Izstrādā instrukciju par bērnu uzņemšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs

Alūksnes pilsētas domē ir apstiprināta instrukcija par bērnu uzņemšanu Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs “Pienenīte” un “Sprīdītis”.

Alūksnes pilsētas domē ir apstiprināta instrukcija par bērnu uzņemšanu Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) "Pienenīte" un "Sprīdītis".
Tā nosaka, ka rindā tiek uzņemti bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnē. Pieprasījuma uzskaiti par bērnu uzņemšanu PII veic Alūksnes domes izglītības, kultūras un sporta darba organizators. Pašlaik šos pienākumus pilda Iveta Kovtuņenko. Bērnu uzņemšanas rindā reģistrē hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma. Pieteiktajiem bērniem izsniegs nosūtījumus atbilstoši PII vadītāju iesniegtajiem sarakstiem par uzņemamo bērnu skaitu un grupu komplektāciju pēc bērnu dzimšanas gadiem, ievērojot pieteikumu rindas kārtību.
Ārpus kārtas nosūtījumu izsniegs rindā esošajiem bērniem, kuru vecāki strādā par pedagogiem Alūksnes pilsētas izglītības iestādēs, kuriem kārtējā gadā jāuzsāk mācības piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolas programmā vai kuru uzņemšana ārpus rindas ir atrunāta Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Ja, pienākot rindai, vecāki atsakās no iedalītās vietas, tad viņiem atteikumu ir jānorāda iesniegumā un bērns tiek atstāts uzskaitē pēc bērna reģistrētā dzimšanas gada, ņemot vērā reģistrēto iesniegumu hronoloģisko secību. Bērns tiks atskaitīts no PII audzēkņu skaita, ja vecāki (aizbildņi) būs izņēmuši pilsētas domē nosūtījumu, bet nebūs to mēneša laikā reģistrējuši attiecīgajā bērnudārzā un nebūs arī uzrakstījuši atteikumu.
Bērnu no audzēkņu skaita varēs atskaitīt arī tad, ja vecāki (aizbildņi) būs saņēmuši nosūtījumu un reģistrējuši to PII, bet bērns mēneša laikā neuzsāks apmeklēt nodarbības. Savukārt, ja vienu mēnesi pēc kārtas bērns nebūs apmeklējis PII, viņam nebūs tam attaisnojoša iemesla vai saskaņojuma ar attiecīgās PII vadītāju, bērnu atskaitīs no audzēkņu skaita un viņa vietu piedāvās nākamajam bērnam, kurš ir rindā.
Domes deputāts Viktors Litaunieks ierosināja, ka Alūksnē vajadzētu veidot privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir izplatītas citviet. Citi deputāti gan iebilda, vai Alūksnē cilvēki būs ieinteresēti maksāt par savu bērnu uzturēšanos privātās izglītības iestādēs.
Sīkāk ar jauno instrukciju var iepazīties Alūksnes pilsētas domē.

Citu datumu laikraksti

  • Bērniem epilepsiju iespējams izārstēt

    Kopš jūnija Rīgā darbojas pirmais bezmaksas konsultatīvais epilepsijas kabinets, kas pēc Latvijas epilepsijas slimnieku asociācijas iniciatīvas...

  • Gatavos priekšlikumus

    Pamatojoties uz Vides ministrijas informāciju par iespējām uzsākt ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu, Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē...

  • Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

    Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas piecos gadījumos.Alūksnes pilsētas domes aprīļa...