Izsludina pirmo projektu pieteikumu konkursu pārrobežu sadarbībai

1. oktobrī tika izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātei. Tajā tiek atbalstīta pārrobežu sadarbība starp Igauniju, Latviju un Krieviju.

1. oktobrī tika izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātei. Tajā tiek atbalstīta pārrobežu sadarbība starp Igauniju, Latviju un Krieviju.
Ziemeļu prioritātes mērķis ir radīt apstākļus līdzsvarotai Eiropas Savienības (ES) ārējām robežām piegulošo teritoriju attīstībai un novērst attīstības kavēkļus, ko rada to ģeogrāfiskais novietojums, kā arī stiprināt pārrobežu sadarbību dažādās jomās uz Eiropas Savienības iekšējās robežas. Kā prioritāte tiek atbalstīta tūrisma attīstība, vides pārvaldība un aizsardzība, sadarbība starp pašvaldībām, kā arī sadarbība starp vietējiem iedzīvotājiem. Latvijā sadarbības teritorijas Ziemeļu prioritātes ieviešanai ir Latgales, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Kurzemes reģioni.
Projektu pieteikumus var iesniegt pašvaldības, reģionālās iestādes, skolas, universitātes, pašvaldību iestādes, bezpeļņas organizācijas un privātie uzņēmumi (pēdējiem tiek piemēroti īpaši noteikumi). Projektā ir jābūt iesaistītiem vismaz diviem partneriem no divām valstīm.
INTERREG IIIA Ziemeļu prioritāte tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF). Kopējais prioritātei piešķirtais ERAF finansējums laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam ir 7 840 236 eiro. Maksimālais finansēšanas apjoms no ERAF ir 75 procenti no kopējām projekta izmaksām. Projekta kopājās izmaksas var sasniegt no 5000 līdz
1 000 000 eiro.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2004.gada 15.novembris.
Pieteikumu formu, programmu, programmas papildinājumu, rokasgrāmatu un ar projektu ieviešanu saistīto ES likumdošanu projektu iesniedzējiem ir iespējams iepazīties INTERREG IIIA un IIIB programmu mājas lapā internetā "www.bsrinterreg.net/3a".
INTERREG IIIA Ziemeļu prioritāte tiek ieviesta Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmā.
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG ir starptautiskā sadarbības programma, kuras mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos, atbalstot un veicinot līdzsvarotu reģionālo attīstību un sadarbību gan abpus valstu robežām, gan arī visas Eiropas mērogā.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir nacionālā atbildīgā institūcija par INTERREG programmu ieviešanu Latvijā.
Papildu informācija pa tālruni 7357370 vai INTERREG IIIB sekretariāta Rīgas birojā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV -1010.

Citu datumu laikraksti

  • Mediķi turpina dumpoties

    Arī pagājušajā nedēļā mediķi turpināja cīnīties par algas palielināšanu. Šobrīd anesteziologiem pievienojušies arī ķirurgi, kas pieprasa palielināt...

  • Oktobra beigās pārgriezīsim pulksteņus

    Naktī no 31.oktobra uz 1.novembri Latvijā pulksteņa radītājus vajadzēs pagriezt par vienu stundu atpakaļ. Šāda kārtība noteikta arī Lietuvā un...

  • “Optimisti” atsāk nodarbības

    Alūksnes pensionāru kluba “Optimisti” dalībnieki pirmajā nodarbībā tiksies 17.oktobrī pulksten 9.30 sporta skolas angārā. Tā vadītāja Gaida Gozeviča...