Izslēdz no pamatlīdzekļu uzskaites

No Alūksnes pilsētas domes pamatlīdzekļu uzskaites ir izslēgta privatizētā dzīvojamā māja un ar to funkcionāli saistītā būve - šķūnis Mežinieku ielā 5.

No Alūksnes pilsētas domes pamatlīdzekļu uzskaites ir izslēgta privatizētā dzīvojamā māja un ar to funkcionāli saistītā būve - šķūnis Mežinieku ielā 5.
Dzīvojamā māja Alūksnē, Mežinieku ielā 5 tika iekļauta privatizējamo dzīvojamo māju sarakstā 1997.gadā. Tajā ir privatizēti 11 dzīvokļi.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...