesā vesels gars”

    Turpinot konkursu “Veselā miesā vesels gars”, ko rīko Alūksnes rajona tūrisma darbinieki sadarbībā ar vietējiem laikrakstiem, šodien publicējam...

  • Daļu zāļu kompensēs

    Ar šā gada 1.janvāri Veselības ministrija nolēmusi daļu līdz šim centralizēti iepērkamo onkoloģisko un hematoloģisko medikamentu (tos slimnieki...