Izstrādās tehnisko projektu vakarskolai

Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.

Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.
"Budžetā bija nepieciešams veikt divus grozījumus. Pamatojoties uz Kultūrkapitāla fonda noslēgto līgumu un piešķirto finansējumu projekta "Jāzepa Vītola Mūzikas diena" realizēšanai, padomes pamatbudžets ieņēmumos un izdevumos tika palielināts par 800 latiem.
Otri budžeta grozījumi saistīti ar tehniskā projekta "Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skolas Jāņkalna ielā 38, Alūksnē rekonstrukcija" sagatavošanu. Ar SIA "MCD" ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un Alūksnes rajona padomei šim mērķim jāparedz 4590 latu. Tehnisko projektu izstrādās, lai tuvākajos gados varētu piesaistīt valsts investīcijas šīs ēkas remontēšanai, jo remontam nepieciešams ļoti daudz līdzekļu," stāsta Alūksnes rajona padomes Attīstības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece Laima Bebre.

Citu datumu laikraksti