Ir jāatgādina par darba drošību

Austrumvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija apkopojusi pusgada darba rezultātus.

Austrumvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija (VDI) apkopojusi pusgada darba rezultātus. Inspekcija veikusi 523 uzņēmumu pārbaudes, no tiem pēc darba devēju vai darbinieku iniciatīvas - 43 gadījumos.
Raksturīgākās sūdzības bijušas par algu samaksu - darba algas izmaksas aizkavēšanos vai par neizmaksātām kompensācijām, atbrīvojot no darba. "Daudzos uzņēmumos nokavē algas izmaksu termiņus. Ne tikai dienas, bet pat mēnešus. Darba līgumā ir noteikts algas izmaksas datums, tas ir jāievēro," saka Austrumvidzemes reģionālās VDI vadītājs Aivars Spalva.
Novērtē būvobjektus un skolas
Pusgada laikā Austrumvidzemes reģionālā VDI novērtēja 35 objektus pirms to pieņemšanas ekspluatācijā. Pārbaudītas 22 izglītības iestādes. "Katras šādas iestādes direktors reizi gadā lūdz apmeklēt iestādi un novērtēt tās atbilstību no darba drošības viedokļa. Pieļauju, ka, tuvojoties jaunajam mācību gadam, inspekcijas speciālistus arvien biežāk lūgs sniegt šādu novērtējumu," saka A.Spalva.
Viņš stāsta, ka jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūra realizēja projektus par skolēnu nodarbināšanu vasarā. 80 gadījumos Valsts darba inspekciju sauca pārbaudīt darbavietas, kur nodarbināti skolēni.
Kontrolē darba apstākļus
13 gadījumos Austrumvidzemē pārbaudītas darba vietas, kurās strādājošie iemantojuši arodslimības.
119 uzņēmumiem Austrumvidzemē šogad izsniegti akti - rīkojumi par pieļautajiem pārkāpumiem darba drošībā. Pavisam konstatēti 1738 šādi pārkāpumi, tie novērsti 1625 gadījumos. Inspekcija turpina uzraudzīt situāciju uzņēmumos, lai visi pārkāpumi būtu novērsti.
Kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu veiktas 48 darbavietu pārbaudes, deviņos gadījumos konstatēts, ka darbinieki strādā bez darba līgumiem. Šajos gadījumos darba devēji sodīti ar naudas sodu un likts sakārtot darba attiecības.
Prioritāte - darba vides kvalitāte
"Par šāgada prioritāti savā darbā izraudzījāmies darba vides iekšējās uzraudzības ieviešanu un kvalitātes kontroli. Šajā sakarā reģionā esam veikuši 168 pārbaudes. Izvērtējām vides darba risku un mudinājām novērst trūkumus, lai darbavietas būtu sakārtotas," saka A.Spalva.
Viņš informē, ka apsekojuma brīdī 20 procenti uzņēmumu kopā ar saviem darba aizsardzības speciālistiem jau izvērtējuši darba risku. "Ar darba devējiem esam strādājuši, skaidrojuši, snieguši konsultācijas. Rezultātā situācija uzņēmumos ir krasi uzlabojusies. Ir palielinājies zināšanu līmenis gan darba devējiem, gan darba aizsardzības speciālistiem šajos uzņēmumos," stāsta A.Spalva. Tomēr viņš secina, ka ne visi uzņēmēji vēl izprot darba aizsardzības speciālista nozīmi uzņēmumā. "Daudzi uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai atskaitītos Valsts darba inspekcijai. Cenšamies skaidrot, kā ir patiesībā. Rakstām rīkojumus, kuros uzdodam darba devējam atrast nepieciešamo speciālistu darba aizsardzības jomā, apmācīt un norīkot šajā darbā," saka A.Spalva.
Reģionā no 2700 uzņēmumiem tikai apmēram 800 uzņēmumos ir darba aizsardzības speciālists.
Reģistrē nelaimes gadījumus
Šogad Austrumvidzemē reģistrēti 14 smagi un vidēji smagi nelaimes gadījumi darbā. Pērn pirmajā pusgadā bijuši 34 šādi gadījumi, tātad to skaits ir samazinājies uz pusi. "Arvien visvairāk nelaimes gadījumu darbā ir kokapstrādē. Tur gūst roku un kāju traumas, iezāģējumus," saka A.Spalva.
Runājot par nelaimes gadījumu cēloņiem, A.Spalva, pirmkārt, min paša darbinieka nolaidīgu rīcību, kas izpaužas dažādu noteikumu un instrukciju neievērošanā. Parasti darba ņēmējs ar parakstu apliecinājis, ka ir iepazinies ar darba drošības noteikumiem un tos ievēros.
"Diemžēl bieži vien mums neizprotamu iemeslu dēļ darba ņēmējs pieļāvis rīcību, kas izraisījusi nelaimi. Grūti spriest, cik apzināta vai neapzināta šāda rīcība ir bijusi. Noteikumi paredz, ka darba ņēmējs par darba drošību jāinstruē reizi gadā. Iespējams, šādām instrukcijām būtu jābūt biežāk. Gada laikā daudz kas var mainīties darba tehnoloģijā, tehniskajā aprīkojumā, darba apstākļos. Iespējams, darbinieks kaut ko arī aizmirst, tāpēc nebūtu lieki biežāk atgādināt par darba drošību," saka A.Spalva.
Divos gadījumos VDI reģistrējusi nelaimes gadījumus darbā, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem. Par laimi, neviens no šiem gadījumiem nav bijis letāls. Vienā gadījumā cietušajam konstatēti kaulu lūzumi.
Šogad bijis tikai viens letāls nelaimes gadījums darbā, tas noticis Gulbenes rajonā kokapstrādes procesa laikā. Ir bijuši vēl citi nāves gadījumi darbā, kas nav bijuši saistīti ar darba vides apstākļiem. "Balvu un Alūksnes rajonā bija gadījumi, kad darba vietā atrasts miris cilvēks. Nāves cēlonis abos gadījums saistīts ar paša cilvēka veselības stāvokli," saka A.Spalva.
Darba ņēmējs pārcieš vardarbību
Pusgada laikā Austrumvidzemē konstatēti divi gadījumi, kad darbinieks pārcietis vardarbību. Vienā gadījumā darbinieks Gulbenes rajonā, veicot darba pienākumus, cietis no suņu uzbrukuma. Otrā gadījumā darbinieks cietis no cilvēka apzināti ļaunprātīga uzbrukuma. "Notikums bija Madonas rajonā, patversmē, kur audzēknis ar nazi uzbruka direktorei, apstrīdot viņas rīcību, pārceļot audzēkņus no šīs iestādes uz citu," stāsta A.Spalva.
Vienā gadījumā konstatēts, ka cilvēks traumu darba laikā guvis tāpēc, ka bijis alkohola reibumā. "Darba devējam jāseko, lai darbinieki darbavietā neatrastos reibuma stāvoklī. Jo bīstamāk tas ir tad, ja darbinieks strādā pie darbgalda, kur ātri var gūt traumu," saka A.Spalva.
Darbavietās pieļauto nelaimes gadījumu dēļ Austrumvidzemē pusgada laikā zaudētas 400 darba dienas. Darba nespējas lapas apmaksātas kopumā vairāk nekā 1000 latu apmērā. A.Spalva norādīja, ka darba nespējas lapa ir apmaksāta arī tādā gadījumā, ja darbā notikušajā nelaimē ir vainīgs pats darbinieks.

Citu datumu laikraksti

 • Svētdienas skolas skolotāji mācās

  Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz 23.jūlijam Valmierā kursos apguva Veco un Jauno Derību un psiholoģiju.Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz...

 • Dvīņus aicina tikties salidojumā

  Jelgavas rajona Ozolnieku pagastā 7.augustā notiks Vislatvijas dvīņu, trīņu, četrīšu un piecīšu salidojums. Pasākuma dalībnieki pulcēsies pulksten...

 • Rīko otro iedzīvotāju forumu

  Virešu pagastā piektdien, 30.jūlijā, rīko forumu, uz kuru aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Forums pulksten 14.00 sāksies Vidagas klubā.Virešu...

 • Šogad Annas dienu svin īpaši

  Jaunannas pagastā pagājušajā nedēļā tika realizēts Alūksnes rajona padomes atbalstītais projekts “Annas dienas ierašu, dziesmu, deju uzveduma un...

 • Kā Brigaderes Sprīdītis spītīgi iekaro pasauli

  Alūksniete Anna Celmiņa šoruden svinēs astoņdesmit gadu jubileju. Viņa pārliecinoši saka, ka to nejūt.Alūksniete Anna Celmiņa šoruden svinēs...

 • Nodotie ideāli un tukši paziņojumi

  Latvijas politikā iezīmējas divas negatīvas tendences. Pirmkārt, politiķi vispirms runā un tikai pēc tam domā, tas šajās aprindās kļuvis par dabisku...

 • Lasītājs jautā

  Kad jāiesniedz dokumenti par kaušanas prēmiju?Kad jāiesniedz dokumenti par kaušanas prēmiju? Dokumentus var iesniegt līdz 10.oktobrim par lopiem,...

 • Truškopības nozare draud iznīkt

  Latvijā izplatās slimība, kas apdraud truškopības nozari, ja netiks veikti nekādi aizsardzības pasākumi.Latvijā izplatās slimība, kas apdraud...

 • Rajona iedzīvotājus aicina uz konferenci

  Ikviens Alūksnes rajona iedzīvotājs ir aicināts piedalīties konferencē - diskusijā “Mazas pilsētas lieliem soļiem Eiropā” un iesaistīties arī darba...