Izglītošanās iespējas ir ierobežotas

Šogad 9.klašu skolēni, ja viņiem vairāk nekā trijos mācību priekšmetos sekmju vērtējums būs zemāks par četrām ballēm, nesaņems apliecību par pamatizglītību. Problēma ir aktuāla - kas tālāk notiks ar šiem skolēniem?

Šogad 9.klašu skolēni, ja viņiem vairāk nekā trijos mācību priekšmetos sekmju vērtējums būs zemāks par četrām ballēm, nesaņems apliecību par pamatizglītību. Problēma ir aktuāla - kas tālāk notiks ar šiem skolēniem?
Viņiem ir liegta iespēja turpināt mācības vidusskolās un arī arodvidusskolās. Pieredze liecina, ka daļa skolēnu mācības pārtrauc un paliek bez izglītības, jo ne visi izvēlas otru gadu mācīties savā skolā, vakara (maiņu) vidusskolā, arodskolās, kur ir īpaša izglītības korekcijas grupa (ja tāda, protams, ir!), vai arī izvēlas citu variantu.
Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes dati liecina, ka Alūksnes rajonā šī situācija nav kritiska kā kaimiņu rajonos, kur apliecību par pamatizglītības iegūšanu nesaņems liels skaits absolventu. Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes metodiķe Vera Zučika nevēlas prognozēt, cik devītklasnieku no pamatskolas beidzējiem atestātu varētu nesaņemt. Šajā mācību gadā Alūksnes rajonā devītajā klasē mācās 418 skolēni.
Skola aicina vecākus
V.Zučika spriež, ka izmaiņu ieviešana par pamatizglītības iegūšanu ir gluži kā riņķa dancis. "Nesekmība bijusi visos laikos. Ir jāsaprot gan skolēni, gan skolotāji. Ko darīt ar ģimenēm, kur bērniem nav labvēlīga vide un vecāki neliekas ne zinis, vai viņi mācās," saka viņa. Apes vidusskolas direktore Mirdza Karro uzskata, ka nesekmīgi devīto klašu skolēni ir aktuāla problēma visās skolās. Apes vidusskolā 9.klasē mācās 28 skolēni. "Pagājušajā nedēļā uz skolu aicinājām to audzēkņu vecākus, kuri varētu neiegūt apliecību. Cerams, ka situācija mainīsies," saka direktore.
Grib izlīdzināšanas klasi
Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi "Vispārējās pamatizglītības izlīdzinošās izglītības programmas paraugu", kas šiem skolēniem dotu iespēju nākamajā mācību gadā, mācoties atsevišķās klasēs, sekmīgi apgūt zināšanas, lai varētu nokārtot valsts pārbaudes darbus un saņemt apliecību. M.Karro vēlas iegūt atļauju skolā atvērt šādu izlīdzināšanas klasi, taču noteikumi paredz, ka tajā nedrīkst būt mazāk par astoņiem skolēniem.
Aptaujātie pedagogi uzskata, ka daļēji vainojama izglītības sistēmas nesakārtotība. Arī vecāki neraksta iesniegumu skolai, lai bērnu atstāj vienā un tajā pašā klasē otru gadu, ja viņam ir vājas sekmes. "Problēma par skolēnu nesekmību ir bijusi aktuāla vienmēr, taču nebija pareizs lēmums par pārcelšanu nākamajā klasē. Gadu gadiem skolēnus pārcēla nākamajā klasē, lai arī viņiem bija ļoti vājas zināšanas," spriež M.Karro.
Atstātu uz otru gadu
Trapenes pamatskolas direktors Aivars Maltavnieks uzskata, ka ir tādi skolēni, kam zināšanu apguve sagādā problēmas, un ir tādi, kas slinko. Skolā šogad mācās 11 devītklasnieki, starp tiem ir arī nesekmīgie. "Mēs šo problēmu risinām. Vecāki piekrīt, ka skolēnus varētu atstāt mācīties skolā otru gadu tajā pašā klasē, bet skolotāji domā citādāk, jo arī uzvedība šiem skolēniem ir slikta. Viņi negatīvi ietekmētu pārējos skolēnus klasē, kurā mācītos otru gadu," komentē direktors.
A.Maltavnieks ir pārliecināts, ka pirmajos Latvijas neatkarības gados prasības izglītībā tika nonivilētas, arī biežā ministru maiņa neko pozitīvu nedod, bet aizkavē procesus visā sistēmā. "Labāk būtu, ja vienā skolā atvērtu izlīdzināšanas klasi, taču tajā pedagogiem nebūtu viegli strādāt. Arī finansiāli to nav viegli izdarīt," domā A.Maltavnieks.

Citu datumu laikraksti

 • Kļūdas labojums

  8.maija laikrakstā “Alūksnes Ziņas” 3.lappusē rakstā “Pašvaldību vadītājiem maz papildu ienākumu” nepareizi minēts, ka Mālupes pagasta priekšsēdētājs...

 • Atklāta un aizturēta svētbilžu kontrabanda

  Ceturtdien Pededzes robežpārejas punktā atklāta un aizturēta 20 svētbilžu kontrabanda vairāku tūkstošu latu vērtībā. Pēc iepriekšējas informācijas...

 • Rajonā atzīmē Ģimenes dienu

  Alūksnes rajona pašvaldībās notiek ANO Ģenerālās Asamblejas izsludinātajam Starptautiskajam Ģimenes gadam un Starptautiskajai Ģimenes dienai, kas...

 • Nepaliek tikai savā lauku sētā

  Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

 • Kazai Mušai piedzimst četrīši

  Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

 • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

  Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...