Izstrādā priekšlikumus sociālā darba uzlabošanai

Vienotas valsts politikas veidošanu darbā ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm pārrunāja Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

Vienotas valsts politikas veidošanu darbā ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm pārrunāja Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē, kurā piedalījās Alūksnes rajona padomes speciālistes Skaidrīte Zēmele un Vija Vārtukapteine.
"Pēc Labklājības ministrijas rīkojuma izveidotās starpministriju darba grupas priekšlikumos par svarīgu darbā ar nelabvēlīgām ģimenēm izvirza kvalificētu darbinieku iesaistīšanu sociālajā aprūpē. Tas nozīmē, ka nepieciešams paplašināt izglītības iespējas sociālajiem darbiniekiem, kā arī pārskatīt darba nosacījumus un palielināt viņu atalgojumu," informē V.Vartukapteine. Viņa piekrīt šim priekšlikumam un atzīst, ka sociālajiem darbiniekiem nepietiek ar labu sirdi un dzīves pieredzi. Alūksnes rajonā visās pašvaldībās ir cilvēki, kam uzticēti sociālā darbinieka pienākumi. Vienīgi Annas pagastā un Alūksnes pilsētā ir cilvēki ar darbam atbilstošu izglītību. Pašlaik mācās septiņi sociālie darbinieki.
"Pašvaldībās nepieciešama vienota sistēma, kurā kopīgi ar sociālajiem darbiniekiem strādā bāriņtiesas vai pagasttiesas speciālisti. Tāpat jāveido sadarbība starp visām iesaistītajām institūcijām," atzīst V.Vārtukapteine. Vienlaikus nepieciešams informēt sabiedrību un vecināt izpratni par sociālā darba būtību.
Labklājības ministrija ir paredzējusi Sociālā fonda grantu shēmas šo jautājumu risināšanai.

Citu datumu laikraksti