Izstrādā taupības projektu

Ir atbalstīti divi Alūksnes rajona projekti, kas bija iesniegti Baltijas jūras reģiona INTERREG III B kaimiņattiecību programmas III A Ziemeļu prioritātei.

Ir atbalstīti divi Alūksnes rajona projekti, kas bija iesniegti Baltijas jūras reģiona INTERREG III B kaimiņattiecību programmas III A Ziemeļu prioritātei.
Viens projekts, kur vadošais partneris ir Rouges pašvaldība Igaunijā, paredz nodrošināt ielu apgaismojuma un skolu ēku uzlabošanu Rougē, Apē un Veclaicenē. Šis projekts ietver enerģijas taupīšanas stratēģiju izstrādāšanu.
"Projekta laikā Apē paredzēts uzstādīt desmit jaunus apgaismojuma stabus, nomainot desmit līdzšinējos. Projekts paredz arī dažādas apmācības, seminārus par enerģijas taupīšanu, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus. Jaunus apgaismojuma stabus uzstādīs nākamgad, bet jau šogad sāksies mācības," stāsta Apes pilsētas domes projektu vadītāja Liene Ābolkalne.
Veclaicenes pašvaldība ar šo projektu ir iecerējusi nomainīt savas pašvaldības pamatskolai logus. "Pašlaik diemžēl ir radušās problēmas, lai pašvaldība varētu skolu ierakstīt zemesgrāmatā, jo Valsts arhīvā neizdevās gūt nepieciešamos dokumentus. Lai to nokārtotu, mums būs vajadzīgs ilgāks laiks, bet tomēr ceram, ka tas mums netraucēs iesaistīties projektā. Projekta laikā vēlamies pamatskolas ēkai nomainīt visus logus," saka Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja Silvija Rēdele.
Veclaicenes pamatskolas direktore Anda Plauma atzīst, ka projekta laikā skolā paredzēts izveidot enerģijas taupīšanas kabinetu. "Mums tas varētu būt dabas mācības kabinets, kur pēc iespējas ekonomiskāk tiktu izmantota enerģija. Siltumenerģiju mēs izmantotu ekonomiskāk, jau nomainot logus, bet elektroenerģiju - izmantojot ekonomiskās elektroenerģijas spuldzes. Perspektīvā noteikti vēlamies izveidot šādu kabinetu," uzsver A.Plauma.
Otrs projekts, kas atbalstīts kaimiņattiecību programmā pārrobežu sadarbības veicināšanai un Latvijas - Igaunijas robežas, ir Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projekts. Tā laikā paredzēts veicināt pārrobežu sadarbību starp jauniešu centriem Alūksnē un Rougē. Šie projekti ir apstiprināti ar pirmo pasākumu, bet ar otro pasākumu, kas paredz pārrobežu sadarbību uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju, šoreiz nav apstiprināts neviens projekts.
Nākamo projektu pieteikumu konkursu Kaimiņattiecību programmā izsludinās šā gada 5.septembrī, bet projektu pieteikumus varēs iesniegt līdz šā gada 14.novembrim.

Citu datumu laikraksti

  • Bataljona karavīri svin Jāņus

    22.jūnijā Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā notika obligātā militārā dienesta karavīru pašdarbības skate “Jāņu svinēšana”. Skatē piedalījās četras...

  • Aizliedz cigarešu reklāmu presē

    Ar 31.jūliju būs aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos izdevumos, bet no nākamā gada 1.janvāra - kinoteātros.Ar 31.jūliju būs...

  • Domes deputāti atskatās uz 100 dienās paveikto

    Ap Jāņiem apritēja 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes pilsētas dome, tādēļ tika rīkota preses konference vietējo laikrakstu pārstāvjiem,...