Izstrādā pilsētas kultūras attīstības koncepciju

Pirmo reizi Alūksnei būs izstrādāta kultūras attīstības koncepcija. Darbs pie izstrādes sākts jau pagājušā gada nogalē.

Pirmo reizi Alūksnei būs izstrādāta kultūras attīstības koncepcija. Darbs pie izstrādes sākts jau pagājušā gada nogalē.
Pašlaik ir izveidots koncepcijas paraugs, kas elektroniski ir nosūtīts Alūksnes pilsētas kultūras iestādēm, Alūksnes mākslas un mūzikas skolām, Bērnu un jauniešu centram, Dabas muzejam. Koncepcijas izstrādei tika izveidota arī darba grupa, kurā ir Anita Raibekaze, Eva Aizupe, Aija Grīnvalde, Aldis Verners, Ojārs Vēliņš, Gunta Boša, Iveta Ozoliņa, Silvija Ludviga un Iveta Kovtuņenko.
"Pirmā darba grupas sanāksme būs 19.janvārī. Tajā katrs izklāstīs savus priekšlikumus un labojumus koncepcijas paraugā. Tas ļaus pilnvērtīgi strādāt pie koncepcijas izveides. Kad tā būs gatava, to nodos sabiedriskajai apspriešanai," stāsta Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko.
Pilsētas kultūras attīstības koncepciju izstrādās laika posmam no 2006. līdz 2011.gadam, līdz šim Alūksnei tās nebija. "Koncepcijā būs pašreizējās situācijas raksturojums, kas Alūksnē vērojams kultūras jomā, kā arī nākotnes perspektīvas - ko ir jāuzlabo. Koncepcijas paraugā ir izvērtēts pozitīvais un negatīvais, draudi kultūras jomā. Kā pozitīvais ir atzīts nozīmīgas kultūras, atpūtas un izglītības tradīcijas Alūksnē; idejām un pieredzes bagāti, uzņēmīgi kultūras cilvēki; ka tiek saglabātas un attīstītas mākslas, kultūras, izglītības iestādes un sabiedriskās organizācijas; profesionālu mākslinieku un kolektīvu darbība Alūksnē; unikāls kultūrvēsturiskais mantojums un citas," norāda I.Kovtuņenko.
Sadaļā "trūkumi" minēts nepietiekamais finansējums kultūrai un atpūtai; kultūrpolitikas stratēģijas trūkums valstī; kultūrvēsturiskā mantojuma sliktais tehniskais stāvoklis; profesionālu kultūras projektu vadītāju trūkums; daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju nepietiekamība jauniešiem un cits.
"Esam noteikuši iespējas, piemēram, ka nepieciešams izvirzīt prioritātes kultūras jomā un izstrādāt kultūrpolitikas stratēģiju, turpināt iesākto pasākumu tradīcijas, izveidot Alūksni par novada kultūras, izglītības, atpūtas un tūrisma centru, risināt problēmas, kas saistītas ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un atjaunošanu. Ir iecere šo piecu gadu laikā uzcelt Alūksnē mūsdienīgu koncertzāli un mākslas galeriju, atjaunot mazo estrādi blakus Alūksnes tautas namam un īstenot citas ieceres," saka I.Kovtuņenko.
Pamatojoties uz šo koncepciju, varēs veiksmīgāk rakstīt dažādus projektus finansējuma piesaistei.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...