Izglītojas probācijas dienesta darbinieki

Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības darbinieki pēdējos mēnešos ir izgājuši vairākas mācības, lai gūtu zināšanas turpmākajam darbam.

Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības darbinieki pēdējos mēnešos ir izgājuši vairākas mācības, lai gūtu zināšanas turpmākajam darbam.
Vecākā referente Dzintra Zvejniece nesen apguva sociālās rehabilitācijas programmu saskaņā ar projektu "Ieslodzīto, kuri izcieš pēdējo soda pusgadu un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas programma integrācijai darba tirgū".
"Divas dienas kopā ar cietumu darbiniekiem mācījāmies, kā ieslodzītajām personām sniegt iespēju apgūt problēmu risināšanas prasmes un kā uzlabot ieslodzīto sociālo kompetenci, kā izturēties probācijas dienesta darbiniekiem, esot cietumā," saka Dz.Zvejniece.
Savukārt vecākā referente Zinta Zēberga no 31.oktobra līdz 3.novembrim noklausījās ASV vieslektora Jāņa Granta lekcijas par kognitīvi - biheiviorālo teoriju.
"J.Grants stāstīja, kā šīs teorijas pamatprincipus var piemērot darbā ar probācijas dienesta klientiem. Šī teorija uzsver, ka galvenais ir, kā uztveram un saprotam, kas notiek, nevis pats notiekošā process. Tas, kas traucē vienam cilvēkam, var neietekmēt citu, cilvēka uzvedību var mainīt arī vide un domāšana. J.Grants arī ir strādājis ar cilvēkiem ieslodzījumu vietās. Viņa teorija psiholoģijā Latvijā vēl nav plaši izplatīta," norāda Z.Zēberga.
Nesen Dz.Zvejniece un Z.Zēberga kopā ar kolēģiem no citām struktūrvienībām apmeklēja Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, jo starp probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību funkcijām ir sadarbība ar ieslodzījumu vietām.
"Apskatījām, kādos apstākļos nepilngadīgie tur dzīvo. Vienu stundu katras vienības darbinieki varēja tikties ar sava rajona nepilngadīgajiem, kas uzturas šajā ieslodzījuma vietā. No Alūksnes rajona tur pašlaik ir divi nepilngadīgie, ar kuriem pārrunājām viņu vajadzības pēc soda izciešanas un atgriešanās sabiedrībā - par dzīvesvietu, mācīšanos, nepieciešamajiem dokumentiem. Viņi sodu būs izcietuši nākamgad, tādēļ mums ir pietiekami daudz laika, lai viņiem palīdzētu," uzsver Dz.Zvejniece.
Viņa pozitīvi vērtē to, ka probācijas dienesta darbiniekiem jau laikus ir iespēja tikties ar tiem, kas izcieš sodu, lai izzinātu viņu vajadzības pēc atgriešanās sabiedrībā.
Vecākās referentes no Alūksnes ir apmeklējušas mācības arī sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā "Attīstība", lai gūtu zināšanas par probācijas dienesta darbinieku darba psiholoģiskajiem aspektiem, Latvijas kriminālpolitiku, ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības politiku un citām aktuālām tēmām. Ir bijušas mācības arī par izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanu, 24.novembrī viņas devās uz Madonu, kur piedalījās seminārā kopā ar tiesnešiem.
Alūksnes teritoriālajā struktūrvienībā ir iekārtota speciāla mape, kurā ir semināru materiāli. To var apskatīt ikviens interesents, kas iegriežas šajā iestādē. Dienesta darbinieces turpina apmeklēt arī Alūksnes rajona izglītības iestādes, lai stāstītu par savu darbu. Tuvākajā laikā plānots apmeklēt Mālupes, Zeltiņu un Bejas pamatskolu.

Citu datumu laikraksti

 • Brīnuma gaidās...

  Jau šajā svētdienā iedegsim pirmo sveci adventes vainagā, un sāksies lielais gaidīšanas laiks. Miera, mīlestības, dāvanu un cerību, ka beidzot kaut...

 • Jaunieši var piedalīties starptautiskā konkursā

  Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Starptautisko Eiropas Kustību un Eiropas Komisiju aicina 17 līdz 25 gadus vecus jauniešus piedalīties...

 • Viņu var mīlēt par patiesumu un cilvēcību

  Alūksnietis Artis Žagars simpātijas spēj iekarot ar to, ka savā vecumā - divdesmit astoņos gados - ir pārlieku nopietns.Alūksnietis Artis Žagars...

 • Uzsāk atbalsta maksājumus

  Lauku atbalsta dienests uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta izmaksāšanu pilnā apmērā.Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu...

 • Populārāki ir kredīti eiro un latos

  Ieskatoties kredītaizdevēju datos, iezīmējas aina, kas, aizvadot gadu, iegūst aizvien spēcīgākas aprises - arvien mazāk iedzīvotāju izvēlas...

 • Iedzīvotājiem nepieciešami atstarotāji

  Fonds “Gaismaszīme” izveidots ar mērķi panākt, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu atstarotāji un viņi tos lietotu.Fonds "Gaismaszīme" izveidots...