Izstrādā deputātu ētikas kodeksu

Mārkalnes pagasta padomes sēdē apstiprināts deputātu ētikas kodekss. Tajā iekļautas norādes par pamatprincipiem, kas pašvaldības deputātiem jāievēro gan attiecībā uz profesionālo ētiku, gan uzvedību.

Lēmums izstrādāt pašvaldības deputātu ētikas kodeksu pieņemts, vadoties pēc citviet piekoptās prakses, atklāj Mārkalnes pagasta padomes priekšsēdētāja Zinaida Silirava. Viņa norāda, ka kodeksā iekļautie punkti veidoti, ņemot vērā citās pašvaldībās izstrādātos noteikumus attiecībā uz deputātu ētiku.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem deputātiem savs darbs jāveic objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā. Aizstāvot savu viedokli un pieņemot lēmumus, viņam jābalstās uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem. Deputāts nedrīkst izmantot savas valsts amatpersonas priekšrocības un varu personīgā labuma gūšanai. Viņš nedrīkst pieļaut interešu konflikta rašanos un izmantot iegūto konfidenciālo informāciju savās privātajās interesēs, ievērojot atklātību pret sabiedrību un uzturot pastāvīgu saikni ar to.
Sadaļā par deputātu uzvedības pamatprincipiem minēta laipnība, pieklājība un cieņa, kas jāievēro saskarsmē ne tikai ar kolēģiem, bet jebkuru citu sarunas partneri. Deputātam jāizvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausot citu viedokli un izvērtējot iespējas to izmantot sabiedrības interesēs. Deputātiem arī noteikts kopt savu runas un valsts valodas prasmi, bet uz pagasta padomes sēdēm ierasties darba videi piemērotā apģērbā un pienācīgā izskatā.

Citu datumu laikraksti

 • Sezonu sāk veiksmīgi

  Alūksnes rajonā dzinējmedību sezonas atklāšana visveiksmīgākā bijusi Ivara Ģēģera mednieku kolektīvam. Annas mežniecības teritorijā, I.Ģēģera...

 • Atjauno hidroelektrostaciju

  Par mazo hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģiju vairs nemaksā dubultu tarifu. Tomēr ir svarīgi palielināt zaļās (vēja, saules, ūdens) jeb...

 • Lejup pa finanšu slīdkalniņu

  Gluži kā turpinājumu no pagājušajā nedēļā sākušās globālās ekonomiskās krīze iešūpošanās arī šonedēļ pasaule piedzīvoja daudz finansiālu...

 • Skolēns valda pār skolotāju

  Akciju “Skolotāju uzticības tālrunis” sākotnēji uztvēru ar apslēptu smīnu. Liekas taču, ka skolotāji ir izturīgākie, emocionāli stabilākie un jau...

 • Atspēriens lielam lēcienam pasaules izzināšanā

  Alūksnes vidusskolas sākumklašu skolēni pārgājienā apmeklēja divus Alūksnes muzejus. Pārgājiena mērķis bija ne tikai vērot pilsētas pārvērtības...

 • Gatavojas komandu čempionātam

  Latvija Alūksnes džudisti gatavojas nedēļas nogalē paredzētajam Latvijas komandu čempionātam, kurā Alūksnes rajons būs pārstāvēts pirmo reizi....