Ir lielāki garantētie minimālie ienākumi

Garantēto minimālo ienākumu līmeni pārskata katru gadu. Šogad tas ir 21 lats, bet līdz pagājušā gada beigām bija 18 lati mēnesī. Tas ir pamats pašvaldības pabalsta aprēķināšanai.

Garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni pārskata katru gadu. Šogad tas ir 21 lats, bet līdz pagājušā gada beigām bija 18 lati mēnesī. Tas ir pamats pašvaldības pabalsta aprēķināšanai.
"Budžetā paredzēju vairāk naudas šim mērķim, jo zināju par GMI palielināšanu. Tas nozīmē, ka būs vairāk cilvēku, kam pienākas pabalsts. Vakar bija deklarāciju pieņemšanas diena, un GMI saņēmēju skaits jau ir palielinājies par 4. Pērnā gada laikā pabalstu izmaksāja vidēji 87 cilvēkiem, bet kopējais skaits pārsniedz 120. Esmu dzirdējusi, ka tā saņēmēji priecājas. Diemžēl viņi to uztver kā algu," stāsta Alūksnes Sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa.
Grūti saprast, varbūt sociālie darbinieki neprot mazturīgos iedzīvotājus motivēt citādai dzīvei. Lai atrastu darbu, ir nepieciešams mācīties un iegūt kvalifikāciju. Turklāt Nodarbinātības valsts aģentūras rīkoto kursu beidzējiem nav garantēts darbs. "Ir gadījumi, kad pabalstu samazina, ja to saņēmējs nepilda līdzdalības prasības, bet bērnu daļa ir neaizskarama," atzīst L.Krūmiņa. Pabalstu lielums ir dažāds, ir ģimenes, kas saņēmušas vairāk nekā 1000 latu gadā. Tomēr tā nav summa, kuras dēļ vajadzētu gribēt palikt uz vietas un nedomāt par iespējām uzlabot dzīvi. Šogad GMI pabalstiem ir paredzēti vairāk nekā 2000 latu, bet pagājušajā gadā – 1700 latu mēnesī.
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kam piešķirts trūcīgas personas statuss un kuru ienākumi ir mazāki par garantētajiem minimālajiem ienākumiem vienam cilvēkam. Pašvaldībām ir tiesības nodrošināt GMI, sniedzot atbalstu ne tikai skaidras naudas izmaksās, bet arī pakalpojumu veidā: piešķirot brīvpusdienas, iegādājoties mācību līdzekļus, apmaksājot komunālos pakalpojumus vai sagādājot malku. Ar pabalsta saņēmēju slēdz vienošanās līgumu par līdzdalības pasākumiem: jāmeklē darbs, iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātēs, jāpārkvalificējas, jāpiedalās sabiedriskajos darbos, kā arī jāatsakās no alkohola vai psihoaktīvo vielu lietošanas.

Citu datumu laikraksti